Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Este necesar să se ajungă la un acord privind bugetul UE și Fondul de redresare până în iunie: orice întârziere ar pune în pericol siguranța și coeziunea cetățenilor europeni  

În urma videoconferinței membrilor Consiliului European din 23 aprilie, Alianța pentru coeziune – o alianță europeană care pledează pentru o politică de coeziune mai robustă după 2020 – cere ca politica de coeziune să rămână o prioritate în contextul discuțiilor privind strategia de redresare după pandemia de Covid-19 și să țină seama de nevoile și de experiența regiunilor și orașelor.

Lupta împotriva pandemiei de Covid-19 și relansarea economiei europene sunt o cursă contra cronometru. Orice întârziere suplimentară în ceea ce privește asigurarea unui plan adecvat de redresare a UE, bazat pe un buget ambițios al Uniunii, ne va submina capacitatea de a proteja sănătatea și drepturile sociale ale cetățenilor, de a menține capacitatea de producție a Europei, de a ajuta întreprinderile să supraviețuiască situației de urgență și de a investi într - un viitor durabil.

Este necesar ca statele membre să facă un pas înainte decisiv pentru Europa,

- asigurând continuitatea măsurilor de urgență sprijinite de politica de coeziune în țările și teritoriile cele mai afectate, cu o finanțare adecvată și reguli specifice;

- consolidând investițiile planificate pentru politica de coeziune în perioada 2021-2027, pentru a accelera redresarea și a asigura o Europă rezilientă, mai justă și mai durabilă pe termen lung;

- garantând că inițiativele financiare extraordinare contribuie la coeziunea socială, teritorială și economică, prin abordarea problemei pierderilor fiscale și veniturilor la nivel local și prin sprijinirea autorităților locale și regionale – și a întreprinderilor publice conexe – în scopul furnizării de servicii locale pentru cetățeni, atât în timpul pandemiei, cât și după aceasta;

- finalizând cu succes negocierile privind viitoarea politică de coeziune, pentru a permite începerea în timp util a perioadei de finanțare în 2021 și pentru a garanta că politica de coeziune poate fi continuată în anii următori;

- încurajând toate nivelurile de guvernanță să investească în îmbunătățirea serviciilor de sănătate în întreaga Uniune, atât prin creșterea finanțării pentru sănătate în cadrul politicii de coeziune, cât și prin instituirea unui mecanism specializat în domeniul sănătății;

- recunoscând bunele practici de cooperare transfrontalieră și transnațională din timpul crizei actuale și implicând în mod activ grupările europene de cooperare teritorială (GECT), euroregiunile și toate regiunile frontaliere ale UE în lupta împotriva virusului și în viitoarea redresare economică.

Solicităm ca atât bugetul „principal” al UE, cât și inițiativele extraordinare de investiții financiare să se bazeze pe experiența și cunoștințele actorilor de la nivel local, care se ocupă de combaterea pandemiei și a consecințelor ei. Investițiile UE trebuie să beneficieze de flexibilitate și simplificare, însă orice centralizare excesivă le-ar submina în mod grav eficiența. Politica de coeziune este cel mai bun instrument al UE pentru a consolida din punct de vedere structural dezvoltarea socială și economică a regiunilor și orașelor (inclusiv în domeniul sănătății și al combaterii schimbărilor climatice). Ea trebuie consolidată și mobilizată pe deplin pentru a spori reziliența tuturor autorităților locale și regionale pe termen lung, pentru a garanta că sunt suficient de pregătite pentru consecințele economice ale crizei actuale, precum și pentru orice viitoare criză, completând astfel instrumentele existente și viitoare de răspuns la situațiile de urgență.

În ceea ce privește consolidarea potențială a Programului de sprijin pentru reforme, o implicare reală a regiunilor și orașelor în evaluarea nevoilor și în definirea intervențiilor, în strânsă coordonare cu planurile politicii de coeziune, va fi decisivă pentru a garanta că nicio localitate nu este lăsată în urmă, iar impactul teritorial asimetric al reformelor este eficient gestionat. În plus, regiunile și orașele ar trebui să participe la dezbaterea privind modul de consolidare a rezilienței societăților europene în abordarea dintr-o perspectivă teritorială a crizei provocate de pandemie și a efectelor sale economice și sociale.

Este vital în acest moment ca instituțiile UE să continue să acționeze în spiritul solidarității și responsabilității. Rezultatul final al negocierilor nu poate fi un ansamblu de fonduri supracentralizate și de instrumente financiare incerte, care se bazează exclusiv pe viteza de reacție a piețelor private. Trebuie să dotăm Europa cu o combinație eficientă de instrumente, în cadrul căreia granturile și împrumuturile să fie corect echilibrate, iar principiul parteneriatului să fie pus în aplicare pe deplin pentru a răspunde mai bine nevoilor cetățenilor UE.

Doar găsind curajul și încrederea reciprocă pentru a acționa împreună putem scoate Europa din această situație de urgență.

Contact – secretariat:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023