Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
UE și statele membre trebuie să elimine disparitatea de gen și să stimuleze investițiile în educația în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)  

Comitetul European al Regiunilor solicită măsuri de promovare a educației în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii STIM în Europa, în special în rândul fetelor și femeilor. În avizul elaborat de dl Csaba Borboly (RO-PPE), președintele Consiliului Județean Harghita, Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali îndeamnă Comisia Europeană și statele membre să sprijine inițiativele legate de STIM la nivel local și regional, să asigure investițiile necesare și să abordeze deficiențele din acest domeniu în procesul de planificare a politicii de coeziune.

„STIM constituie fundamentul unei economii bazate pe inovare și sunt factori-cheie ai creșterii economice și creării de locuri de muncă. Cu toate acestea, Europa duce lipsă de profesori specializați în domeniile STIM, iar rezultatele sistemelor de învățământ nu corespund întotdeauna nevoilor pieței forței de muncă. Este, de asemenea, esențial să se elimine disparitatea de gen, întrucât ponderea femeilor în educația și în locurile de muncă din domeniile STIM rămâne scăzută”, subliniază raportorul, dl Borboly.

Prin intermediul avizului dlui Borboly, regiunile și orașele îndeamnă Comisia Europeană și statele membre să asigure investițiile necesare, atât din bugetele naționale, cât și din fondurile europene, pentru a garanta o abordare mai bine direcționată a deficitului de competențe în domeniile STIM în procesul de planificare al politicii de coeziune pentru următoarea perioadă bugetară a UE (2021-2027).

„Sprijinirea inițiativelor legate de STIM la nivel local și regional poate contribui la reducerea decalajului în materie de dezvoltare dintre diferitele regiuni și la limitarea efectelor negative ale exodului creierelor. În special în domeniul educației profesionale și al formării adulților există posibilități de organizare a unor cursuri de formare specializate, pe termen scurt, cu sprijinul organismelor și organizațiilor profesionale”, atrage atenția dl Borboly.

Comitetul subliniază că materiile STIM ar trebui să fie atractive pentru elevi încă de la o vârstă fragedă și că acțiunile de sensibilizare și promovare ar trebui să se adreseze părinților, punând un accent deosebit pe eliminarea disparității de gen. Avizul propune, în acest sens, instituirea unor programe de orientare profesională, precum și a unor granturi dedicate pentru studii și ucenicii pentru a combate stereotipurile de gen, a promova competențele și educația femeilor în domeniile STIM și a încuraja ocuparea mai multor femei în aceste domenii, fie ca angajate, fie ca antreprenoare.

Avizul adoptat în sesiunea plenară din 26 iunie a Comitetului European al Regiunilor subliniază și faptul că educația în domeniile STIM ar trebui să aibă caracter multidisciplinar și să evolueze către STI(A)M, respectiv să includă și artele în procesul de descoperire, eliminând granițele convenționale dintre științele umane și cele reale și astfel construind capacitatea elevilor și studenților de a rezolva probleme complexe, încurajându-le creativitatea, gândirea critică, abilitatea de a gestiona resurse umane și flexibilitatea cognitivă.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023