Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
UE trebuie să aloce mult mai multe fonduri pentru integrarea imigranților  
Liderii locali și regionali ai UE avertizează cu privire la dezechilibrele din planurile de finanțare ale UE pentru controlul frontierelor și gestionarea migrației.

Liderii regionali și locali au solicitat Uniunii Europene să majoreze Fondul pentru azil și migrație cu aproape 6 miliarde EUR în perioada 2021-2027. Într-un avertisment adresat factorilor de decizie din UE, prilejuit de „punerea unui accent excesiv pe controlul la frontiere”, aceștia au cerut ca aproximativ o treime din fond să fie cheltuită pe gestionarea migrației legale și pe integrare și ca anumite cheltuieli pentru integrare să fie obligatorii.

Apelul Comitetului European al Regiunilor (CoR), formulat în recomandările adoptate la 9 octombrie, a venit la o lună după ce președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că Fondului pentru azil și migrație (FAM) ar trebui să i se aloce 10,4 miliarde EUR pe o perioadă de șapte ani, aceasta însemnând o creștere de 51%. Recomandarea CoR, adoptată într-un amendament , este ca fondul să dispună de o sumă de aproape 16,2 miliarde EUR, un îndemn care corespunde propunerii Comisiei de a majora cu 240% sumele pentru controalele la frontieră printr-o varietate de fonduri.

Raportorul general al CoR privind Fondul pentru azil și migrație , Peter Bossman (SI-PSE), primarul orașului Piran, a declarat: „Dorim cu toții un management eficient și coordonat al migrației, dar aceste idei trebuie îmbunătățite semnificativ înainte de a putea spune că banii UE vor fi cheltuiți în mod înțelept și adecvat. Gestionarea migrației necesită un răspuns convingător la toate aspectele legate de migrație – migrația ilegală, azilul, migrația legală, integrarea și cauzele profunde ale migrației. Decizia de a renunța la cuvântul „integrare” din denumirea fondului este revelatoare și îngrijorătoare și ne temem că abordarea generală se concentrează mai curând pe ridicarea de obstacole decât pe găsirea unei abordări echilibrate a gestionării. Europa trebuie să se gândească în mod serios la modul de integrare a noilor veniți care trăiesc deja în comunitățile noastre.”

„În plus, a continuat el, o coordonare eficientă necesită colaborarea cu autoritățile locale și regionale, care sunt însărcinate, de exemplu, cu aplicarea majorității măsurilor de integrare pe termen scurt. Din nefericire, propunerile actuale nu țin cont de solicitările noastre repetate de a li se acorda orașelor și regiunilor un rol în administrarea fondului. Autoritățile locale și regionale au ajutat în mare măsură Europa în eforturile de a primi, găzdui, integra și angaja refugiații și migranții care au sosit în 2015. Reformarea unei politici complexe în mijlocul unei crize este dificilă, dar acum – când numărul sosirilor a scăzut semnificativ – sperăm că factorii de decizie ai UE vor putea să realizeze o reformă bine echilibrată și să recunoască valoarea implicării politicienilor de la fața locului.”

Printre alte recomandări, CoR a solicitat regiunilor și orașelor să aibă acces direct la finanțarea UE în timpul crizelor, pentru a se asigura că banii ajung repede la autoritățile care se confruntă cu provocări deosebite. În cadrul promovării unei politici europene cuprinzătoare în materie de migrație, CoR a declarat că statele membre care se abat de la orientările privind cheltuielile ar trebui să dea „explicații amănunțite” cu privire la „modul în care vor garanta că această alegere nu pune în pericol realizarea” obiectivelor FAM.

Banii de la FAM se cheltuiesc în prezent, de exemplu, pentru îmbunătățirea serviciilor de cazare și de primire a solicitanților de azil, asistență pentru persoanele vulnerabile, schimb de informații și cooperare între statele UE și campanii de informare în țările din afara UE.

Avizul privind Fondul pentru azil și migrație face parte din setul de răspunsuri elaborate de Comitetul European al Regiunilor la propunerile Comisiei Europene privind bugetul UE pentru perioada 2021-2027. La 9 octombrie, CoR a adoptat, de asemenea, recomandări cu privire la propunerea bugetară generală și la anumite părți ale bugetului propus: Orizont Europa, programul pentru cercetare ; Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești ; Programul de drepturi și valori ; viitorul Programului pentru mediu și politici climatice (LIFE) .

De asemenea, la 9 octombrie, președintele CoR, Karl-Heinz Lambertz , a rostit un discurs marcant în care a subliniat perspectiva regională și locală asupra situației Uniunii Europene și prin care a susținut „o campanie de evidențiere a proiectelor de integrare puse în aplicare în orașe și regiuni”.

În sesiunea plenară a CoR din 10 octombrie a avut loc o dezbatere în cadrul căreia au fost aduse exemple ale activităților autorităților locale și regionale. De exemplu, Maria Angeles Elorza Zubiria (ES-ALDE) a prezentat detaliile unei noi inițiative privind integrarea întreprinsă de guvernul Țării Bascilor, Basilio Horta (PT-PSE) a prezentat planul orașului Sintra pentru primirea și integrarea migranților, iar Luc Van den Brande (BE-PPE) din Flandra a promovat valoarea parteneriatelor dintre guvernele locale din Europa și Africa ca o contribuție la gestionarea migrației.

Contact:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Partajează :