Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Bugetul UE: reducerea fondurilor politicii de coeziune va afecta îndeplinirea promisiunilor Uniunii în materie de progres social  

La un an după proclamarea Pilonului european al drepturilor sociale , o întrebare esențială rămâne de actualitate: cum pot fi îndeplinite promisiunile făcute de șefii de stat și de guvern la Summitul social de la Göteborg, din noiembrie 2017? În cadrul unei conferințe interinstituționale organizate luni de Comitetul European al Regiunilor (CoR), o serie de reprezentanți ai regiunilor și ai orașelor au atras atenția comisarului european Marianne Thyssen că politica de coeziune a UE trebuie să sprijine în continuare punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, cu implicarea activă a autorităților locale și regionale.

Karl-Heinz Lambertz , președintele Comitetului European al Regiunilor, a declarat: „UE trebuie să încerce în permanență să își capaciteze cetățenii, creând locuri de muncă decente, protejând sănătatea și asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă. Pilonul european al drepturilor sociale a repus protecția socială și incluziunea socială în vârful agendei UE, dar concretizarea lor impune un angajament comun la toate nivelurile de guvernare. Acum, mai mult decât oricând, avem nevoie de un buget european ambițios, asociat cu o politică de coeziune puternică după 2020. Regiunile și orașele Europei sunt gata să reînnoiască Europa, dar reducerea sau centralizarea fondurilor UE, și în special a Fondului social european, este de natură să frâneze aceste ambiții”.

Marianne Thyssen , comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a afirmat: „Poate că politicile noastre sunt de nivel local, dar provocările cu care ne confruntăm sunt de nivel european și chiar mondial. Comitetul Regiunilor rezolvă această dilemă, pentru că ne ajută să gândim la scara continentului, dar și să acționăm local. Pilonul european al drepturilor sociale îndeplinește exact aceeași funcție. El abordează provocările continentale prin măsuri care nu sunt doar de natură europeană, ci și națională, regională și locală”.

Întrucât CoR consideră că drepturile sociale trebuie să fie pe picior de egalitate cu cele economice, el a solicitat introducerea în tratatele UE a unui capitol privind progresul social și instituirea de obiective sociale obligatorii pentru statele membre. Comitetul mai crede și că tabloul de bord care însoțește Pilonul european al drepturilor sociale ar trebui să includă date din teritoriu, pentru a se putea rezolva problema disparităților regionale. Regiunile și orașele solicită totodată o largă mobilizare în favoarea competențelor și educației, pentru a stimula investițiile în capitalul uman și a asigura o mai bună concordanță între competențe și nevoile pieței muncii.

José Ignacio Ceniceros (ES-PPE), președintele Comisiei pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) și președintele Guvernului regiunii La Rioja, a precizat: „Decalajele economice și sociale dintre regiunile europene și din cadrul acestora sunt cele care dau naștere la schimbări demografice grave, exodul creierelor, migrație și populism. Dacă ar exista o finanțare adecvată și o voință politică puternică, pilonul social ar putea deveni o armă împotriva inegalității și a izolării și ar oferi celor mai dezavantajați formarea și competențele necesare pentru a-și croi drum pe o piață concurențială a muncii și a se manifesta ca membri activi și productivi în comunitățile lor”.

Heinz-Joachim Höfer (DE-PSE), primarul orașului Altenkirchen și raportorul CoR pe tema Pilonului european al drepturilor sociale, a declarat: „Pentru ca principiile pilonului să devină o realitate pentru toți cetățenii europeni, Comisia Europeană ar trebui să dea dovadă de mult mai multă ambiție și să acționeze fără întârziere. Așteptăm în continuare o strategie europeană pentru locuințe accesibile, un plan european de combatere a sărăciei, în vederea reducerii numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, precum și măsuri adecvate de protejare a lucrătorilor pe platformele online. Este cu atât mai îngrijorător că reducerile bugetare prevăzute pentru perioada 2021-2027, cum ar fi cele privind Fondul social european, vor împiedica implementarea cu succes a pilonului, mai ales în regiunile rămase în urmă”.

Maria João Rodrigues (PT-S&D), raportor al Parlamentului European, a subliniat, de asemenea, că „următorul buget al UE ar trebui să permită îndeplinirea promisiunilor făcute la Göteborg, și anume construirea unei Europe mai echitabile și consolidarea dimensiunii sociale a UE înainte de alegerile europene din 2019. Autoritățile locale și regionale ar trebui implicate în mod corespunzător în elaborarea și punerea în aplicare a programelor din cadrul următorului buget. Faptul că ele cunosc în detaliu nevoile regionale și locale le face parteneri deosebit de importanți în procesul de punere eficace în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale”.

Președinția austriacă a Consiliului UE a fost reprezentată de consilierul special Andrä Rupprechter , care a subliniat că strădania de a asigura convergența economică și socială poate face economia europeană mai stabilă și mai productivă.

Luca Jahier , președintele Comitetului Economic și Social European (CESE), a conchis: „CESE și CoR trebuie să își unească forțele dacă se dorește ca Pilonul să contribuie la bunăstarea tuturor cetățenilor. Comitetele sunt cele mai în măsură să evalueze punerea în aplicare, atât din perspectiva teritorială, cât și din cea a societății civile. Trebuie să rezolvăm de urgență problema inegalității care naște vrăjmășie și să procedăm la schimbările pe care cetățenii și le doresc atât de mult”.

Galerie foto

Informații suplimentare:

Comisia Europeană propune, pentru următoarea perioadă bugetară 2021-2027, o versiune mai flexibilă și mai simplă a actualului Fond social european, prin fuzionarea unor fonduri și programe existente. Noul Fond social european Plus va sprijini principiile Pilonului european al drepturilor sociale și punerea în aplicare a recomandărilor în cadrul semestrului european. Cu toate acestea, nivelul general de finanțare ar urma să scadă cu aproximativ 6%. Proiectul de aviz al CoR , care urmează să fie adoptat în sesiunea plenară din decembrie [raportor: Susana Díaz Pacheco (ES-PSE), președinta regiunii Andaluzia], avertizează și cu privire la centralizarea gestionării fondului, în detrimentul autorităților locale și regionale.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023