Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
COVID-19 accelerează transformarea digitală a democrației locale  

Pandemia de COVID-19 și utilizarea sporită a instrumentelor digitale din această cauză pot fi considerate un stimulent pentru autoritățile locale și regionale să se pregătească pentru era digitală. Avizul „Consolidarea guvernanței locale și a democrației reprezentative prin intermediul noilor instrumente ale tehnologiei digitale”, prezentat de Rait Pihelgas (EE-Renew Europe), președintele Consiliului local Järva, și adoptat în sesiunea plenară a CoR din 10 decembrie, subliniază, de asemenea, că noile tehnologii și instrumente digitale au potențialul de a îmbunătăți calitatea procesului decizional și transparența, de a promova comunicarea, cetățenia activă și implicarea în viața politică și, astfel, pot contribui în mod permanent la consolidarea democrației locale.

Una dintre numeroasele provocări cu care se confruntă autoritățile locale și regionale este tranziția către o nouă lume digitală. Ea presupune schimbări importante, iar democrația locală ar trebui să se adapteze la aceste schimbări și să profite de oportunitățile asociate cu noile tehnologii digitale și instrumente TIC – cum ar fi utilizarea doar a formularelor electronice, economisind timp pentru cetățeni și pentru autoritățile publice.

În opinia raportorului CoR, Rait Pihelgas , „ evoluțiile digitale oferă posibilitatea de a crea un nou mediu de consultare și participare, de a furniza informații de înaltă calitate, de a analiza răspunsul publicului, de a extinde eforturile în zonele îndepărtate, de a se adresa celor mai defavorizați cetățeni, de a integra competențele, cunoștințele și expertiza cetățenilor și de a crea în comun politici în funcție de nevoile și așteptările acestora ”.

În același timp, tehnologiile digitale presupun un anumit consum de date și de resurse; utilizarea lor ar trebui să plaseze omul în centrul atenției. Oferta de servicii publice pentru participarea cetățenilor ar trebui să se bazeze pe accesul nediscriminatoriu la informații și cunoștințe. Decalajul digital ar trebui redus capacitând persoanele prin educație și formare, acordând prioritate formării persoanelor în vârstă și altor grupuri vulnerabile sau marginalizate. În acest scop, CoR propune măsuri menite să motiveze și să recompenseze autoritățile locale și regionale pentru a le încuraja să aplice principiile unei administrații deschise și favorabile incluziunii.

Comitetul consideră că Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie de a testa instrumente digitale de participare pentru consolidarea democrației reprezentative, de a câștiga încrederea cetățenilor și a integra anumite exemple de la nivel regional și local privind implicarea cetățenilor în procesele deliberative și mecanismele de feedback. În acest scop, CoR a propus, în octombrie 2020, dezvoltarea unui instrument digital numit „Rețeaua participativă cetățenească – „CitizEN Network” , pentru a-i implica pe cetățeni în procesul de elaborare a politicilor.

„Să pregătim Europa pentru era digitală; să începem mai întâi cu autoritățile noastre locale și regionale. Pe baza valorilor și a punctelor noastre forte europene, putem revigora democrația prin această transformare digitală. S-ar putea ca utilizarea TIC moderne și implicarea noastră să necesite mult timp, dar dacă rezultatul este o societate mai coerentă sau o administrație locală transparentă, merită să investim în acest obiectiv” , conchide dl Pihelgas .

Persoană de contact:

Marie-Pierre Jouglain

Tel: (+32) 0473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Galeria CoR Flickr

Partajează :