Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Redresarea UE nu va fi eficientă fără o politică de coeziune solidă, construită într-un parteneriat veritabil cu orașele și regiunile europene  

Coaliția la nivelul UE îndeamnă instituțiile europene și guvernele naționale să promoveze sinergii între instrumentele de redresare și fondurile structurale pentru a maximiza impactul acțiunilor europene.

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat că politica de coeziune este necesară acum mai mult ca oricând pentru a consolida reziliența în Europa, a-i proteja pe cetățeni, a aduce redresarea în toate colțurile Uniunii Europene și a nu lăsa pe nimeni în urmă. De la crearea sa în octombrie 2017, Alianța pentru coeziune (#CohesionAlliance) – o alianță la nivelul UE formată din 12 000 de semnatari care pledează pentru o politică de coeziune mai robustă – a reușit să evite reduceri bugetare dramatice după 2020, să mențină o politică de coeziune pentru toate regiunile din Uniune și să propună norme mai simple și mai flexibile. În cadrul unei videoconferințe dedicate noului curs de acțiune al Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance), membrii fondatori și-au reînnoit angajamentul de a-și uni forțele și de a menține politica de coeziune ca prioritate de vârf a UE. Alianța pentru coeziune (#CohesionAlliance) va fi vigilentă în ceea ce privește aplicarea deplină a principiului parteneriatului de către statele membre în elaborarea și punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2021-27. Coerența și sinergiile dintre instrumentele de redresare și fondurile structurale sunt de o importanță capitală pentru evitarea suprapunerilor și maximizarea impactului acțiunilor europene.

La două luni de la intrarea în vigoare a noilor regulamente privind politica de coeziune pentru perioada 2021-27, Alianța pentru coeziune (#CohesionAlliance) a trecut în revistă rezultatele activității sale de până acum și și-a prezentat angajamentele viitoare, pe baza Declarației 2.0 reînnoite , adoptată în iulie 2020. Activitatea Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) se va concentra pe punerea în aplicare și realizarea cu succes a politicii de coeziune fără întârzieri suplimentare, în spiritul unui parteneriat autentic și în sinergie cu alte instrumente, promovând astfel conceptul de coeziune ca valoare globală și fundamentală a Uniunii Europene.

Autoritățile locale și regionale au subliniat solicitarea urgentă de a extinde măsurile de flexibilitate introduse anul trecut pentru a mobiliza fondurile structurale ale UE și ajutoarele de stat în lupta împotriva COVID-19. Această chestiune a fost abordată și într-un schimb de scrisori cu președinta Ursula von der Leyen, care a recunoscut că multe autorități locale și regionale s-ar putea confrunta în prezent cu constrângeri bugetare din cauza pandemiei. În ceea ce privește posibila extindere a unei rate de cofinanțare de 100 % pentru fondurile structurale, partenerii Alianței au apreciat cu fermitate angajamentul Comisiei de a monitoriza îndeaproape situația și de a lua în considerare măsuri suplimentare, dacă este cazul.

Discuția a arătat că misiunea Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) este departe de a se fi încheiat. Redresarea europeană trebuie să înceapă pe teren, de la nivelul cetățenilor și nu va avea succes dacă vocile lor și cele ale politicienilor de la nivel local și regional – care sunt cei mai apropiați de nevoile acestora – nu sunt luate în considerare de instituțiile UE și de guvernele naționale.

Apostolos Tzitzikostas , președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR) și guvernatorul regiunii Macedonia Centrală (EL), a declarat: „ Eforturile Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) au contribuit la evitarea unor reduceri bugetare majore după 2020 și la promovarea coeziunii ca principiul călăuzitor al planurilor de redresare ale UE. Acum trebuie să ne concentrăm asupra programării și punerii în aplicare. În acest scop, trebuie să analizăm cu atenție aspecte precum aplicarea principiului parteneriatului în cadrul noilor programe, impactul măsurilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințele încetării lor – un subiect pe care l-am abordat într-un schimb fructuos de scrisori cu președinta Von der Leyen –, dimensiunea rurală și cea urbană a politicii de coeziune, precum și sinergiile între politica de coeziune și Mecanismul de redresare și reziliență.

În intervenția sa, comisara pentru politica de coeziune și reforme – Elisa Ferreira – a spus: „ Coeziunea trebuie să rămână un element central al redresării. În urma crizelor, asimetriile se adâncesc, iar Alianța pentru coeziune este mai necesară ca niciodată. Acordurile de parteneriat pentru coeziune 2021-2027 vor avea un rol esențial. Trebuie să accelerăm negocierile, dar fără a compromite calitatea. De asemenea, contez pe sprijinul dumneavoastră pentru a mă asigura că punerea în aplicare a celorlalte politici și instrumente ale noastre nu este limitată ca perspectivă spațială și sprijină dezvoltarea pe termen lung a tuturor regiunilor. Am solicitat statelor membre să țină seama de dimensiunea teritorială în pregătirea planurilor lor de redresare și reziliență, atât prin consultarea părților interesate de la nivel regional, cât și prin colaborarea cu acestea, precum și în etapa de punere în aplicare. Condiția pentru a ne atinge obiectivele este garantarea faptului că instrumentele noastre funcționează în aceeași direcție. Promovarea coeziunii nu poate fi responsabilitatea exclusivă a politicii de coeziune. Acesta este motivul pentru care trebuie să mobilizăm toți actorii relevanți, inclusiv părțile interesate de la nivel local și cetățenii ca parteneri cu drepturi depline, asigurându-ne că noile priorități ecologice și digitale funcționează în beneficiul tuturor.”

Younous Omarjee , președintele Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European, a declarat: „ Este esențial ca fondurile pentru redresare să fie direcționate cu prioritate către regiunile mai puțin dezvoltate și către cele mai afectate de consecințele economice și sociale ale pandemiei de COVID-19. Fac apel la statele membre să implice cât mai mult posibil regiunile și orașele și să se asigure că aceste fonduri ajung pe teren cât mai aproape de locul unde este nevoie de ele. De asemenea, fac apel la statele membre să fie coerente. Redresarea pe termen scurt și politica de coeziune pe termen mai lung sunt două fețe ale aceleiași monede și trebuie să urmărească același scop. Dacă redresarea pe termen scurt nu este în concordanță cu obiectivele pe termen mai lung stabilite de fondurile de coeziune, disparitățile economice, sociale și teritoriale nu vor face decât să se adâncească, iar toate eforturile noastre pe termen lung vor fi distruse.

OPINII DIN SÂNUL ALIANȚEI PENTRU COEZIUNE (#COHESIONALLIANCE):

Ilaria Bugetti , purtătoarea de cuvânt pentru dezvoltare teritorială a  Consiliul localităților și regiunilor europene  (CLRE) privind coeziunea și membră a Consiliului regional Toscana (IT), a afirmat: „ În etapa de programare a fondurilor de coeziune ale UE am întâlnit în continuare situații în care administrațiile locale și regionale nu au fost implicate corespunzător, fie din cauza timpului insuficient acordat consultărilor, fie din cauza unor contacte inadecvate la nivel ministerial. În anii următori trebuie să depășim obstacolele persistente în ceea ce privește punerea în aplicare și monitorizarea fondurilor. Activitatea Alianței pentru coeziune este departe de a se fi încheiat!

Cees Loggen , președintele Conferinței regiunilor maritime periferice  (CRMP) și ministru regional al provinciei Olanda de Nord (NL), a spus: „ Viitoarea politică de coeziune ar putea înregistra întârzieri fără precedent din cauza adoptării cu întârziere a legislației. Regiunile vor resimți cel mai mult impactul acestora. Ele nu vor putea să înceapă să cheltuiască fondurile, în timp ce economiile regionale au nevoie disperată de investiții menite să sprijine redresarea. Îndemnăm Comisia să faciliteze punerea lină în aplicare a programelor de coeziune și participarea regiunilor la planurile de redresare, deoarece sinergiile dintre fonduri vor duce la rezultate convergente.

Karl-Heinz Lambertz , președintele Asociației regiunilor frontaliere europene (ARFE) și membru al Parlamentului Comunității germanofone din Belgia, a declarat: „ Cooperarea transfrontalieră este un element esențial al politicii de coeziune a UE . Ceea ce se întâmplă în jurul frontierelor interne ale Uniunii are un impact major asupra capacității Uniunii de a răspunde provocărilor majore ale epocii noastre. Capacitatea de acțiune a UE ar fi considerabil consolidată dacă mecanismul de cooperare transfrontalieră propus de Comisie ar fi adoptat în cele din urmă de către Consiliu. ” 

Kata Tüttő , membră a Eurocities și viceprimar al orașului Budapesta (HU), a declarat: „ Viitoarele investiții prin intermediul politicii de coeziune a UE vor fi mai importante ca niciodată. Va fi esențial să se finanțeze proiectele și reformele care pot aduce toate orașele și regiunile Europei pe calea unei redresări ecologice și juste. În calitate de lideri locali, avem un rol central în asigurarea faptului că acești bani sunt direcționați acolo unde sunt cei mai necesari și unde aduc beneficii maxime oamenilor. Putem fi parteneri inestimabili ai UE atunci când principiul parteneriatului este pe deplin pus în aplicare în toate părțile UE. Investițiile în zonele urbane ale Europei vor sprijini reziliența acesteia pe termen lung și ne vor ajuta pe toți să fim mai puternici în fața unor crize viitoare.

Jean-Claude Marcourt , președintele Grupului de lucru privind legislația europeană și investițiile publice din cadrul Conferinței adunărilor legislative regionale europene (CALRE) și președintele Parlamentului Valoniei (BE), a afirmat: Orașele și regiunile trebuie să dea dovadă de ambiție în ce privește consolidarea coeziunii teritoriilor lor, reducerea disparităților și a inegalităților, ridicând în același timp nivelul standardelor economice, sociale și de mediu, în conformitate cu valorile și principiile democratice pe care se întemeiază o Uniune Europeană prosperă și sustenabilă.  

Magnus Berntsson , președintele Adunării regiunilor europene (ARE) și vicepreședinte al Consiliului regional Västra Götaland (SE), a declarat, în marja conferinței: „ Noua politică de coeziune poate avea caracter cu adevărat transformator pentru comunitățile rurale din toate Europa. ARE este pe deplin angajată în cooperarea cu administrațiile naționale și cu Comisia Europeană pentru a realiza obiectivele unei politici de coeziune care să redreseze mai bine regiunile rurale, garantându-le o mai bună conectare, mai multă reziliență, dinamism și prosperitate până în 2040.

Pentru a contacta secretariatul:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023