Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Parlamentul European ține seama de solicitările inițiativei #CohesionAlliance  
Coaliția de anvergură europeană își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Parlamentul European dorește o finanțare adecvată și simplificată pentru toate regiunile și încetarea practicii de înghețare a fondurilor ca modalitate de punere în aplicare a disciplinei fiscale.

Odată cu votul privind Fondul social european plus (FSE+) din 4 aprilie s-au încheiat lucrările Parlamentului European de definire a viitoarei politici de coeziune prin modificarea propunerilor legislative prezentate de Comisia Europeană în luna mai a anului trecut. Votul completează pozițiile adoptate la 26 și 27 martie privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune, cu privire la Regulamentul privind dispozițiile comune și la dispozițiile specifice privind cooperarea teritorială europeană (CTE). Alianța pentru coeziune, o alianță de anvergură europeană care solicită consolidarea politicii de coeziune după 2020, salută rezultatul lucrărilor Parlamentului și îndeamnă statele membre ale UE să accelereze negocierile în vederea lansării la timp a noilor planuri de investiții.

Politica de coeziune este principalul instrument de investiții al UE și mobilizează peste 350 miliarde EUR din bugetul UE pentru perioada 2014-2020 pentru a asigura o creștere durabilă și favorabilă incluziunii în toate teritoriile Europei, prin implicarea părților interesate de la nivel local. Rolul și impactul ei sunt amenințate din cauza reducerilor bugetare solicitate de anumite state membre și din cauza încercărilor continue de a centraliza guvernanța și de a pune în pericol implicarea autorităților locale și regionale.

Acesta este motivul pentru care #CohesionAlliance, o inițiativă care-i reunește pe toți cei care doresc o politică de coeziune solidă, bazată pe contribuția actorilor locali, a fost lansată în 2018 de Comitetul European al Regiunilor (CoR), în parteneriat cu Asociația Regiunilor Europene de Graniță (AEBR), Adunarea regiunilor europene (AER), Conferința adunărilor legislative regionale europene (CALRE), Consiliul localităților și regiunilor europene (CLRE), Conferința regiunilor maritime periferice din Europa (CPMR) și EUROCITIES .

Poziția Parlamentului European (PE) privind normele comune și regulamentele specifice privind fondurile structurale și de investiții europene (ESI) pentru perioada 2021-2027 este conformă cu prioritățile stabilite de cei 12 000 de semnatari ai inițiativei #CohesionAlliance, dintre care 121 de regiuni, 135 de orașe, 50 de asociații naționale ale autorităților locale și regionale, 40 de deputați din Parlamentul European și 35 de asociații europene care reprezintă atât actori publici, cât și privați.

Alianța a îndemnat instituțiile UE să prevadă un pachet financiar de cel puțin o treime din viitorul buget al UE pentru politica de coeziune, poziție împărtășită de raportul PE referitor la regulamentul privind dispozițiile comune. Solicitarea de a restabili o finanțare adecvată vine după ce Comisia propusese o reducere de 10 % a alocărilor globale pentru politica de coeziune. Propunerea implică reduceri drastice pentru Fondul de coeziune, CTE și FSE+, pentru care au fost introduse noi sarcini, dar fără resurse suplimentare. În ceea ce privește cooperarea teritorială europeană, pe lângă asigurarea unui buget adecvat, PE a solicitat intensificarea cooperării transfrontaliere, inclusiv în bazinele maritime, precum și a cooperării interregionale. În acest context, noile investiții interregionale pentru inovare vor încuraja dezvoltarea lanțurilor valorice europene și vor crea legături între regiunile mai puțin dezvoltate și cele mai dezvoltate.

O altă solicitare esențială preluată de PE este evitarea centralizării sau reformei descendente. Noile norme trebuie, în schimb, să mențină și să consolideze principiul parteneriatului , asigurând implicarea actorilor regionali și locali în definirea și punerea în aplicare a planurilor de investiții, precum și abordarea localizată , în care provocările politice sunt identificate la nivel regional și local, iar impactul politic este evaluat în lumina unor indicatori coerenți. Acest lucru este foarte important, având în vedere riscurile concrete de centralizare, atât către instituțiile UE, cât și către guvernele naționale, ale guvernanței și rolului FEDR și FSE. Parlamentul a respins propunerea de a stabili praguri naționale și nu regionale, care au rolul de a concentra fondurile FEDER pe obiective strategice, și a consolidat dimensiunea locală a fondului, propunând să se investească cel puțin 10 % din alocările naționale în zonele urbane și cel puțin 5 % pentru dezvoltarea teritorială integrată în zonele neurbane defavorizate. În ceea ce privește FSE, PE a reafirmat rolul său esențial în cadrul politicii de coeziune a UE și contribuția sa la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale după ce Comisia revizuise rolul fondului, stabilind o legătură strânsă a acestuia cu coordonarea politicilor macroeconomice ale statelor membre în cadrul semestrului european.

Partenerii și semnatarii inițiativei #CohesionAlliance solicită ca politica de coeziune să fie un instrument de investiții pe termen lung pentru toate regiunile , poziție împărtășită atât de Comisia Europeană, cât și de PE, ale cărei propuneri prevăd, de asemenea, o anumită flexibilitate în ceea ce privește reprogramarea resurselor în cazul unor crize și dezastre naturale neprevăzute.

S-a realizat, de asemenea, o convergență amplă cu PE în ceea ce privește o mai bună coordonare cu alte politici ale UE, simplificarea și opoziția față de condiționalitățile care nu pot fi influențate de autoritățile locale și regionale sau de alți beneficiari. În acest sens, poziția PE față de înghețarea fondurilor ESI ca sancțiune pentru încălcarea disciplinei fiscale a UE reprezintă o evoluție importantă și o schimbare radicală în comparație cu anii precedenți.

Deși Consiliul va continua să lucreze la politica de coeziune în următoarele săptămâni și luni, negocierile cu Parlamentul European și cu Comisia vor reîncepe probabil de abia după alegerile europene. Alianța pentru coeziune va continua să pună presiune asupra statelor membre și instituțiilor UE pentru a se asigura că cetățenii Europei se pot baza în continuare pe o politică de coeziune puternică, capabilă să reducă disparitățile și să ofere mai multe oportunități tuturor comunităților locale.

Contact secretariat:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Partajează :