Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Provocările demografice ale Europei necesită soluții locale  

Liderii locali și regionali solicită instituțiilor UE să colaboreze îndeaproape cu guvernele locale pentru a contracara consecințele teritoriale și socioeconomice ale schimbărilor demografice

Într - o dezbatere cu dna Dubravka Šuiča, vicepreședinta Comisiei Europene pentru democrație și demografie, liderii locali și regionali europeni au îndemnat instituțiile UE să colaboreze îndeaproape cu guvernele locale pentru a contracara consecințele teritoriale și socioeconomice ale schimbărilor demografice. În contextul scăderii populației în peste 40 % din regiunile UE, Comitetul European al Regiunilor solicită integrarea dimensiunii demografice în toate politicile UE și în dezbaterea privind viitorul Europei.

Raportul publicat recent de Comisia Europeană privind impactul schimbărilor demografice recunoaște că aspectele legate de schimbările demografice „pot fi adesea abordate cel mai bine la nivel local și regional”. Totodată, se subliniază legătura strânsă dintre schimbările demografice și tranziția ecologică și digitală și faptul că schimbările demografice pot duce la „pierderea încrederii în democrație” în zonele care se confruntă cu scăderea populației. Pe termen lung, reducerea populației în vârstă de muncă va exercita probabil o presiune suplimentară asupra bugetelor publice și va avea un impact negativ asupra perspectivelor geopolitice ale Europei și a poziției sale în lume.

În cadrul sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor, care a avut loc la 1 iulie, dna Dubravka Šuiča , vicepreședintă a Comisiei Europene, a declarat: „Trebuie să le oferim regiunilor cel mai grav afectate de schimbările demografice posibilitatea de a-și menține și îmbunătăți calitatea vieții și de a se dota cu instrumentele necesare pentru găsirea unor soluții inovatoare. Suntem hotărâți să-i sprijinim și să-i însoțim pe cetățeni în contextul acestor schimbări, oferindu - le soluții concrete și asigurându-i că nimeni nu este lăsat în urmă.”

Dl Apostolos Tzitzikostas , președintele Comitetului European al Regiunilor a afirmat: „Pandemia de COVID-19 a scos în evidență necesitatea de a reflecta și acționa în mod strategic asupra schimbărilor demografice și a efectelor sale teritoriale și socioeconomice grave pe termen lung. Acestea pot duce chiar la consolidarea „geografiei nemulțumirilor”, alimentând mișcările extremiste și opiniile antieuropene în unele regiuni care suferă de pe urma declinului demografic și a exodului de creiere și, în cele din urmă, la polarizarea sistemului democratic. Având în vedere numeroasele competențe juridice ale autorităților locale și regionale în ceea ce privește chestiunile demografice, Comitetul nostru este gata să sprijine inițiativele Comisiei menite să răspundă acestui fenomen și să îmbunătățească viața oamenilor din regiunile, orașele și satele UE.”

Comitetul European al Regiunilor își va prezenta propunerile privind combaterea efectelor negative ale schimbărilor demografice în regiunile UE în următoarea sa sesiune plenară, din luna octombrie. Actualul proiect de aviz evidențiază faptul că îmbătrânirea populației Europei, rata scăzută a natalității și agravarea distribuției inegale a populației necesită un răspuns politic coerent la toate nivelurile de guvernanță și în toate politicile UE. El insistă în special asupra legăturii dintre schimbările demografice și îmbunătățirea condițiilor de viață.

Raportorul János Ádám Karácsony (HU-PPE), membru al Consiliului Local Tahitótfalu, a declarat: „Consecințele schimbărilor demografice vor fi resimțite pe termen lung, de aceea este foarte important să vedem ce soluții au fost deja găsite și ce soluții putem găsi acum. Când vorbim despre demografia europeană, trebuie să ținem seama de diferite aspecte, cum ar fi îmbătrânirea populației sau creșterea speranței de viață, depopularea zonelor rurale, migrația internă și externă, exodul creierelor, precum și schimbarea modelelor de fertilitate și a intențiilor parentale.”

Informații suplimentare:

Comisia Europeană a publicat la 17 iunie mult așteptatul raport privind impactul schimbărilor demografice , precum și o serie de statistici detaliate privind situația din fiecare stat membru și alte hărți și date de la nivelul UE. Pentru anul 2021, Comisia are în vedere, de asemenea, să prezinte o Carte verde privind îmbătrânirea și o viziune pe termen lung pentru zonele rurale. Barometrul anual local și regional al CoR din octombrie 2020 va furniza, de asemenea, cifre și hărți referitoare la demografie și regiuni.

În numeroase zone ale Uniunii Europene se fac simțite serioase provocări demografice, care rezultă din combinația a trei tendințe: scăderea populației, îmbătrânirea populației (asociată cu creșterea gradului de dependență) și scăderea ratei de natalitate. Populația este în scădere în peste 40 % dintre regiunile europene și, potrivit previziunilor, populația regiunilor predominant rurale va scădea cu 7,9 milioane până în 2050. Totodată, media de vârstă a populației UE este cea mai ridicată din lume și se preconizează că, până în 2070, Europa va reprezenta doar 4 % din populația lumii. Cota Europei din PIB-ul mondial este, de asemenea, în continuă scădere.

Pandemia de COVID-19 a afectat în special populația în curs de îmbătrânire a Europei, demonstrând necesitatea unor servicii medicale și de îngrijire pe termen lung de bună calitate, accesibile și la prețuri abordabile. Criza actuală a subliniat, de asemenea, importanța eliminării decalajului digital și a unei infrastructuri digitale robuste.

În rezoluția sa privind programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2021 , Comitetul European al Regiunilor solicită Comisiei Europene să prezinte o evaluare științifică a impactului pandemiei de COVID-19 asupra schimbărilor demografice și să se asigure că deciziile viitoare sunt adaptate la nevoile și particularitățile locale. El subliniază, de asemenea, rolul educației și al formării profesionale de înaltă calitate ca răspuns la schimbările demografice și la exodul creierelor și, în acest sens, sprijină lansarea unui spațiu european al educației până în 2025, în strânsă sinergie cu Spațiul european de cercetare.

Persoană de contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023