Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Președintele CoR, Vasco Alves Cordeiro, și președintele Comisiei COTER, Emil Boc, vor conduce lucrările dedicate apărării și consolidării viitoarei politici de coeziune pentru toate regiunile europene  

CoR este prima instituție a UE care lansează dezbaterea privind modalitățile de consolidare a politicii regionale a UE pentru următorul deceniu.

Președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), Vasco Alves Cordeiro, și președintele Comisiei CoR pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER), Emil Boc, au fost numiți coraportori ai avizului privind viitorul politicii de coeziune post-2027. Împreună cu contribuția noii #CohesionAlliance, acest aviz va reprezenta o etapă strategică pentru elaborarea poziției comune a orașelor și regiunilor cu privire la modelarea viitorului principalei politici de investiții a Uniunii Europene.

Liderii locali și regionali sunt mobilizați pentru a consolida politica de coeziune în viitor și pentru a demonstra modul în care această politică, care reprezintă o treime din bugetul total al UE, îmbunătățește viața de zi cu zi a tuturor cetățenilor UE. În cadrul unei inițiative fără precedent, membrii CoR i-au numit pe președintele, Vasco Alves Cordeiro, și pe președintele Comisiei COTER, Emil Boc, în calitate de coraportori ai unui aviz crucial privind viitorul politicii de coeziune.

Președintele CoR, Vasco Alves Cordeiro (PT-PSE), a declarat: „Dezbaterea pe tema modului în care putem da contur viitorului principalei politici de investiții a UE a fost deja inițiată. Comitetul European al Regiunilor va apăra politica de coeziune pentru toate regiunile și orașele și o va consolida, astfel încât să poată continua să facă față principalelor tranziții ale vremurilor noastre, consolidând în același timp viitorul comunităților noastre. Da, această politică are nevoie de un „aggiornamento” pentru perioada de după 2027, dar știm, de asemenea, că pilonii săi sunt puternici și trebuie consolidați în continuare. Politica de coeziune trebuie să poată reflecta noile priorități ale UE și, în același timp, trebuie să depunem eforturi pentru a-i îmbunătăți eficiența, simplificând și facilitând gestionarea și punerea sa în practică de către autoritățile locale și regionale. Nu există o Europă fără coeziune și ne vom asigura că acest principiu este apărat pentru construirea unei UE mai puternice și mai echitabile.

Președintele Comisiei COTER, primarul orașului Cluj-Napoca și fost prim-ministru al României, Emil Boc (RO-PPE), a declarat: Coeziunea este valoarea fundamentală care ține unită Uniunea noastră; ea este extrem de necesară pentru a contracara provocările cu care se confruntă, inclusiv schimbările demografice și exodul creierelor. Scopul instrumentelor de finanțare ale politicii de coeziune este de a oferi investiții pentru fiecare sat, oraș și regiune din UE, astfel încât să se asigure dezvoltarea economică și socială a acestora. Nu există o altă politică a UE care să facă acest lucru. Coeziunea este „adezivul” care ne ține uniți. În continuare, coeziunea trebuie să abordeze inegalitățile tot mai mari cu care se confruntă cetățenii din orașele și regiunile europene, inclusiv decalajul digital. Avizul pentru care am fost numit coraportor va servi drept oportunitate pentru apărarea și modernizarea politicii de coeziune și ca o oportunitate pentru CoR de a-și prezenta recomandările politice cu privire la această chestiune înainte de cel de-al 9-lea raport privind coeziunea și înainte de agenda strategică ulterioară a Uniunii Europene, ambele fiind așteptate în primăvara anului 2024.

Cei doi coraportori vor finaliza elaborarea acestui aviz în noiembrie 2023, când este prevăzută adoptarea în sesiunea plenară a CoR, înainte de publicarea celui de-al 9-lea raport privind coeziunea de către Comisia Europeană.

Împreună cu principalele asociații europene ale orașelor și regiunilor, CoR este un partener fondator al #CohesionAlliance, a cărui misiune este de a afirma coeziunea ca valoare fundamentală a Uniunii Europene și un obiectiv-cheie pentru toate politicile și investițiile sale. Pe 16 martie, un eveniment la nivel înalt va marca începerea activității reînnoite a Alianței în 2027.

În cadrul ședinței Comisiei COTER din 16 februarie, reprezentanții autorităților locale și regionale au prezentat, de asemenea, bune practici care ilustrează modul în care politica de coeziune aduce o schimbare pe teren, aducând Europa mai aproape de cetățeni și demonstrând valoarea adăugată a UE.

În plus, membrii Comisiei COTER au avut un schimb de idei cu raportorul Thomas Habermann (PPE-DE) privind evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual și cu raportorul Michiel Rijsberman (RE-NL) cu privire la principiul „A nu prejudicia coeziunea”.

Date de contact:

Monica Tiberi – purtătoare de cuvânt a președinteluiTel.: +32 479 51 74 43

​monica.tiberi@cor.europa.eu

Matteo Miglietta – atașat de presă

Tel. +32 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Partajează :