Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Delegația CoR pregătită să reprezinte un milion de politicieni aleși la nivel local și regional la sesiunea plenară a Conferinței privind viitorul Europei  

18 politicieni aleși la nivel regional și local, 9 femei și 9 bărbați, vor participa la ședința inaugurală a sesiunii plenare a conferinței, pentru a consolida rolul autorităților locale și regionale în funcționarea democratică a UE și pentru a marca dimensiunea teritorială a politicilor UE.

Delegația Comitetului European al Regiunilor (CoR) la Conferința privind viitorul Europei s-a reunit astăzi pentru a-și pregăti contribuția la ședința inaugurală a sesiunii plenare a Conferinței privind viitorul Europei , care va avea loc la 19 iunie, la Strasbourg. Delegații doresc să profite de ocazia oferită de conferință pentru a consolida dimensiunea democratică a Uniunii Europene și pentru a restabili încrederea cetățenilor în proiectul european. CoR, organismul reprezentativ al UE care funcționează la nivelul de guvernare cel mai apropiat de cetățeni, se angajează să facă auzită, în cadrul conferinței, vocea autorităților locale și regionale.

Președintele Comitetului European al Regiunilor, Apostolos Tzitzikostas , care conduce delegația CoR, a declarat: „Comitetul European al Regiunilor (CoR) este adunarea politică a UE care reprezintă un milion de politicieni locali și aleși din întreaga Europă. Prioritatea noastră este să ne asigurăm că vocea cetățenilor noștri din regiuni, orașe și sate este auzită. Ne vom asigura că propunerile făcute de cetățeni în cadrul dialogurilor noastre locale și contribuțiile de natură politică colectate în cadrul sesiunilor plenare, prin acțiunile membrilor noștri și prin intermediul principalelor noastre evenimente vor fi preluate în raportul final”.

Prim-vicepreședintele CoR, Vasco Alves Cordeiro , care este și membru al delegației CoR, a adăugat: „În calitate de politicieni de la nivel local și regional, acceptăm provocarea de a contribui la construirea unei Europe mai bune. Nu va fi suficient să-i ascultăm pe cetățeni. În măsura în care cetățenii sunt invitați să-și exprime punctul de vedere cu privire la viitorul lor, acest lucru trebuie să se regăsească în acțiunile liderilor UE de la toate nivelurile. Ne dorim cu toții ca această conferință să producă schimbări concrete, care să aducă UE mai aproape de cetățenii săi. CoR va mobiliza cât mai mulți politicieni de la nivel local și regional pentru ca vocea cetățenilor noștri să fie auzită în cadrul conferinței. Și vom face propuneri concrete, pentru o Europă echitabilă, legate de modul în care funcționează Uniunea și de acțiunile sale.”

Participând la toate formatele sesiunii plenare a conferinței, delegația CoR:

- va furniza contribuții scrise cu sprijinul Grupului la nivel înalt privind democrația europeană , un organism consultativ independent alcătuit din șapte „înțelepți”, bărbați și femei, prezidat de fostul președinte al Consiliului European, Herman van Rompuy, a cărui misiune este de a sprijini rolul politic și instituțional al CoR prin analize politice strategice axate pe aspectele locale și regionale;

- va organiza dialoguri și dezbateri în circumscripțiile membrilor săi și va raporta cu privire la aceste dialoguri;

- va constitui alianțe ale delegaților care împărtășesc aceeași viziune în cadrul conferinței pentru a promova în comun recomandări relevante pentru regiunile, orașele și satele din întreaga UE;

- va mobiliza rețelele din care face parte, cum ar fi asociațiile autorităților locale și regionale din întreaga UE, rețeaua foștilor membri ai CoR și rețeaua recent lansată a consilierilor locali din UE , pentru a-i încuraja pe politicienii de la nivel local și regional să organizeze dezbateri cu cetățenii. Rezultatele acestor consultări vor fi prezentate în sesiunea plenară a conferinței.

CoR își va prezenta contribuția finală la conferință în cadrul celui de-al 9-lea Summit european al regiunilor și orașelor , care va avea loc în timpul Președinției franceze a Consiliului, la 3 și 4 martie 2022.

Lista membrilor delegației CoR la Conferința privind viitorul Europei:

Apostolos Tzitzikostas , președintele Comitetului European al Regiunilor, guvernatorul regiunii Macedonia Centrală, Grecia, președintele Asociației Regiunilor din Grecia.

Grupul PPE al CoR

Olgierd Geblewicz , președintele Grupului PPE (mareșalul voievodatului Pomerania de Vest, Polonia, președintele Asociației Polone a Regiunilor)

Jelena Drenjanin , prim-vicepreședinta Grupului PPE (viceprimar al orașului Huddinge, Suedia, președinta Comisiei Guvernanță din cadrul Congresului autorităților locale și regionale al Consiliului Europei)

Mark Speich , președintele Comisiei pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale a Comitetului Regiunilor (secretar de stat, regiunea Renania de Nord-Westfalia, Germania)

Isabel Diaz Ayuso , președinta Comunității Madrid, Spania

Ilse Aigner , președinta Parlamentului landului Bavaria și delegată CoR în numele parlamentelor regionale, Germania

Grupul PSE al CoR

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , prim-vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor (membru al Parlamentului regional al Insulelor Azore, Portugalia)

Yoomi Renström , prim-vicepreședintele Grupului PSE (membru al Consiliului Local Ovanåker, Suedia)

Concepción Andreu Rodríguez , vicepreședintă a Grupului PSE (președinta Comunității autonome La Rioja, Spania)

Kata Tüttő , vicepreședintă a Grupului PSE (viceprimar al orașului Budapesta, Ungaria)

Karl-Heinz Lambertz , președintele Grupului de coordonare privind subsidiaritatea al Comitetului European al Regiunilor (președintele Parlamentului Comunității germanofone din Belgia)

Grupul Renew Europe al CoR

Paula Fernández , ministra afacerilor interne, justiției și afacerilor UE, regiunea Cantabria, Spania

Mirja Vehkapera , primarul orașului Oulu, Finlanda

François Decoster , președintele Grupului Renew Europe (primarul orașului Saint Omer, Franța)

Grupul CRE al CoR

Władysław Ortyl , președintele Grupului CRE (mareșalul voievodatului Carpații Inferiori, Polonia)

Roberto Ciambetti , președintele Parlamentului regional Veneto, Italia

Grupul AE al CoR

Kieran McCarthy , președintele Grupului AE (membru al Consiliului Local Cork, Irlanda)

Grupul Verzi al CoR

Muhterem Aras , președintele Parlamentului landului Baden-Württemberg, Germania

Criteriile de selecție a celor 18 membri ai delegației CoR la conferință au fost: reprezentativitatea afilierii politice, echilibrul geografic, gradul de reprezentare a diverselor niveluri ale autorităților subnaționale și echilibrul de gen.

Context:

Adunarea plenară a Conferinței privind viitorul Europei este alcătuită din 433 de membri: 108 reprezentanți ai Parlamentului European, 54 din partea Consiliului, 3 din partea Comisiei Europene, 108 reprezentanți ai parlamentelor naționale, 80 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere implicând cetățeni europeni (o treime dintre aceștia având sub 25 de ani), președintele Forumului European de Tineret, 27 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere de la nivel național, câte 18 reprezentanți ai CoR și ai CESE și câte 8 reprezentanți ai partenerilor sociali și ai societății civile.

Sondaj în rândul cetățenilor pe tema Conferinței privind viitorul Europei

Contribuția CoR la Conferința privind viitorul Europei

Platforma multilingvă digitală referitoare la Conferința privind viitorul Europei

Persoană de contact:

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Partajează :