Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Redresarea Europei va eșua fără o politică de coeziune puternică și un parteneriat real între actorii UE, naționali, regionali și locali  

Coaliția de la nivelul UE avertizează statele membre: compromisul privind bugetul UE și planul de redresare trebuie să mențină investițiile în regiuni și orașe

Criza declanșată de pandemia de COVID-19 subminează coeziunea economică, teritorială și socială a Europei, precum și capacitatea acesteia de a realiza o tranziție mai verde, incluzivă și inteligentă către un viitor mai durabil. Acesta este motivul pentru care Alianța pentru coeziune (#CohesionAlliance) – o coaliție la nivelul UE care reunește peste 12 000 de semnatari – îndeamnă statele membre ale UE să sprijine un cadru financiar multianual puternic pentru perioada 2021-27, însoțit de planuri de redresare. CFM și planurile de redresare trebuie să sprijine coeziunea ca valoare fundamentală a Uniunii Europene și ca obiectiv esențial al tuturor politicilor și investițiilor sale. Aceste solicitări au fost incluse într-o declarație transmisă comisarei europene pentru coeziune, Elisa Ferreira, și președintelui Comisiei REGI a Parlamentului European, Younous Omarjee, în cadrul unei conferințe video, la 14 iulie, cu trei zile înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat că solidaritatea, responsabilitatea și coeziunea sunt mai necesare ca oricând pentru a garanta că nicio persoană și nicio regiune din Uniunea Europeană nu sunt neglijate. Alianța pentru coeziune ( #CohesionAlliance ) solicită o politică de coeziune puternică, eficace și flexibilă, bazată pe perspective pe termen lung și pe principiile parteneriatului, care implică autoritățile locale și regionale în toate măsurile de redresare. Acest lucru va contribui la relansarea și reconstrucția economiei, la promovarea durabilității și la consolidarea coeziunii teritoriale și sociale în Uniunea Europeană.

„Propunerile prezentate de Comisie și de președintele Charles Michel merg în direcția bună. Îndemnăm statele membre să acționeze unitar și să adopte rapid un buget adecvat al UE pentru perioada 2021-2027 și un plan solid de redresare pentru a ajuta comunitățile noastre să depășească criza, devenind mai rezistente, mai durabile și mai incluzive. Acest lucru este în interesul direct al tuturor statelor membre ale UE, inclusiv al celor care solicită o capacitate de investiții mai slabă pentru Uniunea noastră, dar sunt principalii beneficiari ai pieței unice” , a declarat Apostolos Tzitzikostas , președintele Comitetului European al Regiunilor, adăugând: „Comitetul își unește forțele cu toți actorii de la nivelul UE, de la nivel național, regional și local, pentru a spune nu centralizării, reducerilor bugetare și termenelor de punere în aplicare imposibil de respectat, care subminează impactul investițiilor UE. Sporirea coeziunii și a rezilienței prin mobilizarea tuturor politicilor și instrumentelor UE este singura modalitate de a plasa cetățenii pe primul plan și de a sprijini o redresare în care nimeni nu este neglijat” .

Președinții organizației partenere fondatoare a Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance), au înmânat declarația reînnoită comisarei europene pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, și președintelui Comisiei REGI a Parlamentului European, Younous Omarjee.

Elisa Ferreira , comisara pentru coeziune și reforme, a declarat: „Previziunile economice ale Comisiei, publicate săptămâna trecută, indică o recesiune mai profundă decât se preconizase, cu efecte devastatoare și divergențe și inegalități mai adânci. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de o politică de coeziune puternică și de o redresare echitabilă și bazată pe coeziune. ADN-ul coeziunii este vizibil în toate propunerile de redresare ale Comisiei: alocările generoase destinate politicii de coeziune și metoda de coeziune utilizată în fondul de redresare și în alte fonduri. Am luptat pentru aceasta și voi lupta în continuare. Ne bazăm pe susținerea dumneavoastră în țările și regiunile din care veniți. Timpul este scurt, trebuie să acționăm rapid pentru a transmite mesajul, pentru a ne pregăti planurile și programele și pentru a ne asigura că nicio regiune nu este neglijată.”

Younous Omarjee , președintele Comisiei REGI a Parlamentului European, a declarat: „Criza a destabilizat Europa. Prin urmare, este esențial să existe un plan de redresare și un buget ambițios. Redresarea pe termen scurt trebuie să fie complementară unor obiective pe termen lung, în special în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială. Solicităm Consiliului să dea dovadă de unitate în jurul unui buget puternic. De asemenea, este esențial ca planul de redresare să fie accesibil în mod direct regiunilor și să poată fi controlat în mod democratic. Acestea sunt cerințele Parlamentului European.”

Oricine crede într-o politică de coeziune puternică a UE este binevenit să se alăture Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) prin semnarea noii declarații. Toți cei 12 000 de semnatari ai declarației inițiale sunt invitați să își reafirme angajamentul politic prin sensibilizarea europenilor cu privire la rolul vital al politicii de coeziune și necesitatea unei politici de coeziune puternice în următorul buget pe termen lung al UE și în planul de redresare.

Intervenții în cadrul conferinței (în ordine alfabetică): Puteți urmări din nou evenimentul aici .

  • Ann-Sofi Backgren , președinta Asociației regiunilor frontaliere europene (ARFE) și  membră a Consiliului Regional Ostrobothnia, a subliniat necesitatea unei politici de coeziune mai puternice în cadrul noului CFM și al fondului de redresare, care să țină seama de teritoriile europene care se confruntă cu dificultăți specifice, cum ar fi zonele de frontieră, montane, periferice, insulare și alte regiuni maritime; constrângeri suplimentare, cum ar fi populația cu densitate redusă și/sau îmbătrânită, exodul creierelor, lipsa infrastructurii și a serviciilor publice și, desigur, provocările generale, respectiv schimbările climatice și demografice, tranziția către căi de dezvoltare și surse de energie mai durabile, digitalizarea optimă și reziliența la amenințările globale, cum ar fi pandemia de COVID-19. Multe regiuni frontaliere se confruntă cu multe dintre aceste probleme și există dificultăți suplimentare legate de nevoia tot mai mare de a coordona diverse reglementări naționale care ar putea fi contradictorii la nivel național.

  • Ilaria Bugetti , membră a Consiliului Regional Toscana și purtătoare de cuvânt pentru dezvoltarea teritorială a Consiliului localităților și regiunilor europene (CLRE ) privind coeziunea, a declarat: „Politica de coeziune a UE, ca instrument de solidaritate, va fi esențială nu numai pentru redresare, ci și pentru pregătirea viitorului. Aceasta va sprijini o perspectivă a dezvoltării pe termen mai lung: ea va contribui la consolidarea rezilienței societăților noastre și la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.”

  • Isabelle Boudineau , președinta Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER) a Comitetului European al Regiunilor și vicepreședintă a regiunii Nouvelle-Aquitaine din Franța, a declarat: „UE are nevoie de un buget puternic și de un plan ambițios de redresare pentru pregătirea viitorului. Tranziția verde și cea digitală sunt de o importanță capitală pentru construirea unei societăți europene durabile și solidare. Nu putem sacrifica obiectivele pe termen lung în favoarea măsurilor de urgență. Solidaritatea este singura opțiune. Șefii noștri de stat și de guvern vor avea o responsabilitate uriașă la 17 și 18 iulie. Noi, la nivel local și regional, avem nevoie de soluții imediate. UE trebuie să demonstreze că le poate oferi. Proiectul european este în joc și nu ne putem dezamăgi din nou cetățenii.”

  • Paula Fernández , ministra regională pentru președinție, afaceri interne, justiție și acțiunii externe în cadrul guvernului spaniol al regiunii Cantabria și membră a Conferinței regiunilor maritime periferice (CRMP) a declarat: „Dorim ca planul de redresare al UE să aibă o puternică dimensiune teritorială. Suntem preocupați de posibila lipsă de implicare a autorităților regionale în fondul de redresare și reziliență. În cazul în care nevoile teritoriale specifice nu sunt luate în considerare, iar participarea noastră la elaborarea planurilor naționale nu este garantată, fondul pentru redresare și reziliență riscă să aibă un impact mai redus decât cel scontat. De fapt, autoritățile locale și regionale știu mai bine decât oricine care sunt nevoile în materie de investiții și pot avea o contribuție esențială la consolidarea responsabilității democratice și a asumării politice a instrumentului de redresare în ansamblu. Este, de asemenea, esențial ca fondurile de redresare să fie complementare și bine coordonate cu fondurile structurale și să mențină coeziunea teritorială ca unul dintre obiectivele principale.”

  • Jean-Claude Marcourt , președintele Parlamentului valon și președintele grupului de lucru privind investițiile publice al Conferinței adunărilor legislative regionale europene (CALRE), a declarat: „Provocările bugetului pentru perioada 2021-2027 sunt esențiale, în special în ceea ce privește emisiunea de obligațiuni europene, amplificarea Pactului verde și o adevărată solidaritate în întreaga Uniune Europeană, alături de acordarea unui sprijin special persoanelor cel mai grav afectate de criza sanitară, dar și de criza economică și socială.

  • Begoña Villacís , viceprimar al orașului Madrid și membru al EUROCITIES , a declarat: „Avem ocazia să remodelăm viitorul orașelor noastre, asigurându-ne că bunăstarea și protecția drepturilor cetățenilor sunt aduse în prim-plan și în centrul preocupărilor. Orașele sunt locul în care aceste provocări se cristalizează și unde se depun deja eforturi. Însă redresarea pe termen lung după criza generată de COVID-19 va necesita o cooperare strânsă între toate nivelurile de guvernare, utilizând instrumentele existente, cum ar fi politica de coeziune a UE, și găsind noi modalități de a defini politici publice, bazate pe nevoile cetățenilor.”

Context:

În octombrie 2017, Comitetul European al Regiunilor a lansat Alianța pentru coeziune (#CohesionAlliance) în parteneriat cu principalele asociații ale regiunilor și orașelor – Asociația regiunilor frontaliere europene (ARFE), Adunarea regiunilor europene (ARE), Conferința adunărilor legislative regionale europene (CALRE), Consiliul localităților și regiunilor europene (CLRE), Conferința regiunilor maritime periferice din Europa (CPMR) și EUROCITIES –, cu scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la rolul esențial al politicii de coeziune. De la lansarea sa, declarația Alianței a fost semnată de peste 12 000 de aderenți, 121 de regiuni, 135 de orașe și județe, 50 de asociații ale administrațiilor locale și regionale, 40 de deputați în Parlamentul European și 35 de asociații sectoriale europene.

Pentru a contacta secretariatul:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023