Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Echitabil, just și realizabil: ‎ succesul pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” al UE depinde de implicarea tuturor orașelor și regiunilor  

Ca răspuns la pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” al Comisiei Europene, care urmărește reducerea emisiilor de dioxid de carbon din UE cu 55 % până în 2030, Comitetul European al Regiunilor (CoR) solicită ca noile norme actualizate să asigure un rol central în acest sens și finanțare directă pentru orașe și regiuni, care au competența juridică și proximitatea necesară față de cetățeni în tranziția către neutralitatea climatică.

Pachetul privind clima propus astăzi de Comisia Europeană vizează reducerea emisiilor generate de industrie, clădiri, transporturi și utilizarea terenurilor și va avea implicații semnificative pentru toate regiunile, întreprinderile și cetățenii europeni, transpunând, de asemenea, în practică principiul „poluatorul plătește”. Elementul central al pachetului constă într-o viziune reînnoită asupra stabilirii prețului carbonului; important în acest context este ca pachetul să contribuie la coeziunea teritorială. Pachetul trebuie să răspundă nevoilor fiecărui teritoriu, să sporească implicarea, alocarea de venituri și accesul la finanțare directă pentru investițiile ecologice și cheltuielile sociale legate de climă pentru autoritățile locale și regionale, care sunt responsabile pentru punerea în aplicare a 90 % din acțiunile de adaptare la schimbările climatice și a 70 % din acțiunile de atenuare a acestora.

Apostolos Tzitzikostas , președintele Comitetului European al Regiunilor și guvernatorul regiunii Macedonia Centrală din Grecia, a declarat: „Tranziția Europei către neutralitatea climatică va fi realizată numai dacă nevoile oamenilor vor fi puse în centrul preocupărilor, dacă se va ține seama de particularitățile fiecărui teritoriu și dacă nu va fi lăsată în urmă nicio persoană sau regiune. Trebuie să începem prin reducerea birocrației, asigurându-ne că autoritățile locale și regionale din Europa au acces direct la fondurile UE. Europa are nevoie de o redresare verde și echitabilă, care să abordeze urgența climatică, să consolideze reziliența, să sprijine inovarea și să creeze locuri de muncă la nivel local. În domeniile în care dețin competențe – de exemplu în ce privește eficiența energetică a clădirilor, transportul durabil, protecția biodiversității și combaterea sărăciei energetice – trebuie să capacităm orașele, regiunile și toți cetățenii noștri în sensul unei accelerări a tranziției verzi. Acesta este motivul pentru care am lansat o campanie la scară europeană: Pactul verde la nivel local .”

Primarul orașului Sevilla, Juan Espadas (ES-PSE), președintele Comisiei ENVE a CoR și al Grupului de lucru „Pactul verde la nivel local” , a declarat: „Pachetul «Pregătiți pentru 55» reprezintă punctul de plecare al unei noi revoluții climatice. El trebuie să fie ambițios, chiar dacă știm bine că toate acestea vor avea un cost. Realitatea schimbărilor climatice va afecta fiecare persoană și fiecare teritoriu, dar va afecta mai întâi persoanele cele mai vulnerabile din societate. În ceea ce privește locuințele, mobilitatea, energia și altele, pentru a fi «Pregătiți pentru 55», avem un rol important de jucat pentru a ne asigura că echitatea și sprijinul social puternic sunt garantate, astfel încât niciun cetățean și nicio localitate să nu fie lăsată în urmă.”

Prin noul pachet legislativ, actualizat, privind energia și clima, UE urmărește reducerea emisiilor cu 55 % până în 2030 și atingerea unui sold net egal cu zero până în 2050. Pachetul „Pregătiți pentru 55” este un pilon major al strategiei UE de combatere a schimbărilor climatice și de creștere economică. El constă în 13 propuneri legislative care abordează diferite aspecte ale tranziției verzi, având ca piatră de temelie o schemă revitalizată de comercializare a certificatelor de emisii. Revizuirea Directivei EU ETS urmărește să promoveze comercializarea certificatelor de emisii în sectorul construcțiilor și în cel al transportului rutier, în care autoritățile locale și regionale dispun atât de expertiza, cât și de competențele necesare pentru a realiza obiectivele Pactului verde european și o tranziție justă din punct de vedere social.

Regiunile și orașele Europei trebuie să fie recunoscute atât în cadrul Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, cât și în cadrul Fondului pentru o tranziție justă, deoarece centralizarea excesivă poate amenința coeziunea teritorială și echitatea socială a tranziției verzi. Pachetul „Pregătiți pentru 55” se referă, de asemenea, la eficiența energetică a clădirilor, domeniu care, în martie 2021 , a fost lansată o cooperare consolidată între Comitetul European al Regiunilor și Comisia Europeană.

Actualizări ale legislației UE în vigoare prin pachetul „Pregătiți pentru 55”:

 • Revizuirea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS);
 • Revizuirea Regulamentului privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF)
 • Revizuirea Regulamentului privind partajarea eforturilor (ESR)
 • Modificarea Directivei privind energia din surse regenerabile (RED)
 • Modificarea Directivei privind eficiența energetică (DEE)
 • Revizuirea Directivei privind infrastructura pentru combustibili alternativi (AFID)
 • Modificarea regulamentului de stabilire a standardelor privind emisiile de CO 2 pentru autoturisme și camionete
 • Revizuirea Directivei privind impozitarea energiei

Noi propuneri legislative în cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55”:

 • Noua strategie a UE pentru păduri
 • Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM)
 • Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice
 • Inițiativa ReFuelEU în domeniul aviației – Combustibili de aviație derivați din surse regenerabile
 • Inițiativa FuelEU Maritime – Ecologizarea spațiului maritim al Europei

Persoană de contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023