Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Europa are nevoie de o politică de coeziune reformată și mai puternică pentru a fi pregătită pentru viitor, afirmă regiunile și orașele  

Liderii locali și regionali și - au prezentat principalele solicitări în avizul privind viitorul politicii de coeziune, elaborat de președintele CoR, dl Cordeiro, și de președintele Comisiei COTER, dl Boc.

Cu câteva zile înainte de reuniunea informală a miniștrilor UE responsabili cu politica de coeziune de la Murcia (Spania), orașele și regiunile și-au prezentat primele solicitări cu privire la modul în care această politică crucială ar trebui să arate în viitor. O politică de coeziune reformată trebuie să abordeze inegalitățile emergente, să fie mai simplă și ferm ancorată în teritoriile UE. Actuala condiționalitate macroeconomică ar trebui eliminată și ar trebui creat un nou mecanism de urgență pentru utilizarea fondurilor, pentru a oferi administratorilor locali flexibilitatea necesară pentru a face față crizelor neprevăzute.

Deși există în continuare disparități teritoriale în întreaga UE, pandemia de COVID-19, schimbările climatice și războiul Rusiei împotriva Ucrainei au creat noi inegalități și au agravat vulnerabilitățile structurale existente. Numai printr-o politică de coeziune puternică și reformată, Uniunea Europeană ar putea aborda aceste disparități economice, sociale și teritoriale în toate regiunile UE.

Membrii Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER) a Comitetului European al Regiunilor (CoR) au adoptat astăzi, în unanimitate, un proiect de aviz privind viitorul politicii de coeziune după 2027, când se încheie perioada actuală de șapte ani de buget pe termen lung. Președintele CoR, Vasco Alves Cordeiro (PT-PSE), și președintele Comisiei COTER, Emil Boc (RO-PPE), sunt coraportorii acestui document, care prezintă viziunea orașelor și regiunilor europene asupra viitorului unei politici al cărei rol ar trebui consolidat în raport cu alte strategii de investiții ale UE.

Vineri, 29 septembrie, președintele Cordeiro va prezenta solicitările CoR la masa miniștrilor UE responsabili cu politica de coeziune, care se vor afla la Murcia (Spania) pentru o reuniune informală convocată de Președinția spaniolă a Consiliului UE.

Președintele Cordeiro a declarat: „Acest proiect de aviz urmează o abordare îndrăzneață pentru a îmbunătăți politica de coeziune și pentru a se asigura că aceasta rămâne principala investiție care acoperă toate regiunile și le sprijină în gestionarea transformării structurale legate de tranziția verde și digitală. În calitate de coraportori, împărtășim opinia comună potrivit căreia politica de coeziune nu poate supraviețui dacă rămânem doar în defensivă. Trebuie să păstrăm și să edificăm pe ceea ce funcționează bine, trebuie să îmbunătățim ceea ce trebuie îmbunătățit și trebuie să schimbăm cele care trebuie schimbate. Pentru următoarea perioadă de programare, sugerăm, printre multe alte aspecte, un pact european de parteneriat care să faciliteze gestionarea fondurilor de către beneficiari. Simplificarea ar trebui să devină un principiu director pentru politica de coeziune. Voi dezbate despre viitorul politicii de coeziune cu miniștri din statele membre la Murcia, în cadrul reuniunii informale a Consiliului Coeziune, în cursul acestei săptămâni.

Emil Boc, președintele Comisiei COTER, primarul orașului Cluj-Napoca și fost prim-ministru al României, a declarat: „Politica de coeziune este liantul care menține Uniunea Europeană împreună. Trebuie să ne punem întrebarea: ne dorim o Europă cu mari decalaje de dezvoltare, sau ne dorim o Europă în care nicio regiune nu este lăsată în urmă? Fără o politică de coeziune puternică, înseși pacea și democrația în Europa ar fi periclitate. Este o politică care generează rezultate concrete pe teren: drumuri, centre de excelență în școli și multe altele. Politica de coeziune va continua să investească în toate regiunile pentru a ajuta regiunile cu creștere economică scăzută și cu venituri mici din sudul și estul Europei să recupereze decalajul, dar și pentru a aborda enclavele de sărăcie din statele membre mai bogate. Principiile fondatoare ale politicii de coeziune, cum ar fi principiul parteneriatului și abordarea teritorială, trebuie protejate. Avem nevoie de norme mai simple și mai clare. Principiul de „a nu aduce prejudicii coeziunii” ar trebui să se aplice tuturor politicilor UE, astfel încât acestea să sprijine obiectivele de coeziune socială, economică și teritorială.

Principalele solicitări politice ale proiectului de aviz sunt:

-condiționalitatea macroeconomică ar trebui eliminată, deoarece fondurile structurale nu pot deveni ostatici ai deciziilor de la nivel național;

-toate regiunile europene ar trebui să rămână eligibile pentru finanțare în viitor;

-modelul de gestiune partajată, guvernanța pe mai multe niveluri și principiul parteneriatului ar trebui menținute ca principii directoare ale politicii de coeziune post-2027;

-obiectivul coeziunii teritoriale trebuie să fie obligatoriu pentru toate celelalte politici europene;

-arhitectura globală de finanțare ar trebui simplificată dată fiind prezența mai multor fonduri destinate direct sau indirect coeziunii;

-crearea unui mecanism de utilizare flexibilă a fondurilor în cazul unor crize excepționale, fără a împiedica investițiile pe termen lung.

Este prevăzut ca proiectul de aviz să fie votat în sesiunea plenară a CoR din 29-30 noiembrie.

La 9 octombrie, Comitetul Regiunilor va publica Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor, care oferă o imagine de ansamblu a celor mai presante provocări cu care se confruntă regiunile și orașele din întreaga Europă și a soluțiilor de pe teren menite să ghideze deciziile politice ale UE. Mai multe informații aici.

Context:

Activitatea CoR privind viitorul politicii de coeziune a început în martie la Sibiu (România), unde membrii COTER au avut o primă dezbatere cu privire la avizul raportorilor Cordeiro și Boc și, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, au organizat o conferință la nivel înalt pe această temă. Evenimentul a permis un schimb fără precedent între reprezentanții naționali, regionali și locali cu privire la impactul politicii de coeziune și al investițiilor.

Împreună cu principalele asociații europene ale orașelor și regiunilor, CoR este un partener fondator al #CohesionAlliance, a cărei misiune este de a afirma coeziunea ca valoare fundamentală a Uniunii Europene și un obiectiv-cheie pentru toate politicile și investițiile sale.

Date de contact:

Hannah Cornelsen – purtătoare de cuvânt a președintelui

Tel: +32 470970128

hannah.cornelsen@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel: +32 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Partajează :