Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Conferința privind viitorul Europei: fundamentele democratice ale Uniunii ar trebui să se afle în centrul discuțiilor cu cetățenii  

La 26 februarie, membrii Comisiei CoR pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX) au organizat o dezbatere privind valorile europene, cetățenia și democrația în contextul pregătirii Conferinței privind viitorul Europei. Fundamentele democratice ale Uniunii Europene reprezintă una dintre cele șapte componente de politică ale conferinței. Autoritățile locale și regionale sunt cele care, zi de zi, apără bazele democratice ale UE, dar se confruntă cu provocări în ceea ce privește asigurarea respectării lor. Trei vorbitori externi au subliniat că valorile europene sunt nucleul proiectului european, dar că nu se poate pleca de la ideea unei înțelegeri și acceptări generale a acestora. De asemenea, membrii CoR au făcut schimb de opinii cu privire la un document de lucru al dnei Borrell Porta (ES - AE) privind autoritățile locale și regionale în dialogul lor permanent cu cetățenii, care va fi una dintre principalele contribuții ale CoR la această conferință. Recomandările finale vor fi prezentate în sesiunea plenară a CoR din luna mai.

Conferința privind viitorul Europei va fi un proces de doi ani de dezbateri deschise, favorabile incluziunii și transparente, la care vor participa cetățeni, societatea civilă, autoritățile naționale, regionale și locale și instituțiile europene, pentru a da un nou impuls proiectului european și pentru a consolida democrația europeană. Ea va fi lansată la 9 mai 2020, de Ziua Europei. Comisia CIVEX coordonează contribuțiile CoR la conferință. CoR va organiza, în cadrul comisiilor sale, dezbateri tematice pe teme relevante pentru Conferința privind viitorul Europei, pe tot parcursul desfășurării acesteia. Dezbaterea din 26 februarie a avut ca temă valorile europene, cetățenia și democrația.

În deschiderea dezbaterii tematice pe acest subiect, președintele nou-ales al CIVEX, dl Mark Speich (DE - PPE), secretar de stat pentru afaceri federale, europene și internaționale al landului Renania de Nord-Westfalia, a declarat că, pentru a transforma Conferința privind viitorul Europei într-o posibilitate de a reconecta cetățenii la procesul de integrare europeană, ea va trebui să fie concepută ca un veritabil dialog cu cetățenii pe tema valorilor și principiilor fondatoare ale Uniunii. „În acest sens, rolul autorităților locale și regionale este unul important, dat fiind că, prin deciziile și politicile acestora, valorile și principiile influențează viața de zi cu zi a cetățenilor”, a afirmat el. „Conferința trebuie să devină mai mult decât un proces de feedback; ea trebuie să ducă și la consecințe de ordin politic. CoR se va implica activ în acest proces.”

Luând cuvântul în cadrul dezbaterii, dl Graham Smith , consilier principal și membru al Cabinetului Ombudsmanului European , a afirmat că „subiectul de departe cel mai important” cu care se confruntă Ombudsmanul European, care răspunde preocupărilor legate de administrarea defectuoasă la nivelul UE, este „transparența, care este esențială pentru procesul democratic”. El a atras atenția asupra faptului că lipsa de transparență permite apariția „unui curent de opinie care dă vina pe Bruxelles pentru toate neajunsurile”. El a conchis că UE nu are nevoie de „schimbări majore” și că „trebuie să utilizăm mai bine ceea ce avem”, cu instituții astfel concepute încât să-i servească mai bine pe cetățeni.

Dl Pascal Durand (FR - RE), membru al Parlamentului European, coordonator al Grupului Renew Europe din cadrul Comisiei AFCO a Parlamentului European, a declarat că Conferința nu s-a lansat sub cele mai bune auspicii, neexistând un consens în rândul instituțiilor UE dacă provocarea constă în îmbunătățirea comunicațiilor, perfecționarea metodelor de lucru sau găsirea noi modalități de completare a democrației reprezentative. El a afirmat că instituțiile UE trebuie să iasă din „logica interguvernamentală”, adăugând că, în acest scop, „vor fi necesare presiuni externe din partea ONG-urilor, a societății civile și a unor organisme intermediare, cum ar fi sindicatele”.

În final, dl Alberto Alemanno , titularul unei catedre Jean Monnet de drept european și fondatorul unei întreprinderi civice fără scop lucrativ, The Good Lobby , care are scop asigurarea unei acces egal la putere în vederea construirii unei societăți mai pluraliste, mai incluzive și mai democratice, a declarat că UE oferă cetățenilor mai multe posibilități de a modela politicile decât orice altă jurisdicție din lume, dar și că „gama de opțiuni este foarte puțin cunoscută și foarte puțin utilizată”. Provocarea cu care se confruntă Conferința privind viitorul Europei, a afirmat el, este „de a pune lucrurile cap la cap”, susținând că „soluția constă într-un mecanism permanent care să le permită cetățenilor să aducă o contribuție”, folosind rețelele preexistente, cum ar fi cele de la nivel local. El și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că UE ar putea considera că implicarea cetățenilor implică marginalizarea societății civile organizate, afirmând că „nici măcar Parlamentul European nu propune acordarea vreunui rol” ONG-urilor în cadrul adunărilor.

Un alt moment important al ședinței CIVEX de astăzi a fost prezentarea, de către Mireia Borell Porta (ES - AE), membră a CoR și secretară pentru afaceri externe și Uniunea Europeană în Guvernul Cataloniei, a documentului său de lucru pe tema „Autoritățile locale și regionale în dialog permanent cu cetățenii”, care va reprezenta o contribuție esențială a CoR la Conferința privind viitorul Europei.

În legătură cu acest aviz, dna Borrel Porta a afirmat: „Avizul va propune un mod structurat de participare a cetățenilor la procesul decizional, de la nivel local până la nivelul UE, și va explica modul în care o implicare structurată a acestora ar putea contribui la activitatea Conferinței privind viitorul Europei, atât în ceea ce privește procesul, cât și concluziile acesteia”.

Într-o rezoluție adoptată în urma unei dezbateri desfășurate în sesiunea sa plenară din februarie, cu participarea dnei Dubravka Šuica, vicepreședintă a Comisiei Europene, CoR a solicitat o consultare cu adevărat deschisă, incluzivă și democratică, care să se adreseze tuturor cetățenilor, din toate regiunile și orașele.

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Michałowo și locuitorii săi au fost recompensați cu Premiul Paweł Adamowicz pentru ajutorul pe care l-au oferit refugiaților de la frontiera cu Belarus
Michałowo și locuitorii săi au fost recompensați cu Premiul Paweł Adamowicz pentru ajutorul pe care l-au oferit refugiaților de la frontiera cu Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023