Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile pledează pentru un program stabil de sprijinire a IMM-urilor după 2020  

Pentru a asigura un sprijin stabil și previzibil pentru IMM-uri în cadrul noii perioade de programare
(2021-2027), membrii Comitetului European al Regiunilor (CoR) și-au prezentat contribuțiile pentru un program reînnoit și consolidat, care va succeda programului COSME.
Reprezentanții locali și regionali au adoptat avizul elaborat de Robert Negoiță, în cursul sesiunii plenare din 31 ianuarie, la Bruxelles.

Programul COSME se derulează în perioada 2014-2020 și este principalul instrument al Comisiei Europene pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Programul dispune de un buget de 2,3 miliarde EUR și sprijină IMM-urile pentru un acces mai ușor la finanțare și pe piețe, creând un mediu favorabil competitivității și încurajând cultura antreprenorială. Consolidarea mediului de afaceri la nivel regional și local trebuie să fie obiectivul oricărui program care va succeda COSME după 2020, afirmă Robert Negoiță (RO-PSE), primarul sectorului 3 din București și raportorul avizului CoR pe tema „Viitorul COSME după 2020”.

„IMM-urile sunt principalele motoare pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă în Europa. Ele sunt coloana vertebrală a economiilor regionale, creând locuri de muncă stabile la nivel local. Un COSME reînnoit și consolidat trebuie să promoveze spiritul antreprenorial în toate sectoarele și în toate tipurile de teritorii, inclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate, în regiunile periferice și în zonele suburbane. De asemenea, trebuie să stabilească o legătură între regiunile mai avansate și cele care sunt încă în faza de recuperare a decalajului. Acest lucru va contribui la abordarea problemelor care sunt de interes pentru regiuni și va îmbunătăți politica UE privind IMM-urile”, a explicat Robert Negoiță.

Raportorul subliniază că va fi deosebit de important ca sprijinul să vizeze într-o largă măsură accesul la finanțare, domeniu care reprezintă cea mai mare parte din bugetul actual al COSME (61%). „Nu ar trebui să conteze dacă o întreprindere este o IMM tradițională, o microîntreprindere, întreprindere nou-înființată sau în curs de extindere. De asemenea, nu ar trebui să conteze în ce sector de afaceri sau în ce teritoriu își desfășoară activitatea întreprinderea. Trebuie să sprijinim IMM-urile noastre în toate etapele de dezvoltare a acestora, începând cu o formare de bază privind competențele în materie de afaceri, până la garanțiile pentru împrumut, pentru a sprijini dobândirea de capital de risc”, a spus Robert Negoiță.

Având în vedere actualul context post-criză, în care crearea de locuri de muncă nu ține pasul cu redresarea generală a economiei, raportorul sugerează ca în viitor să se pună accentul pe crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor și al microîntreprinderilor. Prin urmare, el reiterează solicitarea CoR referitoare la crearea unui sistem european „Take One”, care să încurajeze angajarea unui prim salariat și care ar putea fi finanțat prin programul COSME.

El sugerează, de asemenea, creșterea pragului dincolo de care o IMM trebuie să verifice dacă nu mai este eligibilă pentru finanțare în cadrul programului Orizont 2020, de la 150 000 EUR la 500 000 EUR, iar scadența creditelor să fie mai flexibilă, de la un an, în prezent, la 10 ani. De asemenea, el subliniază că sinergiile și transparența între diferitele instrumente ale UE pentru sprijinirea IMM-urilor trebuie îmbunătățite în următoarea perioadă de programare, creând puncte de contact unice care să ofere informații și acces la toate instrumentele relevante.

Avizul felicită, printre altele, inițiativa Rețeaua întreprinderilor europene, care este cofinanțată în cadrul programului COSME și oferă consiliere pentru IMM-urile europene care doresc să se dezvolte, să inoveze și să se extindă dincolo de granițele naționale și ale UE. Raportorul sprijină cu fermitate continuarea, extinderea și modernizarea Rețelei întreprinderilor europene în cadrul unui program care să succeadă actualului program COSME și completarea acesteia cu o rețea regională și locală de promotori pentru întreprinderi în curs de extindere, care ar oferi o posibilă bază pentru încheierea de parteneriate interregionale între întreprinderi în curs de extindere, oferind servicii de corelare a activităților și promovând cooperarea interregională și investițiile transfrontaliere.

„Inițiativa Rețeaua întreprinderilor europene s-a dovedit a fi un mare succes și datorită strânsei colaborări cu autoritățile locale și regionale și cu alte părți interesate la nivel local. Următorul pas este ca aria sa de acoperire și vizibilitatea să se extindă în toate țările, în special în zonele rurale și în regiunile îndepărtate și în zonele cu o densitate scăzută a populației” , a declarat Robert Negoiță.

Contact:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

Mobile +32 (0)494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-STABLE-SME-SUPPORT-PROGRAMME-BEYOND-2020.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-STABLE-SME-SUPPORT-PROGRAMME-BEYOND-2020.ASPX

Indicele competitivității regionale 2022: Europa are nevoie de investiții puternice în coeziune pentru a aborda lacunele în materie de competitivitate teritorială
Indicele competitivității regionale 2022: Europa are nevoie de investiții puternice în coeziune pentru a aborda lacunele în materie de competitivitate teritorială
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-STABLE-SME-SUPPORT-PROGRAMME-BEYOND-2020.ASPX

Ediția 2024 a premiului „Regiune europeană întreprinzătoare”: perioada de depunere a candidaturilor este deschisă pentru orașele și regiunile care promovează o creștere durabilă, rezilientă și digitală
Ediția 2024 a premiului „Regiune europeană întreprinzătoare”: perioada de depunere a candidaturilor este deschisă pentru orașele și regiunile care promovează o creștere durabilă, rezilientă și digitală
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-STABLE-SME-SUPPORT-PROGRAMME-BEYOND-2020.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-STABLE-SME-SUPPORT-PROGRAMME-BEYOND-2020.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022