Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orizont Europa: noul program-cadru pentru cercetare și inovare trebuie sprijinit printr - o politică regională puternică  
Raportorul, dl Christophe Clergeau, a afirmat că trebuie îmbunătățit „nivelul de excelență științifică din întreaga Europă, și nu doar din câteva mari regiuni și metropole”

Prin intermediul unui aviz elaborat de Christophe Clergeau (FR-PSE), membru al Consiliului Regional Ținuturile Loarei, Comitetul European al Regiunilor își reiterează solicitarea privind o abordare globală a efortului financiar al Uniunii în domeniul cercetării, formării și inovării, și atrage atenția asupra consecințelor scăderii bugetelor politicii de coeziune, care riscă să accentueze disparitățile dintre regiunile europene. Avizul , care a fost adoptat la 9 octombrie, în cadrul sesiunii plenare, subliniază necesitatea de a recunoaște oficial rolul ecosistemelor regionale și al clusterelor de inovare, dar și de a consolida legăturile cu specializarea inteligentă.

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE (2021-2027), Comisia Europeană propune alocarea a 100 de miliarde EUR pentru cercetare și inovare, prin intermediul noului program-cadru, Orizont Europa . Comitetul European al Regiunilor – Adunarea aleșilor locali și regionali din Europa – salută această creștere a bugetului, dar este preocupat de riscul adâncirii inegalităților dintre orașele și regiunile care vor beneficia considerabil de programul-cadru pentru cercetare și inovare și cele care se vor confrunta cu consecințele scăderii bugetelor pentru politica de coeziune.

Raportorul Christophe Clergeau și-a exprimat regretul că „acțiunile întreprinse pentru a reduce decalajele dintre regiuni și pentru a facilita accesul tuturor la programul Orizont Europa nu sunt suficiente, dacă se dorește îmbunătățirea nivelului de excelență științifică în întreaga Europă, și nu doar în câteva mari regiuni și metropole”.

Dl Dan Nica (RO-S&D), raportor al Parlamentului European, a luat cuvântul în sesiunea plenară, subliniind că raportul său împărtășește preocupările orașelor și regiunilor. „Din experiența acumulată în cadrul Orizont 2020, putem trage concluzia clară că programul Orizont Europa ar trebui să fie mai simplu, mai clar și mai accesibil, și că inițiativa ar trebui să încurajeze o participare echitabilă și transparentă. Pentru a maximiza potențialul Uniunii în materie de cercetare și inovare, ea trebuie să răspândească excelența într-un mod mai uniform pe tot teritoriul acesteia și să reducă diferențele dintre statele membre și regiuni în ceea ce privește cercetarea și inovarea”.

Pentru a putea duce la bun sfârșit acest lucru, orașele și regiunile cer să fie implicate pe deplin în programarea și punerea în aplicare a politicilor de cercetare și inovare, în calitate de participanți la planificarea strategică și la viitorul forum al Consiliului european al inovării.

De asemenea, Comitetul European al Regiunilor regretă profund faptul că nu se recunoaște ancorarea teritorială a excelenței științifice și contribuția ecosistemelor regionale și a clusterelor de inovare, care reunesc actori publici și privați din rețelele bazate pe un model cvadripartit (universități, industrie, decidenți din sectorul public, societatea civilă), structurate la nivel regional și local. Acești actori coordonează activități de cercetare și inovare și accelerează, în condiții de reciprocitate, schimbul de rezultate, transferul de cunoștințe, inovarea și dezvoltarea de noi activități economice și servicii. Chiar dacă se prevede o acțiune de sprijinire a „ecosistemelor europene de inovare”, suma prevăzută este condiționată și, potrivit Comitetului, prea scăzută.

Pentru orașe și regiuni, este deosebit de important să se consolideze legăturile cu strategiile de specializare inteligentă și să se dezvolte sinergii cu celelalte programe ale UE, precum și cu programele naționale și regionale. În opinia raportorului Clergeau, aceste sinergii trebuie construite în jurul principiilor coerenței, compatibilității, complementarității, elaborării în comun și ecosistemelor. Acest lucru va garanta alegerea în comun a obiectivelor majore, posibilitatea de a combina și raționaliza resursele, asigurarea unei repartizări clare a rolurilor, conceperea, finanțarea și gestionarea în comun a proiectelor, precum și recunoașterea rolului inițiativelor colective locale.

În acest sens, orașele și regiunile nu sunt de acord ca posibilitatea de a transfera o parte din fondurile politicii de coeziune către programul Orizont Europa să fie acordată sistematic statelor membre și nu autorității de management vizate, care este, de multe ori, o regiune.

În aviz se subliniază, de asemenea, că orice finanțare complementară ar trebui efectuată conform acelorași reguli de aplicare. Comitetul sprijină pe deplin noile parteneriate europene și acțiunile cofinanțate, care „pot deveni instrumente privilegiate de finanțare a cooperărilor transregionale și a programelor desfășurate de consorțiile ecosistemelor regionale și clusterelor de inovare (demers vizând conectarea teritoriilor)”.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. + 32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :