Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Schimbările climatice: a venit momentul să trecem la fapte  

Declarația președintelui Karl-Heinz Lambertz în perspectiva summitului ONU privind clima – New York, 23 septembrie 2019.

A ignora miile de cetățeni care ies în stradă în fiecare săptămână, cerând liderilor mondiali să își respecte promisiunile făcute atunci când au semnat, în 2015, Acordul ONU de la Paris privind clima, nu numai că ar duce la o catastrofă ecologică, dar ar fi și o eroare economică și morală. Cei care se arată sceptici în materie de schimbări climatice și care pun sub semnul întrebării legătura dintre comportamentul uman și riscul schimbărilor climatice nu numai că ignoră dovezile științifice, ci și oportunitățile economice, adâncind prăpastia dintre oameni și politică. Administrațiile de la toate nivelurile au datoria de a lua măsuri, pentru că altfel povara generațiilor viitoare va fi foarte mare.

Știința nu lasă loc de îndoială în privința faptului că schimbările climatice iau amploare. Ne confruntăm deja cu condiții meteorologice rar întâlnite și extreme. Gheața de la poli și ghețarii se topesc, nivelurile mărilor cresc, iar pierderea biodiversității atinge noi recorduri . Argumentele economice sunt la fel de convingătoare: în fiecare an, încălzirea globală costă 12 miliarde EUR. Trecerea la o economie fără emisii de dioxid de carbon va crea locurile de muncă atât de necesare, va face UE mai competitivă și va reduce dependența noastră de energie.

Cu prilejul conferinței marcante privind clima, care are loc astăzi, la New York, dl Antonio Guterres – secretarul general al ONU – va lansa o invitație la intensificarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și la stabilirea unor obiective mai ambițioase în domeniu. Lumea a ajuns să dispună de cel mai ambițios acord internațional din istorie în ce privește clima. Am convenit asupra obiectivelor și a majorității normelor de procedură și de punere în aplicare. Cu toate acestea, temperatura globală va crește cu 3  C până în 2100, dacă tendința actuală se menține. Trebuie deci să dăm dovadă de mai multă ambiție, transformând angajamentele în rezultate, dar nimeni nu își poate îndeplini promisiunile fără implicarea comunităților locale, a orașelor și a regiunilor.

Jumătate din populația lumii trăiește în orașe, procentul urmând să ajungă, probabil, la 70 % în 2050. Orașele consumă până la 80 % din producția de energie și emit aproape același procent de gaze cu efect de seră, la nivel mondial. Administrațiile locale au un rol esențial, deoarece sunt responsabile pentru mai mult de 70 % din măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și pentru până la 90 % din acțiunile de adaptare la ele. Un raport al ONU publicat în această săptămână a precizat că investițiile în măsuri de reducere a emisiilor de carbon la nivelul orașelor vor aduce beneficii de cel puțin 23,9 mii de miliarde USD până în 2050.

Cu toate acestea, administrațiile locale, orașele și regiunile nu se regăsesc încă oficial la masa discuțiilor de la nivel mondial privind clima. Angajamentele și realizările orașelor și regiunilor în materie de climă nu au fost încă recunoscute oficial și nu au fost menționate în Acordul de la Paris privind schimbările climatice. În condițiile în care se susține că ne mai rămân doar 12 ani pentru a ne schimba direcția de acțiune, se impune de urgență măsurarea și înregistrarea eforturilor lor. Aceste contribuții stabilite la nivel local și regional sunt esențiale pentru punerea în valoare a succeselor orașelor și regiunilor.

Comitetul European al Regiunilor, Adunarea reprezentanților locali și regionali ai Uniunii Europene, știe nemijlocit că orașele și regiunile joacă un rol central în realizarea de acțiuni în domeniul climei. Membrii noștri dețin competențe directe în domenii-cheie ale procesului de decarbonizare și fac zilnic eforturi de ecologizare a zonelor urbane, aplicând o gamă largă de soluții durabile, de la transport la producția și consumul de energie, gestionarea deșeurilor sau protecția biodiversității. Cu toate acestea, pentru administrațiile locale recunoașterea și susținerea nu sunt de ajuns.

Invităm toate guvernele și țările să lanseze și să amplifice inițiative care urmează modelul Convenției primarilor , susținută astăzi de peste 9 500 de orașe ce se angajează în mod voluntar să depășească obiectivele UE privind clima și energia. Sistemul său structurat de asistență tehnică și financiară ajută administrațiile locale să efectueze tranziția ecologică. Sprijinul financiar european, acordat prin intermediul unor instrumente precum Asistența europeană pentru energie locală (ELENA), lansată în urmă cu 10 de ani de Banca Europeană de Investiții, a mobilizat până acum circa 6 miliarde EUR în investiții ecologice pentru administrațiile locale.

Prin așa-numitul Pact ecologic ( Green Deal ) , UE își plasează tranziția energetică și decarbonizarea economiei în fruntea priorităților. Europa trebuie să își fixeze ținte mai ambițioase în materie de energie și climă și să mențină politica regională a UE – politica de coeziune – ca principal instrument de combatere a schimbărilor climatice. Următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada de după 2020, aflat în curs de negociere, trebuie să prezinte o dimensiune de reziliență la schimbările climatice, iar guvernele trebuie să pună capăt subvenționării investițiilor care presupun utilizarea de combustibili fosili.

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai grave amenințări cu care ne confruntăm, iar adevărul de neocolit este că ne aflăm într-o cursă contra cronometru. Este clar că nicio acțiune izolată nu va opri încălzirea globală, fiind nevoie de un efort concertat din partea tuturor nivelurilor de guvernare, a întreprinderilor, a societății civile și a cetățenilor. Comitetul European al Regiunilor a solicitat, chiar și înainte de încheierea Acordului de la Paris, asigurarea neutralității climatice a UE până în 2050, acest obiectiv fiind asumat recent de UE, fără a fi însă consacrat de legislație. Invităm toate țările de pe glob să își prezinte planurile de atingere a acestui obiectiv, precum și metoda prin care vor implica și sprijini administrațiile locale și regionale.

Persoană de contact:

pressecdr@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-TIME-FOR-ACTION.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023