Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Comisara Kadri Simson avertizează că planurile de redresare ecologică vor avea succes doar dacă orașele și regiunile sunt implicate pe deplin  

Comisara UE pentru energie discută cu liderii locali despre calea de urmat în ce privește tranziția energetică și Pactul verde, solicitând statelor membre să se implice pe deplin în planurile de redresare și reziliență

Rolul orașelor și regiunilor în redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și necesitatea ca aceasta să devină un factor-cheie în accelerarea tranziției ecologice au constituit principalele puncte ale unei dezbateri cu Kadri Simson, comisara UE pentru energie. Membrii Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie a Comitetului European al Regiunilor au reiterat necesitatea de a implica autoritățile locale și regionale în definirea și punerea în aplicare a investițiilor prioritare, inclusiv a fondului „Next Generation EU” și a Mecanismului de redresare și reziliență al UE. Inițiativa „Valul de renovări ale clădirilor”, biodiversitatea, economia circulară și adaptarea la schimbările climatice s-au aflat, de asemenea, pe ordinea de zi .

Comisia ENVE s-a reunit pentru prima dată după vacanța de vară și a abordat un set de dosare prioritare și două obiective finale. Primul constă în a se asigura că orașele și regiunile se află în centrul strategiei de redresare a UE, iar cel de-al doilea urmărește garantarea faptului că planurile de redresare în urma crizei provocate de pandemia de COVID - 19 se reflectă în proiecte ecologice și durabile la nivelul fiecărui teritoriu.

Comisara UE pentru energie, Kadri Simson, s-a alăturat unei dezbateri axate pe aspectele legate de energie ale redresării UE, inclusiv rolul energiei din surse regenerabile, al eficienței energetice și al transportului curat pentru a progresa pe calea redresării ecologice.

Juan Espadas (ES-PSE) , primarul orașului Sevilla și președintele Comisiei ENVE, a deschis dezbaterea, subliniind: „Rolul activ al autorităților locale și regionale în elaborarea strategiei de tranziție energetică este esențial pentru UE. Suntem actorii politici care cunosc cel mai bine realitatea teritoriilor noastre și nevoile cetățenilor noștri. Suntem cei care putem contribui în mod practic la selectarea acelor proiecte de investiții care pot reflecta mai bine realitatea strategiei definite de Comisia Europeană.”

Comisara UE pentru energie, Kadri Simson , a declarat: «Colaborăm îndeaproape cu Comitetul Regiunilor pentru a transpune viziunea Pactului verde european într-o realitate europeană pe teren. Regiunile sunt parteneri esențiali în punerea în aplicare a politicilor noastre privind energia și clima, și în găsirea de soluții concrete și practice. De exemplu, viitoarea Inițiativă „Valul de renovări ale clădirilor” ar fi imposibil de realizat fără angajamentul regiunilor și orașelor noastre, care sunt proprietari ai multor clădiri municipale și rezidențiale.» Comisara Simson s-a referit la dialogurile pe mai multe niveluri pe tema energiei și a climei ca „bune exemple de cooperare între regiuni și Comisie” , și a sugerat că „un schimb pe tema valului de renovări ale clădirilor ar fi următorul pas util” pentru această inițiativă a CoR.

Enrico Rossi (IT-PSE) , președintele regiunii Toscana și raportor pentru avizul CoR pe tema „Valul de renovări ale clădirilor”, a intervenit, adăugând: „Criza provocată de pandemia de COVID-19 a arătat că autoritățile publice trebuie să investească mai mult în locuințe sociale, spitale, centre de îngrijire, școli, centre de zi și în regenerarea urbană, asigurând mai multă securitate și standarde de viață mai bune pentru orașele noastre. Inițiativa „Valul de renovări ale clădirilor” ne oferă șansa de a face orașele și regiunile noastre mai ecologice și mai durabile, de a genera patru milioane de locuri de muncă și de a construi o UE neutră din punct de vedere climatic până în 2050”. „Valul de renovări ale clădirilor” este o inițiativă a Comisiei Europene prevăzută pentru toamna aceasta și menită să sprijine o nouă etapă de renovare în sectorul clădirilor. Clădirile sunt responsabile pentru 40% din emisiile de CO 2 în UE.

Membrii Comisiei ENVE au adoptat două proiecte de aviz:

  • Noul plan de acțiune privind economia circulară Raportorul Tjisse STELPSTRA (NL-CRE) , membru al Consiliului provinciei Drenthe, a afirmat: „Nu ne mai putem permite nicio scuză. Este momentul să accelerăm economia circulară și să stabilim obiective concrete. Pandemia de COVID-19 ne-a arătat dureros de clar cât suntem de vulnerabili și dependenți de materii prime. Nu mai vrem să vorbim despre deșeuri; reutilizarea trebuie să devină regula! Pentru aceasta este imperios necesară o politică europeană în domeniul materiilor prime. Nu doar pentru a înțelege mai bine fluxurile de materiale, ci și pentru a garanta că toate regiunile au acces la acele materii prime limitate, dar indispensabile.” Avizul urmează să fie adoptat în sesiunea plenară din octombrie 2020. Puteți citi aici cel mai recent interviu cu Tjisse Stelpstra.

Membrii au discutat despre prioritățile Președinției germane cu Nina Alsen, reprezentantă a Ministerului federal pentru mediu, conservarea naturii și securitate nucleară.

Membrii au avut un schimb de opinii cu privire la următoarele avize:

Comisia ENVE l-a numit pe Gunārs ANSIŅŠ (LV-RE) , viceprimarul localtății Liepāja, raportor pentru viitorul aviz pe tema „Strategia UE privind integrarea sistemului energetic”

Informații suplimentare:

Marți, 8 septembrie, CoR și Comisia Europeană au organizat cea de a 16-a reuniune a Platformei tehnice pentru cooperare în domeniul mediului , care a avut următoarea temă: „În ce fel pot autoritățile locale și regionale utiliza economia circulară ca vector al unei redresări durabile?” Membrii CoR, funcționarii UE și principalele părți interesate au făcut schimb de opinii cu privire la instrumentele existente – și la lacune –, pentru a promova economia circulară la nivel local și regional. Lansată în 2012, Platforma tehnică este un forum înființat de Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie a Comitetului European al Regiunilor (CoR) și de DG Mediu, având ca obiectiv promovarea dialogului privind problemele și soluțiile locale și regionale în materie de aplicare a legislației UE în domeniul mediului. Următoarea reuniune a Platformei tehnice va avea loc la 22 octombrie 2020, în timpul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor, precum și al lansării Acordului privind orașele verzi .

Participați la inițiativa CoR „Pactul verde la nivel local”: apel la prezentarea celor mai bune practici. Termenul este 21 septembrie.

Clic aici pentru a vă înscrie la Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor 2020.

Persoană de contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Partajează :