Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile solicită sprijin pentru regiunile carbonifere în tranziție  

Nevoile regiunilor carbonifere ale Europei în contextul tranziției energetice a UE au fost prioritare pe ordinea de zi a ședinței Comisiei pentru politica economică (ECON) a Comitetului European al Regiunilor (CoR), desfășurată la 9 iulie, la Bruxelles. Într-un aviz elaborat de Mark Speich, secretar de stat pentru afaceri federale, europene și internaționale din Renania de Nord-Westfalia, membrii Comisiei ECON au solicitat să se ia în considerare, în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, adaptarea normelor privind ajutoarele de stat și finanțarea suplimentară a regiunilor afectate .

În noiembrie 2018, Comisia Europeană a publicat o viziune strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050. Pentru a atinge acest obiectiv, UE trebuie să renunțe la combustibilii fosili și, în special, să reducă în mod semnificativ producția de energie electrică din cărbune. Cărbunele este încă extras în 41 de regiuni NUTS-2* din 12 state membre, unde joacă un rol major în economiile locale.

Mark Speich (DE-PPE), secretar de stat pentru afaceri federale, europene și internaționale din Renania de Nord-Westfalia și raportor al avizului CoR „Transformarea socioeconomică a regiunilor carbonifere din Europa” , a declarat: „ 185 000 de persoane lucrează în continuare în minele de cărbune din întreaga Europă și încă 52 000 de persoane lucrează în centralele electrice pe cărbune. Industria cărbunelui este, de asemenea, legată indirect de mai multe sectoare economice, cum ar fi mijloacele de producție, echipamentele, serviciile și bunurile de consum, de care depind alte 215 000 de locuri de muncă. Va fi nevoie de timp pentru transformarea economiei și construirea de noi sectoare. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că lucrătorii și comunitățile afectate beneficiază de sprijin, formare și ajutor financiar pentru a-și reconstrui economiile locale. Trebuie să le oferim o nouă perspectivă, astfel încât să știe că nu vor fi lăsate în urmă.

În acest context, membrii Comisiei ECON salută solicitarea Parlamentului European referitoare la instituirea unui Fond pentru o tranziție energetică echitabilă în cadrul următorului buget pe termen lung al UE (cadrul financiar multianual). Cu toate acestea, ei au subliniat că o finanțare suplimentară în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 ar fi mai bine plasată în folosul regiunilor carbonifere și ar răspunde mai bine nevoii acestora de sprijin personalizat decât un fond centralizat. Acest lucru este deosebit de relevant deoarece aceste regiuni sunt foarte diferite în ceea ce privește localizarea geografică, nivelul de dezvoltare economică și perspectivele de evoluție demografică.

Jerzy Buzek (PL-PPE), președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie a Parlamentului European, a declarat: „ Mă bucur că CoR este un alt organism al UE care sprijină crearea Fondului pentru o tranziție energetică echitabilă pentru regiunile carbonifere propus de mine în Comisia ITRE a PE și sprijinit de marea majoritate a deputaților. Chiar dacă sinergiile cu fondurile de coeziune vor fi importante, Parlamentul European se așteaptă la o finanțare suplimentară și la o linie bugetară separată pentru fond în cadrul noului CFM. Acest lucru va fi crucial, reprezentând nu numai un semnal puternic pentru cetățenii regiunilor carbonifere, care nu trebuie să rămână în urmă, ci și un mesaj important cu privire la faptul că UE este serios angajată în realizarea obiectivelor Acordului de la Paris, a tranziției energetice și a obiectivelor ambițioase în materie de schimbări climatice ”.

Membrii Comisiei ECON au subliniat, de asemenea, valoarea adăugată europeană în sprijinirea regiunilor carbonifere în etapa de tranziție și au recomandat să li se acorde acestora suficientă flexibilitate în aplicarea normelor UE privind ajutoarele de stat, pentru a le permite să elimine cărbunele într-un mod viabil din punct de vedere social și economic.

Pe parcursul reuniunii, membrii CoR au dezbătut și adoptat următoarele avize:

Raportul de punere în aplicare a directivelor privind achizițiile publice ”, raportor Thomas Habermann (DE - PPE)

Contribuția regiunilor și orașelor la elaborarea unui nou cadru de politică a UE pentru IMM-uri ”, raportor Tadeuz Truskolaski (PL-AE)

Notă în atenția redactorilor:

* Clasificarea NUTS (nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică) este un sistem ierarhic de împărțire a teritoriului economic al UE în scopul colectării, dezvoltării și armonizării statisticilor regionale europene, al analizelor socio-economice ale regiunilor și al elaborării politicilor regionale ale UE. Pentru fiecare stat membru al UE, Eurostat a stabilit o ierarhie de trei niveluri NUTS, de comun acord cu fiecare stat membru; subdiviziunile de la anumite niveluri nu corespund neapărat cu diviziunile administrative din interiorul țării.

Contact:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023