Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile din UE solicită un răspuns comun al UE la criza energetică  

Autoritățile locale și regionale din UE s-au aflat în prima linie în ceea ce privește acordarea de sprijin persoanelor afectate de criza energetică și punerea în aplicare de măsuri pentru a garanta economisirea energiei și continuitatea activităților în domeniul energiei. Acestea doresc să fie implicate în continuare în reformele energetice în curs, pentru a se asigura că vor beneficia de investiții strategice în vederea accelerării tranziției către o energie curată. Într-o rezoluție de urgență, Comitetul European al Regiunilor invită UE să construiască o veritabilă uniune energetică și să creeze sinergii între instrumentele de finanțare ale UE pentru a accelera proiectele în domeniul energiei durabile la nivel local, precum și programele de consolidare a capacităților și de actualizare a competențelor, cu scopul de a concretiza obiectivele Anului european al competențelor 2023.

La 9 februarie, Comitetul European al Regiunilor (CoR) a adoptat o rezoluție de urgență privind criza energetică. Aceasta include un set de propuneri menite să accelereze tranziția UE către o energie curată, atât în ceea ce privește producția și consumul, cât și clădirile și transporturile, și solicită un pachet solid de măsuri sociale și de măsuri de redistribuire echitabilă, pentru a atenua impactul social al crizei energetice, în special pentru persoanele cele mai vulnerabile. În rezoluția adoptată se subliniază că inițiativele actuale nu oferă autorităților locale și regionale (ALR) sprijinul imediat necesar.

Vasco Alves Cordeiro, președintele Comitetului European al Regiunilor, a declarat: Autoritățile locale și regionale s-au aflat în prima linie în sprijinirea gospodăriilor, în special a celor mai fragile, și în impulsionarea eforturilor lor de economisire a energiei. Răspunsul la criza energetică poate avea succes numai dacă este în același timp european și ancorat în regiunile și orașele noastre, deoarece acestea sunt responsabile de multe aspecte, cum ar fi mobilitatea, locuințele și accesul la serviciile publice. Situația cu care ne confruntăm astăzi face parte dintr-o transformare mai amplă pe care societățile noastre trebuie să o întreprindă pentru a opri urgența climatică și pentru a construi un viitor mai durabil. Orașele și regiunile trebuie să facă parte din ecuație pentru ca aceasta să poată fi rezolvată.

Rafał Trzaskowski (PL-PPE), primarul orașului Varșovia și președintele Comisiei ENVE și al Grupului de lucru „Pactul verde la nivel local”, a declarat: „Criza energetică nu trebuie să reducă nivelul nostru de ambiție în materie de climă. Impactul devastator al încălzirii globale nu se va opri peste noapte. În numeroase state membre, orașele și regiunile au stabilit obiective mai ambițioase decât guvernele lor naționale. În pofida crizei energetice, autoritățile locale și regionale au continuat să furnizeze servicii publice esențiale pentru fiecare cetățean. Cu toate acestea, avem nevoie de mai multe mijloace financiare pentru a sprijini numărul tot mai mare de cetățeni europeni afectați de sărăcia energetică și pentru a moderniza clădirile noastre, astfel încât să stimulăm eficiența energetică și economiile de energie. Solicităm Comisiei Europene să furnizeze fonduri directe autorităților locale și regionale pentru a accelera tranziția energetică durabilă în comunitățile noastre, în orașele noastre și în regiunile noastre. În acest context, am propus lansarea unui proiect-pilot comun la nivelul UE privind achizițiile publice pentru a pune la dispoziția orașelor din întreaga Europă autobuze pe bază de hidrogen.

Orașele și regiunile solicită propuneri mai ambițioase, astfel încât soluțiile de energie curată să devină cele mai simple și mai ieftine opțiuni de pe piață. Comunitățile energetice și autoritățile locale ar trebui să se bucure de drepturi depline de acces la rețele, fără a fi supuse acelorași reglementări ca furnizorii cu amănuntul.

Comitetul solicită crearea unei veritabile uniuni energetice, cu o piață pe deplin integrată și bine interconectată în întreaga UE, și solicită Președinției suedeze să accelereze adoptarea restului de propuneri legislative din cadrul pachetului „Pregătiți pentru 55”.

CoR sprijină consolidarea Platformei energetice a UE, având în vedere impactul său pozitiv asupra prețurilor la energie. În ceea ce privește reformele în curs de desfășurare pe piața energiei electrice, CoR se așteaptă ca prețurile gazelor naturale să fie decuplate de cele ale energiei electrice.

Orașele și regiunile din UE solicită statelor membre să le implice în revizuirea planurilor naționale privind energia și clima (PNEC), prevăzută pentru 2023, și solicită participarea lor directă la elaborarea noilor capitole REPowerEU ale planurilor Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a se asigura că aceste noi capitole finanțează proiecte strategice și de noi infrastructuri transfrontaliere specifice. Capitolele REPowerEU din planurile de redresare și reziliență ale statelor membre urmează să prezinte noi reforme și investiții menite să sporească reziliența, securitatea și durabilitatea sistemului energetic al Uniunii – inclusiv eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile.

În ceea ce privește finanțarea, orașele și regiunile din UE solicită scutirea investițiilor specifice în domeniul energiei de la calcularea deficitului în cadrul normelor fiscale. Adunarea UE a orașelor și regiunilor solicită, de asemenea, un portal de finanțare de tip ghișeu unic pentru punerea în aplicare a valului de renovări ale clădirilor, și invită statele membre să utilizeze fondurile REPowerEU pentru a accelera investițiile în construcții eficiente din punct de vedere energetic și în renovarea energetică a clădirilor.

În ceea ce privește transporturile, Comitetul European al Regiunilor solicită un proiect paneuropean de achiziții publice pentru introducerea autobuzelor pe bază de hidrogen în UE, și subliniază obiectivul Alianței regiunilor producătoare de autovehicule de a contribui la o tranziție justă în regiunile mari consumatoare de energie, caracterizate de o prezență puternică a industriei autovehiculelor și a industriei de componente pentru autovehicule.

Context:

Platforma energetică a UE a fost înființată la 7 aprilie 2022, în cadrul unei prime reuniuni cu statele membre ale UE, pentru a asigura aprovizionarea cu energie a UE la prețuri accesibile în contextul geopolitic actual și pentru a elimina treptat dependența de gazul rusesc.

Portalul web al Pactului verde la nivel local

Persoană de contact:

David Crous

David.Crous@cor.europa.eu

Tel: +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :