Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
UE nu va atinge neutralitatea climatică până în 2050 în lipsa unor ținte mai ambițioase în materie de energie și climă  
Orașele și regiunile din UE consideră că fondul pentru o tranziție echitabilă destinat regiunilor carbonifere nu trebuie să fie finanțat din fondurile de coeziune și sprijină obiectivul Finlandei de a ajunge la un acord la nivelul UE privind neutralitatea climatică până în 2050

Având în vedere că schimbările climatice și decarbonizarea au fost declarate prioritățile noii Comisii Europene în cadrul „Pactului ecologic european”, Comitetul European al Regiunilor a adoptat un set de avize privind agenda europeană în domeniul climei. Printre acestea se numără și recomandările de abordare a tranziției către o energie curată în regiunile carbonifere și implicarea autorităților locale și regionale în planurile naționale integrate privind energia și clima (PNEC) până în 2030. Într-o sesiune plenară care a stat sub semnul viitorului politicii de coeziune, membrii s-au declarat în favoarea unui fond separat pentru regiunile carbonifere, care să implice autoritățile locale și regionale în luarea deciziilor privind investițiile . Orașele și regiunile din UE doresc să înregistreze progrese în ancorarea în realitatea locală a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), reamintind că Europa nu va putea atinge neutralitatea climatică până în 2050 în lipsa unor ținte mai ambițioase în materie de climă și energie.

Membrii au adoptat avizul „O Europă durabilă până în 2030: monitorizarea obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă, a tranziției ecologice și a Acordului de la Paris privind schimbările climatice” . Avizul se concentrează pe componenta „planetă” a Agendei 2030 a ONU – obiectivele legate de tranziția ecologică și climatică. Membrii au subliniat necesitatea urgentă de a ancora în realitatea locală ODD, inclusiv prin definirea unor obiective locale și regionale, a obiectivelor de etapă și a indicatorilor de progres și au insistat că, în acest scop, trebuie alocate resurse adecvate.

Raportoarea Sirpa Hertell (FI-PPE) , membră a Consiliului Municipal Espoo, a declarat: „Putem îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă numai dacă UE și nivelurile naționale colaborează cu orașele și regiunile. Noi suntem cei care putem pune în practică aceste obiective la nivel local, prin proiecte durabile. Am reușit acest lucru în orașul meu, Espoo.” Se estimează că 65 % din cele 169 de ținte care stau la baza celor 17 ODD nu pot fi atinse fără sprijinul autorităților locale și regionale ( OCDE ).

Pentru membri, condiția prealabilă pentru realizarea ODD constă în asigurarea unei coerențe depline a politicilor și într - o guvernanță eficientă pe mai multe niveluri, care să implice în mod oficial autoritățile locale și regionale în planificarea, punerea în aplicare, monitorizarea, raportarea și verificarea la nivelul UE și la nivel mondial. Eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili și introducerea unor stimulente puternice bazate pe piață pentru a multiplica investițiile în energia curată sunt esențiale, au declarat membrii. În perioada noului mandat 2019 - 2024, CoR dorește să aprofundeze cooperarea cu Intergrupul privind schimbările climatice, biodiversitatea și dezvoltarea durabilă din cadrul Parlamentului European și cu comisiile competente ale PE, pentru a accelera punerea în aplicare a ODD la nivel local.

Raportorul József Ribányi (HU-PPE) a prezentat avizul intitulat „Punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind energia curată: planurile energetice și climatice naționale integrate (PECNI), ca instrument de abordare a guvernanței locale și teritoriale în materie de schimbări climatice și energie activă și pasivă” . Vicepreședintele Consiliului Județean Tolna a declarat: „Autoritățile locale și regionale dețin competențe directe în domenii - cheie ale tranziției energetice. Noi suntem responsabili pentru gestionarea unui număr mare de clădiri și a rețelelor de transport, pentru urbanism și utilizarea terenurilor, și noi suntem nivelul care poate facilita producția descentralizată de energie. Prin urmare, autoritățile locale și regionale sunt indispensabile pentru realizarea obiectivelor din planurile energetice și climatice naționale (PNEC)”.

CoR solicită statelor membre să implice într-o mai mare măsură autoritățile locale și regionale în definirea și viitoarea punere în aplicare a planurilor energetice și climatice naționale, astfel cum se prevede în Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și combaterea schimbărilor climatice. În plus, Adunarea UE a orașelor și regiunilor propune crearea și coordonarea, împreună cu Comisia Europeană, a unei platforme permanente care să reunească reprezentanți ai statelor membre, autorități locale și regionale și pe membrii CoR, pentru a îmbunătăți cooperarea și coerența în vederea atingerii, până în 2030, a obiectivelor UE privind clima și energia și, până în 2050, a obiectivului de neutralitate climatică.

Membrii au adoptat avizul intitulat „Punerea în aplicare a Acordului de la Paris printr - o tranziție energetică inovatoare și durabilă la nivel local și regional” . Raportorul Witold Stępień (PL-PPE) , membru al Parlamentului regional Łódz, a declarat: „Pentru a pune în aplicare Acordul de la Paris privind schimbările climatice și obiectivele ambițioase în materie de emisii pentru protecția climei, avem nevoie de o tranziție energetică echitabilă. Pentru a realiza acest lucru, este necesară implicarea autorităților locale și regionale, deoarece ele pot fi cele mai eficace în punerea în aplicare și stimularea inițiativelor și în satisfacerea așteptărilor cetățenilor și ale întreprinderilor.”

CoR reamintește solicitarea sa de a majora ținta UE pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de la 40 % la 50 %, de a majora ținta privind energia din surse regenerabile la 40 % și de a stabili ținte mai ambițioase pentru eficiența energetică, aceasta fiind singura modalitate de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

Venind în completarea avizului raportorului Stępień, membrii au adoptat avizul „Transformarea socioeconomică a regiunilor carbonifere europene” , elaborat de Mark Speich (DE-PPE) , secretar de stat pentru afaceri federale, europene și internaționale din Renania de Nord-Westfalia. Membrii au convenit asupra necesității de a utiliza un fond specific pentru a sprijini transformarea economică a regiunilor carbonifere și a atenua dificultățile socio - economice aferente acestor transformări. În opinia membrilor, chiar dacă acest fond este legat de guvernanța politicii de coeziune , resursele lui nu ar trebui deduse din bugetul actual pentru această politică.

Tranziția către o energie curată în regiunile carbonifere și mari consumatoare de energie este un aspect esențial al decarbonizării Europei și o măsură necesară pentru a onora angajamentele asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Cărbunele reprezintă aproape un sfert din totalul producției de energie electrică din UE. Sectorul are 240 000 de angajați în mine și centrale electrice aflate în 41 de regiuni și 12 state membre ale UE ( CE ).

Membrii au adoptat în unanimitate avizul pe tema „Orașe inteligente: noi provocări pentru o tranziție echitabilă către neutralitatea climatică: cum pot fi puse în aplicare ODD în viața de zi cu zi?” . Raportorul Andries Gryffroy (BE-AE) , membru al Parlamentului flamand, a declarat: „Orașele și comunitățile joacă un rol important în tranziția către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, neutră din punct de vedere climatic și biodiversă. Trebuie să creăm oportunități mai multe și mai bune pentru a-i ajuta și sprijini pe actorii locali și regionali în această evoluție. Va fi nevoie de o abordare ascendentă, cu acțiuni inteligente, născute din cooperarea locală. Această incluziune este necesară, de asemenea, pentru a elimina decalajul digital, astfel încât participanții mai vulnerabili să nu fie neglijați în tranziția către o societate digitală.” Avizul adoptat constituie un răspuns la o sesizare a Președinției finlandeze a UE.

Informații generale

Fotografiile de la cea de-a 136-a sesiune plenară a Comitetului Regiunilor sunt disponibile aici

Faceți clic aici pentru a vizualiza albumul foto al Săptămânii europene a regiunilor și orașelor (EWRC).

Jumătate din populația lumii trăiește în orașe, procentul urmând să ajungă, probabil, la 70 % în 2050. Orașele consumă până la 80 % din producția de energie și, la nivel mondial, emit aproape același procent de gaze cu efect de seră. Administrațiile locale au un rol esențial, deoarece sunt responsabile pentru mai mult de 70 % din măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și pentru până la 90 % din acțiunile de adaptare la ele. Concentrându - se asupra beneficiilor economice ale măsurilor de combatere a schimbărilor climatice, ONU reamintește că investițiile în măsuri de reducere a emisiilor de dioxid de carbon la nivelul orașelor din întreaga lume vor aduce beneficii de cel puțin 23,9 mii de miliarde USD până în 2050.

Studiu CoR (septembrie 2019). Finanțarea acțiunilor pentru combaterea schimbărilor climatice (partea 2): orașele și regiunile investesc în energie.

Studiu CoR (septembrie 2019). Rolul autorităților locale și regionale în planurile energetice și climatice naționale, ținând seama de recomandările Comisiei Europene .

Schimbările climatice: a venit momentul să trecem la fapte . Editorial de Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor, pe tema summitului ONU privind clima, care a avut loc la New York, la 23 septembrie 2019.

Fără orașele și regiunile sale, Europa nu va ajunge până în 2050 la neutralitate climatică.

În acest an, Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor (7 - 10 octombrie) cuprinde peste cincizeci de evenimente legate de tranziția energetică, de combaterea schimbărilor climatice, de biodiversitate și de economia circulară. Consultați programul aici.

Citiți aici : Ultimele știri de la Comisia ENVE.

Contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023