Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile UE sunt hotărâte să rezolve problema investițiilor  

Reducerea procedurilor birocratice, îmbunătățirea competențelor administrative la nivel local și regional, creșterea gradului de conștientizare cu privire la instrumentele de investiții ale UE, precum și adaptarea guvernanței economice vor contribui la relansarea investițiilor în economia Europei. Acesta este mesajul liderilor locali și regionali, care au adoptat un aviz privind deficitul de investiții și o rezoluție privind Analiza anuală a creșterii pentru 2017 în cadrul sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor (CoR), în prezența vicepreședintelui BEI, Vazil Hudak.

 

Economia UE este în curs de redresare, în pofida unei nesiguranțe crescânde la nivel mondial. Cu toate acestea, rata șomajului este în continuare foarte ridicată în aproape toate regiunile Europei, iar cei câțiva ani de investiții insuficiente – așa-numitul deficit de investiții – încă afectează competitivitatea și coeziunea Europei.

 

„În raport cu perioada care a precedat criza economică și financiară, economia Europei suferă de pe urma unui decalaj al investițiilor publice și private estimat la aproximativ 250 de miliarde EUR. Ca să poată avansa, regiunile și orașele au nevoie de bani. În calitate de responsabil politic local din Espoo, Finlanda, știu că resursele sunt limitate, iar serviciile sunt suprasolicitate. Infrastructura învechită și investițiile insuficiente în tranziția digitală și ecologică și în inovare nu numai că încetinesc redresarea, ci pun, de asemenea, în primejdie competitivitatea Europei și capacitatea ei viitoare de creștere și inovare” , a afirmat Markku Markkula, președintele CoR și raportorul avizului pe tema „ Reducerea deficitului de investiții: cum pot fi depășite provocările? ” ( a se vedea infograficul ) .

 

„Deficitul de investiții este o realitate în multe zone ale continentului nostru. Prin urmare, se simte încă foarte mult nevoia de a crește volumul împrumuturilor acordate de BEI pentru stimularea economiei. Însă investițiile inteligente și durabile sunt posibile doar dacă există proiecte. În multe părți din UE se observă o capacitate scăzută de a pregăti proiecte, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar. Acesta este motivul pentru care BEI dorește să își sporească substanțial oferta consultativă, nu doar la sediul din Luxemburg, ci și la nivel local, în întreaga Europă” , a declarat Vazil Hudak , vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții (BEI).

 

Având în vedere că autoritățile locale și regionale sunt răspunzătoare pentru mai mult de jumătate (54%) din investițiile publice, este posibil ca sursa obstacolelor în calea investițiilor să se situeze adesea în orașe și în regiuni, însă, din acest motiv, soluția la probleme se află tot aici” , susține dl Markkula . „Investițiile strategice în medii globale complexe necesită noi tipuri de capacități administrative și manageriale. Prea adesea, lipsa de conștientizare și de cunoștințe la nivel local și regional cu privire la fondurile UE și la oportunitățile de finanțare și de investiții frânează investițiile publice și private.”

 

Dintre cele 178 de aspecte teritoriale abordate în 2016 în recomandările adresate fiecărei țări în contextul semestrului european, aproape 60% se referă la eliminarea obstacolelor din calea investițiilor, mai precis la regulamente împovărătoare, la calitatea insuficientă a administrației publice, precum și la obstacole specifice de pe piața forței de muncă și care împiedică finanțarea pentru întreprinderile mici și mijlocii; Membrii CoR solicită, în avizul și rezoluția lor, reforme structurale de anvergură. Propunerile vizează:

 

Capacitatea administrativă :

- reducerea sarcinilor birocratice excesive, astfel încât investițiile de mediu să devină mai accesibile;

- copierea modelului oferit de instrumentul TAIEX REGIO PEER 2 PEER” și extinderea domeniului de aplicare al acestuia;

- sprijinirea platformei Fi-Compass, precum și a instrumentelor financiare general accesibile ale Comisiei;

- instituirea unui tablou de bord european în materie de investiții locale şi regionale, care să includă date privind proiectele de investiții în curs, mărturii și preocupări de la fața locului.

 

Lipsa de informare :

- o mai bună utilizare a portalului european pentru proiecte de investiții, care urmărește crearea unei punți între promotorii de proiecte din UE care caută finanțare și investitori;

- instituirea unui program intitulat „Ambasador al CoR pentru InvestEU”, destinat autorităţilor locale şi regionale;

- descentralizarea serviciilor de consiliere și expertiză, consolidând totodată rolul Platformei europene de consiliere în materie de investiții, în vederea abordării dezechilibrelor geografice în ceea ce privește FEIS;

- promovarea conexiunilor transfrontaliere și cooperarea pe mai multe niveluri, prin încurajarea activă a investițiilor transregionale, pentru a accelera realizarea pieței unice paneuropene și a uniunii piețelor de capital.

 

Instrumentele financiare :

- orientarea instrumentelor de investiții ale UE către utilizarea de împrumuturi și de instrumente financiare inovatoare, acolo unde este cazul;

- garantarea faptului că politica de coeziune va continua să reprezinte coloana vertebrală a politicii de investiții a UE și după 2020;

- simplificarea în continuare a fondurilor cu gestiune partajată ale UE;

- evaluarea și ajustarea instrumentelor existente, cum ar fi fondurile de coeziune și Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), astfel încât ele să acționeze complementar și în sinergie.

 

Guvernanța economică:

- interzicerea suspendării fondurilor ESI ca o consecință directă a condiționalității macroeconomice în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere;

- utilizarea deplină a flexibilității permise de Pactul de stabilitate și de creștere și excluderea investițiilor realizate de autoritățile locale și regionale în contextul fondurilor ESI din calculul deficitului și al plafoanelor de îndatorare;

- o implicare mai puternică și mai structurată a autorităților locale și regionale în semestrul european, prin intermediul unui cod de conduită;

- includerea de obiective minime de investiții publice în recomandările specifice fiecărei țări, în cadrul semestrului european;

- publicarea unei Cărți albe care să definească o tipologie la nivelul UE a calității investițiilor publice, recunoscând rolul important și tot mai accentuat al autorităților locale și regionale în planificarea și realizarea investițiilor publice.

 

Contact:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
carmen.schmidle@cor.europa.eu

 

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLOSING-EUROPES-INNOVATION-DIVIDE-HORIZON-EUROPE-FUNDING-ALONE-IS-NOT-ENOUGH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Closing Europe's innovation divide: Horizon Europe funding alone is not enough
Closing Europe's innovation divide: Horizon Europe funding alone is not enough
01.10.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

UE și statele membre trebuie să elimine disparitatea de gen și să stimuleze investițiile în educația în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)
UE și statele membre trebuie să elimine disparitatea de gen și să stimuleze investițiile în educația în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)
27.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EER-EMPOWERING-SUSTAINABILITY-GELDERLAND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
17.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HORIZON-EUROPE-REGIONS-WELCOME-AGREEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
25.03.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/TAKE-YOUR-CHANCE-AND-WIN-THE-2019-TRANSFORMATIVE-ACTION-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
08.03.2019