Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Pachetul privind energia curată al UE: ‎ regiunile și orașele trebuie să-și întreacă țintele dacă Europa dorește să îndeplinească obiectivele climatice asumate la Paris  
Președintele Lambertz: noile ținte ale UE pentru 2030, o cotă de 32% pentru consumul de energie din surse regenerabile și sporirea eficienței energetice cu 32,5% reprezintă un pas înainte, când – de fapt – avem nevoie de un salt calitativ

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a invitat toate autoritățile locale și regionale să depună mai multe eforturi pentru tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon, afirmând că noile ținte ale UE pentru 2030 sunt doar minimul dacă UE urmărește să-și îndeplinească obiectivele climatice stabilite la Paris. CoR – adunarea UE a reprezentanților locali și regionali – a reacționat la o decizie adoptată de Comisia Europeană, de statele membre ale UE și de Parlamentul European, care au aprobat noi obiective pentru 2030 în domeniul climatului și al energiei: o cotă minimă obligatorie de 32% de energie din surse regenerabile în mixul energetic al UE și de 32,5% de economii în termeni de eficiență energetică, cu o clauză de revizuire în sens ascendent până în 2023.

Președintele Karl-Heinz Lambertz a afirmat: „UE a impus ritmul în cursa globală împotriva schimbărilor climatice și începe să-și țină angajamentele asumate la Paris . Țintele în materie de energie din surse regenerabile și de eficiență energetică reprezintă un pas important către o tranziție energetică sustenabilă în Europa. Plasându-i pe consumatori în centrul tranziției energetice, noul acord le permite cetățenilor, autorităților locale, micilor întreprinderi și cooperativelor să devină participanți activi pe piața energiei pentru că produc, consumă și comercializează propria energie din surse regenerabile. Cu toate acestea, țintele reprezintă minimul necesar și doar un pas înainte, când – de fapt – ar trebui să survină un adevărat salt calitativ pentru a realiza ceea ce doresc orașele și regiunile: o lume neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2050. Autoritățile locale și regionale sunt pe cale să depășească și vor continua să întreacă țintele energetice și climatice ale UE, fapt ilustrat de aderarea a aproape 8 000 de orașe și regiuni la Convenția primarilor din UE ”.

În opinia dlui Cor Lamers (NL-PPE), primarul orașului Schiedam și președintele Comisiei ENVE : „Fără îndoială, stabilirea unei ținte de 32% pentru cota de energie din surse regenerabile este un lucru pozitiv. Cu toate acestea, ținta de 32,5 % în materie de eficiență energetică riscă să submineze potențialul de economisire a energiei al tranziției energetice, pe lângă profitul economic rezultat atât pentru producători, cât și pentru consumatori. Reiterăm apelul nostru pentru atingerea până în 2030 a țintei de 40 % în materie de eficiență energetică și ne așteptăm ca, odată cu actualizarea din 2023, Comisia Europeană să sprijine această opțiune. În ce privește finanțarea, rămânem prudenți până se va ști dacă următorul buget al UE va consolida acțiunile de combatere a schimbărilor climatice la nivel local și regional, cu programe directe și mecanisme de sprijin financiar”.

În opinia dlui Andrew Cooper (UK/EA) , membru al Consiliului Local Kirklees și raportor al avizului CoR privind Guvernanța în domeniul climei după 2020 : „Cota energiei din surse regenerabile în mixul energetic prevăzut pentru 2030 afectează angajamentele asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris, deși este de apreciat încercarea de a lăsa ușa deschisă pentru actualizarea țintelor în 2023. În ce privește guvernanța, salutăm integrarea dialogurilor multipartite , deși avem nevoie de dovezi că autoritățile locale și regionale vor fi implicate în definirea planurilor naționale privind energia și schimbările climatice și că realizările lor sunt incluse în rapoartele de inventariere naționale”.

CoR va adopta avizul dlui Cooper privind guvernanța în domeniul climei în cursul sesiunii plenare din 4-5 iulie 2018, în cadrul căreia va avea loc o dezbatere la nivel înalt privind schimbările climatice și Acordul de la Paris, în prezența dlor Miguel Arias Cañete , comisarul UE pentru politici climatice și energie, Tomasz Chruszczow , trimis special pentru schimbări climatice al guvernului polonez, expert de nivel înalt în domeniu și responsabil cu monitorizarea negocierilor COP24, Ashok Alexander Sridharan , primarul orașului Bonn și președintele ICLEI (gazdă a COP23), și Mariusz Skiba , viceprimar al orașului Katowice (care va găzdui COP24 între 3 și 14 decembrie 2018).

În prezent, Comitetul European al Regiunilor organizează o reuniune de informare tehnică privind progresele realizate cu privire la „cadrul de reglementare de la Paris” , în colaborare cu Tomasz Chruszczow și Yvon Slingenberg , director pentru chestiuni internaționale, integrare și coordonare a politicilor în cadrul DG Politici Climatice a Comisiei Europene.

Informații suplimentare

Comitetul European al Regiunilor a reacționat la diversele aspecte ale pachetului privind energia curată prin elaborarea următoarelor avize:

Noi avantaje pentru consumatorii de energie , raportor: Michel Lebrun (BE-PPE), membru al Consiliului Local din Viroinval (aprilie 2016).

Guvernanța uniunii energetice și energia curată , raportor: Bruno Hranić (HR-PPE), primarul localității Vidovec (iulie 2017).

Eficiența energetică și clădirile , raportor: Michiel Rijsberman (NL-ALDE), membru al Consiliului provinciei Flevoland (iulie 2017).

Energia din surse regenerabile și piața internă a energiei electrice , raportor: Daiva Matonienė (LT-CRE), membră a Consiliului Local Šiauliai.

Declarația Comisiei Europene din 14 iunie 2018. Europa este pionier în tranziția globală către energie ecologică: Comisia salută acordul ambițios privind dezvoltarea în continuare a formelor regenerabile de energie. Pentru informații suplimentare, faceți clic .

Declarația Comisiei Europene din 19 iunie 2018. Prioritatea acordată eficienței energetice: Comisia salută acordul privind eficiența energetică. Pentru informații suplimentare, faceți clic .

Comunicatul de presă al Comisiei Europene din 20 iunie 2018. O guvernanță simplificată, robustă și transparentă: Comisia salută un acord ambițios. Pentru informații suplimentare, faceți clic .

Contact: David Crous Duran | david.crous@cor.europa.eu | +32 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023