Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Pactul verde european rămâne un reper pentru planul de redresare al UE în urma pandemiei de COVID-19  

Cum al treilea val de COVID-19 nu cruță aproape niciun teritoriu, principalul obiectiv al liderilor locali și regionali pentru 2021 este realizarea unei redresări economice durabile și favorabile incluziunii, care să nu lase niciun cetățean în urmă

Comisia ENVE a Comitetului European al Regiunilor și-a prezentat astăzi programul de lucru pentru 2021 . Prioritatea absolută a liderilor locali și regionali este de a se asigura că redresarea în urma pandemiei de COVID - 19 se traduce în proiecte concrete care accelerează tranziția către neutralitatea climatică, creând în același timp locuri de muncă și realizând incluziunea socială în fiecare teritoriu. Ambițiile în materie de climă, modernizarea parcului imobiliar al UE, biodiversitatea și cel de-al 8-lea program de acțiune pentru mediu s-au numărat printre subiectele discutate în cadrul unei reuniuni la care a participat Florika Fink-Hooijer , noua directoare generală a DG Mediu a Comisiei Europene. Membrii au făcut schimb de experiență și de lecții învățate în timpul pandemiei de COVID-19. CoR organizează o sesiune plenară la 3-5 februarie 2021 .

În deschiderea reuniunii, primarul orașului Sevilla, Juan Espadas (ES-PSE) , a declarat: „Orașele și regiunile joacă un rol esențial în confruntarea cu pandemia de COVID-19 și acum trebuie să se afle în centrul reconstruirii pe baze mai bune a teritoriilor noastre. Acțiunile în domeniul mediului și al climei sunt cel mai mare aliat al nostru pentru redresare, dar, pentru ca acestea să aibă succes, este esențial să se consolideze cooperarea pe mai multe niveluri, cu sprijinul unei finanțări adecvate. Doar prin implicarea autorităților locale și regionale în elaborarea strategiilor sustenabile de redresare și doar ținând seama de caracteristicile geografice și sociale ale fiecărui teritoriu, vom reuși să construim orașe reziliente și adaptate exigențelor viitorului, realizând obiectivele Pactului verde european privind neutralitatea climatică și protecția mediului”. Juan Espadas este președintele Comisiei ENVE și al Grupului de lucru privind Pactul verde la nivel local .

„Suntem foarte conștienți de importanța colaborării cu autoritățile locale și regionale pentru a pune în aplicare cu succes politicile de mediu pe teren. Și nu putem realiza acest lucru fără colaborarea cu CoR” , a declarat Florika Fink-Hooijer , noua directoare generală a DG Mediu. „Pactul verde rămâne un reper pentru planul de redresare al UE” a adăugat Florika Fink-Hooijer, înainte de a enumera prioritățile Comisiei în materie de mediu pentru 2021. Printre acestea se numără planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării ( consultarea este deschisă până la 10 februarie 2021), inițiativa CE privind produsele sustenabile , noua strategie pentru păduri și sporirea nivelului de ambiție în materie de climă și biodiversitate înainte de summiturile mondiale importante care vor avea loc în 2021. Florika Fink-Hooijer a propus ca CoR să găzduiască o nouă platformă a părților interesate pentru un viitor plan de acțiune privind reducerea la zero a poluării.

În cursul intervenției sale, raportorul CoR privind Pactul verde european, Andries Gryffroy (BE-AE) , a reamintit propunerea CoR de a elabora un tablou de bord regional pentru a evalua punerea în aplicare a strategiei de creștere durabilă a UE la nivel local.

Dimitrios Karnavos (EL-PPE) a prezentat principalele puncte ale proiectului său de aviz privind cel de-al 8-lea Program de acțiune pentru mediu (PAM) . Primarul orașului Kallithea a subliniat că epidemia de COVID-19 a sporit necesitatea „unei legături mai strânse între sănătate și mediu” . Primarul Karnavos consideră că PAM 8 este „un instrument de promovare a unui mediu de afaceri durabil și de stimulare a investițiilor ecologice” . Avizul raportorului Kanavos solicită CE să adauge Platforma tehnică pentru cooperare în domeniul mediului în propunerea sa privind PAM 8, care, în prezent, face obiectul unor negocieri interinstituționale. Adoptarea este prevăzută pentru săptămâna aceasta, în cadrul sesiunii plenare a CoR din 3-5 februarie 2021 . Grace O’SULLIVAN, deputată în Parlamentul European (IE-Verzi) și raportoarea PE pentru Programul de acțiune pentru mediu până în 2030, a intervenit pentru a reafirma angajamentul Parlamentului de a coopera cu CoR pentru ca Programul de acțiune pentru mediu să progreseze.

Membrii Comisiei ENVE au adoptat proiectul de aviz pe tema „Un val de renovări pentru Europa – ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai” . Raportorul, Enrico ROSSI (IT-PSE) , fost președinte al regiunii Toscana (2010-2020) și, în prezent, membru al Consiliului Local Signa (Florența), a declarat: „Resursele europene disponibile în următorii ani sunt considerabile. Stimularea investițiilor publice în sectorul construcțiilor poate însoți redresarea. Insistăm asupra guvernanței pe mai multe niveluri, inclusiv asupra finanțării, în special asupra unui mecanism de asistență tehnică accesibil tuturor autorităților locale și regionale pentru punerea în aplicare a valului de renovări ale clădirilor, precum și asupra unor norme bugetare mai flexibile pentru orașe și regiuni, pentru a sprijini capacitatea acestora de a investi în renovarea clădirilor. Valul de renovări reprezintă o oportunitate pe care nu o putem rata”. La 27 ianuarie s-a desfășurat un webinar pe tema finanțării valului de renovări . Proiectul de aviz al raportorului Enrico Rossi urmează să fie adoptat la 17-19 martie 2021.

Membrii au avut un schimb de opinii cu privire la următoarele avize:

Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 și COP26 Raportorul este Vincent CHAUVET (FR-RE) , primarul orașului Autun. Proiectul de aviz urmează să fie adoptat la 26 martie 2021, votul final fiind programat pentru sesiunea plenară a CoR din 30 iunie-2 iulie 2021.

Substanțe chimice sigure și sustenabile pentru un mediu fără substanțe toxice în orașele și regiunile Europei Raportorul este președintele regiunii Mazovia, Adam STRUZIK (PL-PPE) . Adoptarea proiectului de aviz este programată pentru 26 martie 2021, votul final fiind prevăzut pentru sesiunea plenară a CoR din 5-7 mai 2021.

Autoritățile locale și regionale și protecția mediului marin , elaborat de Emma Nohrèn (SE-Verzi) , viceprimar al orașului Lysekil. Adoptarea proiectului de aviz este programată pentru 26 martie 2021, votul final fiind prevăzut pentru sesiunea plenară a CoR din 5-7 mai 2021.

Comisia ENVE a salutat participarea dnei Joke Schauvliege (BE-PPE) , membră a Parlamentului flamand și raportoarea CoR pe tema „Experiențe și învățăminte desprinse de regiuni și orașe în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19” . Adoptarea proiectului de aviz este prevăzută pentru sesiunea plenară a CoR din martie 2021.

Următoarea ședință a Comisiei ENVE va avea loc la 26 martie 2021.

Context:

În raportul din 2020 privind starea mediului , Agenția Europeană de Mediu (AEM) avertizează că Europa se confruntă cu provocări de mediu de o amploare și o urgență fără precedent.

Citiți aici interviul online al CoR cu Dimitrios Karnavos (EL-PPE) privind cel de-al 8-lea Program de acțiune pentru mediu (PAM).

Descoperiți inițiativa CoR „Pactul verde la nivel local” și harta online a celor mai bune practici ale CoR.

Persoană de contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023