Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Pactul verde la nivel local: apel la prezentarea celor mai bune practici  

Comitetul European al Regiunilor le lansează membrilor săi și tinerilor politicieni aleși apelul de a prezenta cele mai bune practici, cu scopul de a colecta, prezenta, promova și stimula aplicarea în întreaga UE a proiectelor cu emisii reduse de dioxid de carbon. Orașul sau regiunea dumneavoastră este un campion în materie de dezvoltare durabilă? Vă mândriți cu proiectele pe care le puneți în aplicare în comunitatea dumneavoastră în legătură cu prioritățile Pactului verde european? Acest apel vi se adresează.

Orașele și regiunile sunt agenți ai schimbării, care pot juca un rol esențial în ceea ce privește punerea în aplicare a Pactului verde și înaintarea UE către neutralitatea climatică. În contextul pandemiei de COVID-19, este mai important ca oricând să se demonstreze beneficiile ecologice, economice și sociale ale inițiativelor cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

În acest scop, Comitetul European al Regiunilor le lansează membrilor săi și tinerilor politicieni aleși apelul de a prezenta cele mai bune practici, cu scopul de a colecta, prezenta, promova și stimula aplicarea în întreaga UE a proiectelor cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Proiectele locale și regionale vor alimenta o platformă care va prezenta modul în care orașele și regiunile pun deja în aplicare prioritățile Pactului verde pe teren și contribuie la redresarea ecologică, pentru o societate mai durabilă, mai favorabilă incluziunii și mai rezilientă.

Proiectele vor fi publicate pe harta interactivă a CoR și vor fi promovate pe lângă instituțiile UE, părțile interesate și presă, în special în cadrul celei de-a 18-a Săptămâni europene a regiunilor și orașelor , care va avea loc în octombrie 2020. Cele mai bune practici vor contribui, de asemenea, la elaborarea unui raport privind Pactul verde, a căruia realizare a fost încredințată Comitetului European al Regiunilor de Președinția germană a Consiliului Uniunii Europene, pentru al doilea semestru al anului 2020.

Având în vedere noul buget al UE, instrumentul de redresare al Uniunii Europene ( Next Generation EU ), cu un buget de 750 de miliarde EUR, și în perspectiva planurilor de redresare și de reziliență ale statelor membre, Comitetul European al Regiunilor va demonstra de ce orașele și regiunile trebuie să se afle în centrul strategiei de redresare și va indica pe ce domenii trebuie să se concentreze investițiile prioritare.

Cine poate participa?

Membrii și membrii supleanți ai Comitetului European al Regiunilor și participanții la Programul „Tineri politicieni aleși” al CoR

Ce proiecte sunt eligibile?

Membrii și tinerii politicieni aleși sunt invitați să își prezinte proiectele și inițiativele recent realizate sau în curs de desfășurare care contribuie la realizarea Pactului verde european și a neutralității climatice în Europa: de la eficiența energetică a clădirilor la utilizarea surselor de energie regenerabile, mobilitatea curată, protecția biodiversității sau inițiativele privind economia circulară. Proiectele eligibile trebuie să contribuie la reducerea emisiilor de CO2 în sectoarele acoperite de Pactul verde, noua strategie de creștere a UE pentru realizarea neutralității climatice până în 2050:

  • Energia curată și eficiența energetică (inclusiv energiile regenerabile și renovarea clădirilor)
  • Transporturi durabile
  • Conservarea biodiversității Europei
  • Finanțe sustenabile și o industrie ecologică
  • Tranziția către o economie circulară
  • O Europă fără poluare
  • Alimentație și agricultură

Cum procedați pentru a participa: Completați următorul formular de candidatură online

Care este termenul de depunere a candidaturii? Vă rugăm să trimiteți formularul de candidatură până luni, 21 septembrie 2020.

Contact: enve@cor.europa.eu

Pactul verde la nivel local: clic aici pentru portalul consacrat Pactului verde și grupului de lucru al CoR.

Partajează :