Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Schimbările climatice: este nevoie de mai multă ambiție și de o nouă guvernanță pentru a pune în aplicare Acordul de la Paris  
Orașele și regiunile îndeamnă UE să dea dovadă de mai multă ambiție și să stimuleze investițiile locale în domeniul climei, propunând totodată o schimbare în materie de guvernanță, astfel încât autoritățile locale să fie implicate în mod oficial

La cinci luni înainte de negocierile privind schimbările climatice care se vor desfășura în cadrul COP24 a ONU, la Katowice, în Polonia, Comitetul European al Regiunilor (CoR) a organizat o dezbatere la nivel înalt cu privire la acțiunile din domeniul climei. Liderii locali și regionali din UE au adoptat un aviz privind guvernanța în domeniul climei după 2020 , definindu-și poziția cu privire la modul în care trebuie pus în practică Acordul de la Paris — așa-numitul „cadru de reglementare de la Paris”. Atâta timp cât administrațiile locale și regionale nu sunt implicate în mod oficial, se va menține decalajul între angajamentele în materie de climă și rezultatele care ar trebui obținute pentru a menține creșterea temperaturii globale cu mult sub 2°C. CoR sprijină propunerea raportorului Andrew Cooper (UK-AE) de a reduce decalajul în materie de emisii prin contribuții stabilite la nivel local (CSL).

În deschiderea dezbaterilor care au avut loc la Bruxelles și evocând recent adoptatele obiective ale UE în materie de energie și climă pentru 2030 , președintele CoR, Karl-Heinz Lambertz, a declarat că „UE continuă să se afle în avangarda luptei împotriva schimbărilor climatice, însă dacă nu vom stabili obiective mai ambițioase, nu vom angaja mai multe investiții pe plan local și nu vom opera o schimbare fundamentală în guvernanța în domeniul climei, nu ne vom putea îndeplini promisiunile făcute la Paris. Atât la nivelul ONU, cât și la cel al UE, avem nevoie urgent de o nouă guvernanță în domeniul climei, cu structuri permanente care să preia opiniile, soluțiile și contribuțiile orașelor și regiunilor.”

Comisarul UE pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a afirmat: „Dialogurile pe mai multe niveluri privind clima și energia pe care statele membre trebuie să le organizeze în vederea elaborării planurilor naționale în domeniul climei și energiei reprezintă un prilej oferit autorităților locale și regionale de a influența evoluția uniunii energetice. Noile obiective ale UE arată că ne putem ridica nivelul de ambiție în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO 2 , de la nivelul actual de 40% la puțin peste 45% până în 2030. Acest lucru plasează UE într-o poziție puternică în perspectiva viitoarei Conferințe a ONU privind schimbările climatice de la Katowice. Avem nevoie de un cadru de guvernanță solid și transparent pentru Acordul de la Paris, iar dialogul cu orașele și regiunile și implicarea lor sunt esențiale în acest scop”.

În ceea ce privește finanțarea, comisarul Arias Cañete a subliniat că pentru perioada 2021-2030 sunt necesare, anual, investiții în valoare de 379 miliarde EUR și a reamintit că 25% din cheltuielile UE pentru aceeași perioadă se concentrează asupra obiectivelor legate de climă. Comisarul spaniol a făcut o prezentare de ansamblu a principalelor programe de finanțare ale UE disponibile pentru sprijinirea politicilor climatice – de exemplu Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune; Mecanismul pentru interconectarea Europei; Programul Orizont Europa, care prevede 15 miliarde EUR pentru climă, energie și mobilitate, precum și noul subprogram „Tranziția către o energie curată” din cadrul LIFE, care dispune de un buget de 1 miliard EUR. Pentru a sprijini regiunile cele mai vulnerabile, UE a instituit programe specifice, cum ar fi cel dedicat regiunilor carbonifere în tranziție și inițiativa privind energia curată pentru insulele din UE.

Tomasz Chruszczow, trimis special pentru schimbări climatice și expert de nivel înalt al guvernului polonez în acest domeniu , a afirmat: „Orașele și regiunile sunt adevărați vectori ai schimbării. Acordul de la Paris privind schimbările climatice poate avea succes numai dacă este implementat de toți actorii: toate țările, toate orașele și regiunile, toate întreprinderile, comunitățile și toți cetățenii. Sloganul Președinției poloneze a COP24 este «Aducem schimbarea împreună». Sperăm din toată inima că eforturile noastre comune au puterea de a aduce schimbarea de care avem nevoie și că o vor aduce cu adevărat.”

Ca urmare a obiectivelor climatice convenite la Paris în 2015, se așteaptă ca reuniunea de la Katowice să elaboreze orientări și să definească modalitățile de acțiune necesare în vederea atingerii obiectivului de a menține creșterea temperaturii globale cu mult sub 2°C. Un aspect esențial în acest sens este cadrul de transparență – altfel spus, includerea modului în care țările monitorizează și raportează progresele privind reducerea emisiilor, aspect esențial pentru consolidarea încrederii reciproce în rândul comunității internaționale.

Andrew Cooper, membru al Consiliului Local Kirklees și raportor al avizului CoR privind guvernanța în domeniul climei după 2020 , a declarat: „De la adoptarea Acordului de la Paris și până în prezent, se constată că autoritățile locale și regionale ocupă un loc tot mai important în negocierile internaționale privind schimbările climatice. A venit momentul să se recunoască guvernanța pe mai multe niveluri și să se oficializeze rolul autorităților locale și regionale în guvernanța globală în domeniul climei. Contribuțiile stabilite la nivel național (CSN) nu sunt la înălțimea obiectivelor prevăzute în Acordul de la Paris, de limitare a creșterii temperaturii cu mult sub 2°C – și nici măcar sub 1,5°C. Propunem un sistem de contribuții stabilite la nivel local și regional, care să completeze angajamentele asumate la nivel național. Orașele și regiunile nu sunt numai actorii capabili să asigure reducerea decalajului în materie de emisii, ci și cei care pot demonstra că e posibil să fi și mai ambițioși.”

Ashok-Alexander Sridharan, primarul orașului Bonn și președintele ICLEI , a remarcat: „ Orașele și regiunile se află în prima linie a acțiunilor în domeniul climei. Summitul liderilor locali și regionali pentru climă , care a avut loc la Bonn, anul trecut, a demonstrat fără echivoc comunității internaționale că orașele și regiunile se declară în favoarea unei acțiuni mai rapide și mai ambițioase pentru a pune în aplicare Acordul de la Paris. Cadrul de reglementare de la Paris trebuie să includă un sistem în care reducerile de emisii de la nivelul orașelor și regiunilor sunt integrate în sistemele de monitorizare naționale. Trebuie să ne asigurăm că contribuțiile stabilite la nivel local sunt vizibile în cadrul de reglementare de la Paris.”

Mariusz Skiba , viceprimarul orașului Katowice a afirmat: „Obiectivul orașului Katowice pentru COP24 este de a demonstra modul în care un oraș poate traversa un proces de restructurare profundă într-un interval de timp scurt. Din punct de vedere istoric, Katowice a fost dintotdeauna asociat cu exploatarea cărbunelui și industria grea. Atât procesul de revitalizare, cât și cel de reindustrializare au transformat Katowice într-un oraș agreabil și care respectă cu adevărat mediul, specializat la ora actuală în dezvoltarea tehnologiilor intensive, a serviciilor pentru întreprinderi, a sectorului bancar, a mediului universitar și a turismului. Dorim ca toată lumea să vadă această schimbare.”

În prezent, există mai multe inițiative la nivel mondial pentru a urmări progresele realizate de autoritățile locale și regionale în domeniul climei. Convenția primarilor și Registrul privind emisiile de dioxid de carbon sunt două exemple bune în acest sens. Cu toate acestea, Acordul de la Paris nu prevede încă o cale oficială de monitorizare și raportare a reducerilor emisiilor din orașe și regiuni, nici în cadrul contribuțiilor stabilite la nivel național, și nici în mod direct, printr-un sistem stabilit de ONU.

Fotografiile din timpul sesiunii plenare și al călătoriei organizate pentru jurnaliști pe tema politicilor climatice sunt disponibile aici .

Informații suplimentare

Avize ale CoR legate de Acordul de la Paris privind schimbările climatice:

Către încheierea, la Paris, a unui acord global privind clima ; raportor: dna Annabelle Jaeger (FR-PSE), membră a Consiliului Regional Provence-Alpes-Côte d’Azur (octombrie 2015).

Punerea în aplicare a acordului global privind clima – o abordare teritorială a COP22 de la Marrakesh , raportor: dl Francesco Pigliaru (IT-PSE), președintele Regiunii Sardinia și fost președinte al Comisiei ENVE a CoR (octombrie 2016).

Finanțarea combaterii schimbărilor climatice: un instrument esențial pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris ; raportor: Marco Dus (IT-PSE), membru al Consiliului Local Vittorio Veneto, Treviso (octombrie 2017).

Contact: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023