Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Anul european al căilor ferate 2021: cerere de propuneri de evenimente  

Comisia Europeană solicită propuneri de evenimente pentru programul oficial al Anului european al căilor ferate 2021. Termenul pentru prima rundă de depuneri de propuneri este 11 decembrie 2020.

Pactul verde european plasează durabilitatea în centrul procesului de elaborare a politicilor UE. Transporturile generează un sfert din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din UE și este limpede că transportul feroviar trebuie să joace un rol important în viitorul mix european al modurilor de transport – atât în transportul de pasageri, cât și în cel de mărfuri. Iată de ce Comisia a propus ca anul 2021 să fie Anul european al căilor ferate , în contextul eforturilor UE de a avansa în direcția reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Implicarea activă a tuturor părților interesate din sectorul feroviar și din afara acestuia va fi esențială pentru succesul Anului european al căilor ferate. Programul oficial al evenimentelor este în curs de elaborare de către DG MOVE a Comisiei Europene, scopul fiind de a asigura participarea activă a autorităților locale și regionale, precum și a altor părți interesate de la nivel regional la organizarea de evenimente, conferințe, dezbateri și demonstrații de proiect.

Dacă doriți să „urcați la bord” și să vă implicați în planificarea unei inițiative în contextul Anului european al căilor ferate, vă rugăm să completați formularul (un formular pentru fiecare inițiativă) și să îl trimiteți la DG MOVE ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ), cu o copie la secretariatul COTER ( COTER@cor.europa.eu ). Termenul - limită de depunere pentru eventuala includere în prima versiune a programului oficial este 11 decembrie 2020.

Alte întrebări?

Vă rugăm să contactați MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu sau COTER@cor.europa.eu

Partajează :