Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Un nou studiu al CoR trage semnalul de alarmă cu privire la lipsa implicării regiunilor și orașelor în planurile naționale de redresare  

În acest moment important, când șefii de stat și de guvern din UE se reunesc la Bruxelles pentru a analiza situația actuală a redresării economice, rezultatele unui nou studiu comandat de Comitetul European al Regiunilor (CoR) dezvăluie lipsa implicării autorităților locale și regionale în pregătirea și punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență (PNRR). Studiul a fost prezentat în cadrul ședinței Comisiei pentru politica economică (ECON) a CoR . La rândul lor, membrii Comisiei ECON și-au exprimat profunda îngrijorare legată de faptul că atenția insuficientă acordată disparităților teritoriale în cadrul planurilor și coordonarea insuficientă cu obiectivele politicii de coeziune creează riscul suprapunerii fondurilor.

Conform studiului, care analizează opt dintre PNRR prezentate Comisiei Europene până la sfârșitul lunii mai, planurile naționale de redresare prevăd oportunități foarte limitate pentru regiuni de a furniza contribuții în mod democratic. Majoritatea actorilor regionali și locali au fost consultați doar în mod formal și unilateral și vor fi în principal însărcinați cu punerea în aplicare administrativă a politicilor de investiții. Ideile lor au fost rareori preluate în cadrul planurilor. Cu toate acestea, acordarea unei mai mari marje de manevră politice orașelor și regiunilor în ceea ce privește utilizarea resurselor de investiții ar favoriza asumarea responsabilității de către comunitățile locale în ce privește politicile și ar stimula consolidarea capacităților la nivel local. Lipsa implicării autorităților locale și regionale, care sunt esențiale pentru realizarea de investiții și servicii, precum și pentru punerea în aplicare a reformelor, ar putea submina impactul și eficiența planurilor naționale de redresare și reziliență.

Michael Murphy (IE-PPE), președintele Comisiei ECON a CoR și membru al Consiliului comitatului Tipperary, a declarat: „ Studiul prezentat astăzi confirmă ceea ce sugeram în lucrările noastre anterioare: există situații foarte diverse în întreaga UE, dar multe state membre tratează consultările cu actorii regionali și locali nu ca pe niște schimburi semnificative, ci mai degrabă ca pe o serie de procese unilaterale – un fel de exercițiu de bifare a punctelor de pe listă. Bogăția de cunoștințe și experiența regiunilor și orașelor reușesc rareori să ajungă să fie incluse în planurile de redresare, ceea ce reprezintă o oportunitate ratată și este pur și simplu opusul unei bune guvernanțe. Autoritățile locale și regionale joacă un rol esențial în asigurarea investițiilor și serviciilor publice, precum și în punerea în aplicare a reformelor, iar încercarea de a construi redresarea UE fără ele este o greșeală.

Membrii Comisiei ECON și-au exprimat regretul că investițiile propuse în planurile naționale de redresare și reziliență nu iau în considerare potențialele sinergii dintre Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) și fondurile politicii de coeziune a UE. Suprapunerile dintre cele două instrumente financiare ar putea submina eficacitatea politicii de coeziune. În afară de Italia și Belgia, nu există o alocare teritorială a resurselor. De asemenea, studiul concluzionează că rolul pe care planurile naționale de redresare și reziliență intenționează să îl atribuie autorităților locale și regionale în ce privește promovarea dublei tranziții – verzi și digitale – rămâne vag și nedefinit.

În lumina rezultatelor studiului, membrii Comisiei ECON au îndemnat Comisia Europeană să realizeze o evaluare aprofundată a tuturor planurilor naționale de redresare și reziliență, să insiste – împreună cu Parlamentul European – asupra definirii rolului autorităților locale și regionale în etapele rămase ale PNRR, să mențină coeziunea ca valoare fundamentală și să implice regiunile și orașele din UE în semestrul european și în monitorizarea și evaluarea planurilor.

Pe lângă dezbaterea privind Fondul de redresare al UE, Comisia ECON a adoptat proiectul de aviz pe tema „ Protecția indicațiilor geografice industriale și artizanale în Uniunea Europeană ”, prin care solicită un cadru de reglementare armonizat la nivelul UE pentru aceste indicații, care să înlocuiască mozaicul de instrumente juridice naționale și, astfel, să protejeze o parte importantă a patrimoniului cultural al Europei, să îmbunătățească drepturile consumatorilor, să crească veniturile producătorilor și să contribuie la dezvoltarea regiunilor respective.

Martine Pinville (FR/PSE), membră a Consiliului regional Nouvelle-Aquitaine și raportoare pentru avizul menționat, a declarat: „ A sosit momentul să fie pusă în practică vechea doleanță a CoR de a se institui un regulament pentru a proteja indicațiile geografice industriale și artizanale. Pentru consumatori, un astfel de regulament ar constitui o garanție a originii, calității și autenticității unui produs. Pentru artizani sau întreprinderi, regulamentul ar însemna o apreciere a know-how-ului lor și i-ar proteja împotriva concurenței neloiale și a contrafacerii. În sfârșit, pentru regiuni, este vorba despre protejarea patrimoniului local și despre menținerea pe teritoriul lor a valorii adăugate și a unor locuri de muncă care nu pot fi delocalizate.

Adoptarea avizului este prevăzută pentru sesiunea plenară din octombrie 2021.

Ședința Comisiei ECON a oferit, de asemenea, membrilor ocazia de a face schimb de opinii cu privire la documentele de lucru pentru avizul pe tema „Actualizarea Strategiei industriale 2020: Către o piață unică mai puternică pentru redresarea Europei”, prezentat de raportoarea Jeannette Baljeu (NL-Renew Europe), și pentru avizul privind o mai bună legiferare, prezentat de raportorul Comisiei CIVEX, Piero Mauro Zanin (IT-PPE).

În plus, Comisia ECON l-a numit pe Rob Jonkman (NL-CRE) raportor pentru avizul „Punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență”, și l-a recomandat pe Mark Weinmeister (DE-PPE) pentru numirea ca raportor general pe tema „Identitatea digitală europeană”.

Context:

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) al UE este instrumentul financiar în valoare de 672,5 miliarde EUR (312,5 miliarde EUR sub formă de granturi și 360 miliarde EUR sub formă de împrumuturi) conceput să sprijine statele membre în realizarea de reforme și de investiții în prioritățile comune ale UE. Mecanismul de redresare și reziliență este cel mai important instrument financiar inclus în instrumentul de redresare în valoare de 750 miliarde EUR, Next Generation EU . Pentru a beneficia de sprijinul Mecanismului de redresare și reziliență, statele membre ar trebui să prezinte planuri naționale de redresare și reziliență, care să indice reformele și investițiile care ar urma să fie finanțate. Până în prezent, Comisia Europeană a primit 24 de planuri naționale din 27, dintre care a aprobat 12.

Studiul pe tema „Autoritățile locale și regionale în cadrul planurilor naționale de redresare și reziliență” se concentrează asupra a opt dintre planurile naționale de redresare și reziliență prezentate UE până la sfârșitul lunii mai 2021: Belgia, Croația, Franța, Germania, Italia, Polonia, România și Spania. Textul integral al studiului este disponibil aici .

O consultare comună CoR-CEMR , prezentată în ianuarie, a subliniat deja că multe guverne ale UE exclud regiunile și orașele din procesul de pregătire a planurilor de redresare post-COVID-19. Rezultatele complete ale studiului sunt disponibile aici

În conformitate cu Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență [articolul 18 alineatul (4) litera (q)] și astfel cum s-a reamintit recent într-o rezoluție a Parlamentului European adoptată cu o largă majoritate, planurile de redresare și reziliență ar trebui pregătite și, „în cazul în care sunt disponibile”, puse în aplicare după un „proces de consultare, desfășurat în conformitate cu cadrul juridic național al autorităților locale și regionale, al partenerilor sociali, al organizațiilor societății civile, al organizațiilor de tineret și al altor părți interesate relevante”. Statele membre vor trebui să prezinte un rezumat al procesului de consultare, în care trebuie să se detalieze „modul în care contribuțiile părților interesate se reflectă în planurile de redresare și reziliență”.

Persoană de contact:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Regiunile și orașele salută propunerea de majorare a bugetului UE pentru a aborda impactul crizelor, dar solicită să se pună un accent mai puternic pe disparitățile tot mai mari
Regiunile și orașele salută propunerea de majorare a bugetului UE pentru a aborda impactul crizelor, dar solicită să se pună un accent mai puternic pe disparitățile tot mai mari
06.07.2023