Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Liderii locali colaborează cu Președinția slovenă, Comisia și Parlamentul European ‎ pentru a accelera punerea în aplicare a planurilor de redresare a UE  

Primul Forum la nivel înalt privind redresarea și reziliența regională a făcut propuneri privind modalitățile de îmbunătățire a guvernanței și evitarea suprapunerilor cu politica de coeziune.

Liderii regionali și locali s-au reunit la Lipița (SI) la 24 septembrie pentru a discuta pe teren despre modalitățile de realizare în timp util a investițiilor de redresare și despre evitarea întârzierilor și suprapunerilor între politicile UE. Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, ministrul sloven al finanțelor, Andrej Sircelj, precum și membri importanți ai Parlamentului European au subliniat că planurile naționale de redresare pot fi încununate de succes numai în colaborare cu regiunile și orașele.

În deschiderea forumului la nivel înalt, organizat în comun de Comitetul European al Regiunilor (CoR) și de Președinția slovenă a Consiliului UE, președintele CoR, Apostolos Tzitzikostas , a afirmat: „ Resursele Mecanismului de redresare și reziliență încep să ajungă la statele membre. Acum este datoria noastră comună de a utiliza fiecare euro din banii contribuabililor destinați investițiilor în redresarea noastră. Avem nevoie de un parteneriat real între actorii de la nivel european, național, regional și local, chiar dacă reglementările nu sunt suficient de clare în ceea ce privește implicarea regiunilor și orașelor. Comitetul monitorizează cu atenție punerea în aplicare a mecanismului pe teren și coordonarea lui cu politica de coeziune. Așteptările și nevoile cetățenilor noștri nu pot fi trecute cu vederea prin decizii descendente.

Andrej Šircelj , ministrul de finanțe al Republicii Slovenia a declarat: „ Cred că putem avea rezultate excelente cu o bună punere în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență. Rezultatele optime se vor obține numai printr-o cooperare favorabilă incluziunii. Această criză ne-a învățat cum să cooperăm în vremuri dificile – la nivel local, regional și internațional. Acum nu avem decât să ne imaginăm ce putem realiza prin cooperare în perioade promițătoare și să facem un pas în această direcție.

Comisarul UE pentru economie, Paolo Gentiloni , a subliniat „ implicarea constructivă a CoR în modelarea concepției finale a Mecanismului de redresare și reziliență ” și importanța vitală a unui parteneriat solid între diferitele niveluri de guvernare în etapa următoare. „ Peste două treimi din toate planurile naționale de redresare și reziliență au ajuns deja în etapa de punere în aplicare. Autoritățile locale și regionale vor fi esențiale pentru ca aceste planuri să devină realitate și vom continua să încurajăm statele membre să le implice efectiv ”, a mai spus el. „ Fondurile din MRR și din politica de coeziune trebuie să se completeze reciproc și nu să se înlocuiască unele pe altele: importante în acest context sunt adiționalitatea și absorbția ”.

Dezbaterea din cadrul forumului va contribui la avizul CoR privind punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență, elaborat de Rob Jonkman (NL-CRE), a cărei adoptare în Comisia pentru politici economice (ECON) este planificată pentru 29 septembrie. Comitetul a furnizat o primă evaluare a pregătirii planurilor naționale de redresare și își va prezenta concluziile privind impactul pandemiei asupra comunităților regionale și locale în Barometrul regional și local anual al UE pentru 2021, care urmează să fie prezentat la 12 octombrie în cadrul celei de-a 19-a Săptămâni europene a regiunilor și orașelor .

Puteți revedea aici deschiderea și prima masă rotundă a Forumului la nivel înalt privind redresarea și reziliența.

Forumul la nivel înalt a avut loc cu ocazia unei ședințe în afara sediului a Biroului CoR, la Lipița, în Slovenia. Înaintea ședinței Biroului, programul CoR „Tineri politicieni aleși” (YEP) a organizat un eveniment privind politica de coeziune, la care au participat, alături de tineri lideri locali din întreaga UE, membri ai CoR, secretarul de stat sloven pentru dezvoltare și politica europeană de coeziune, Monika Kirbiš Rojs, reprezentanți ai Comisiei Europene și alți vorbitori importanți.

Puteți revedea aici evenimentul YEP intitulat „Coeziunea ca valoare – Beneficiile și costurile tranziției către o lume post - COVID pentru tineri”.

OPINII DE LA FORUMUL LA NIVEL ÎNALT PRIVIND REDRESAREA ȘI REZILIENȚA LA NIVEL REGIONAL

(în ordinea intervențiilor):

Aleksander Jevšek (SI-PSE), vicepreședinte al delegației slovene a CoR și primarul localității Murska Sobota, a spus: „ Utilizarea eficientă a fiecărui euro provenind din Mecanismul de redresare și reziliență depinde în mare măsură de parteneriatul cu autoritățile locale și regionale. Pentru a valorifica la maximum resursele oferite atât de instrumentele de redresare, cât și de programele politicii de coeziune, guvernele naționale trebuie să asculte opinia orașelor și regiunilor și să aibă încredere că ele vor cheltui fondurile respectând principiul transparenței.”

Michael Murphy (IE-PPE), primarul localității Clonmel și președintele Comisiei pentru politica economică a CoR (ECON), a declarat: „ Provocările cu care ne confruntăm nu sunt universale, natura și intensitatea lor sunt diferite în diferitele regiuni, orașe și zone rurale ale Europei. Avem nevoie de soluții individualizate, puse în aplicare împreună cu nivelul local. O abordare descendentă a redresării ar însemna că investițiile și reformele pur și simplu nu ar corespunde oportunităților și provocărilor reale de la fața locului.

Rob Jonkman (NL-CRE), raportorul CoR privind punerea în aplicare a MRR a afirmat: „Redresarea Europei, tranziția digitală și sustenabilă depind de implicarea directă a autorităților locale și regionale. Prin urmare, acestea trebuie să fie implicate în mod structural în punerea în aplicare a planurilor de redresare. Întrucât gradul de implicare variază de la un stat membru la altul, trebuie să împărtășim experiențele și să învățăm unii de la alții ”.

Alexandra Geese (DE-Verzi), deputată în Parlamentul European și raportoare pe tema instrumentului de sprijin tehnic (IST), a spus: O tranziție favorabilă incluziunii sociale, ecologică și digitală presupune provocări multiple, care pot fi abordate numai cu condiția ca autoritățile locale și regionale să aibă un rol activ. Instrumentul de sprijin tehnic oferă autorităților locale și regionale posibilitatea de a genera cunoștințe individualizate: el cheamă experții să elaboreze strategii și foi de parcurs individualizate, să organizeze seminarii și ateliere sau să învețe unii de la alții, din cele mai bune practici. Urmărirea cheltuielilor legate de climă, integrarea dimensiunii de gen în buget și soluțiile din sursă deschisă pentru promovarea administrațiilor digitalizate și foarte accesibile sunt doar câteva exemple de soluții personalizate pe care le poate facilita IST.

María Del Valle Miguelez Santiago , vicepreședinta Conferinței regiunilor maritime periferice ( CRMP ) și ministru regional al întreprinderilor, ocupării forței de muncă și universităților și purtătoarea de cuvânt a regiunii Murcia, a declarat: „ Regiunile sunt actori-cheie în realizarea priorităților UE în materie de climă și digitalizare, iar competențele lor sunt legate de multiple obiective ale planurilor de redresare. Pentru că ele înțeleg clar nevoile în materie de investiții la nivel teritorial, regiunile merită un rol în cadrul forurilor decizionale politice relevante pentru definirea și punerea în aplicare a finanțării pentru redresare. Acesta este motivul pentru care, în lunile următoare, putem oferi valoare adăugată pentru o utilizare eficientă a fondurilor europene și pentru atingerea obiectivelor dorite.

Hanna Zdanowska (PL-PPE), membră a Grupului de lucru al CoR „Pactul verde la nivel local” a afirmat că: „ 75 % dintre cetățenii UE locuiesc în orașe mari producătoare de emisii de gaze cu efect de seră. Ele sunt însă, de asemenea, platforme și surse de acțiune și inovare în domeniul atenuării și adaptării la schimbările climatice. Forumul mondial privind acțiunile în domeniul climei, care are loc la Glasgow, reprezintă o ocazie importantă pentru liderii locali și regionali de a prezenta ceea ce pot face orașele și regiunile și ce fac ele deja pentru a atinge neutralitatea climatică.

Zvone Černač , ministrul sloven pentru dezvoltare și politica europeană de coeziune a declarat: „ Un obiectiv esențial, dar și o provocare în același timp, este instituirea unui cadru care să garanteze sinergii între mecanismele pe termen scurt și cele pe termen lung, pe de o parte, și să simplifice procedurile de punere în aplicare, pe de altă parte, atribuind autorităților locale și regionale un rol-cheie și de cooperare cu guvernele naționale .”

Isabelle Boudineau (FR-PSE), președinta Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și buget (COTER), a spus: „ Europa a făcut un efort fără precedent pentru a limita consecințele sociale și economice ale pandemiei. Dar banii nu înseamnă totul. Să nu uităm metoda: parteneriatul și guvernanța pe mai multe niveluri și-au dovedit valoarea în contextul politicii de coeziune. Renaționalizarea politicilor europene prin intermediul planului de redresare nu constituie o soluție. Trebuie să acordăm încredere regiunilor pentru a proteja cetățenii și IMM-urile.

Juraj Droba (SK-CRE), raportorul CoR pe tema „Implicarea autorităților locale și regionale în pregătirea acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale 2021-27”, a declarat: „ Parteneriatul, împreună cu subsidiaritatea, este cel mai important principiu din perspectiva orașelor și regiunilor și trebuie să ne asigurăm că este pus în aplicare pe deplin în toate etapele noii perioade de programare.

Ulrika Landergren (SV-RENEW E.), președinta Comisiei pentru resurse naturale a CoR (NAT), a afirmat: „ Mai mulți ani la rând am văzut cum se adâncește discrepanța dintre zonele urbane și cele rurale din punctul de vedere al atenției acordate lor și fondurilor puse la dispoziția lor. Din păcate, Comisia Europeană a adoptat viziunea pe termen lung pentru dezvoltarea rurală numai după stabilirea programelor de finanțare până în 2027. CoR va sprijini această viziune a Comisiei, dar nu putem aștepta până în 2028! Trebuie să reducem acum decalajul dintre zonele rurale și cele urbane.”

Eddy van Hijum (NL-PPE), raportorul CoR pe tema „Strategia pentru IMM-uri”, a spus: „ Noi, autoritățile locale și regionale, putem fi parteneri ai Comisiei Europene, fiind în contact cu IMM-urile și cu autoritățile noastre de la nivel local, cum sunt camerele de comerț. Dacă dorim să atingem obiectivele stabilite și să devenim mai puternici după pandemia de COVID-19, trebuie să fim parteneri în această tranziție. De la cele mai mici IMM-uri din regiunile noastre și până la Comisia Europeană, cu toții avem un rol de jucat pentru ca tranzițiile să dea roade.”

Persoană de contact:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023