Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
CoR și Comisia Europeană își unesc forțele pentru a stimula cercetarea și inovarea la nivel local și regional  

Planul de acțiune semnat cu serviciile DG EAC, DG RTD și JRC, din subordinea dnei comisar Mariya Gabriel, va aborda și exodul creierelor și inegalitățile în materie de educație

Pentru a consolida baza de cunoștințe a Europei la nivel local și regional și pentru a sprijini redresarea după criza provocată de pandemia de COVID-19, Comitetul European al Regiunilor (CoR) își va intensifica cooperarea cu serviciile Comisiei Europene în domeniul cercetării și inovării, educației și culturii. Noul Plan de acțiune semnat între cele două instituții are scopul de a furniza regiunilor și orașelor cele mai recente date și cunoștințe și de a le ajuta să abordeze decalajul în materie de inovare și exodul creierelor, inegalitățile în materie de educație și să realizeze prioritățile politice ale UE, cum ar fi Pactul verde european.

Luând cuvântul în cadrul ședinței Comisiei SEDEC a CoR din 25 noiembrie, Mariya Gabriel , comisară pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Regiunile și orașele joacă un rol esențial în realizarea tranziției noastre verzi și digitale. Planul de acțiune comun și Planul de lucru al Platformei de schimb de cunoștințe , pe care Comitetul Regiunilor și Comisia îl adoptă astăzi, reprezintă elementele de bază ale strategiei noastre europene privind cunoașterea și se axează pe soluții concrete pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor.”

Apostolos Tzitzikostas , președintele Comitetului European al Regiunilor, a declarat: „Aducerea Europei mai aproape de cetățeni, construirea unor comunități locale și regionale durabile, reziliente și inovatoare și promovarea valorilor noastre, prin educație și cultură: acestea sunt principalele noastre priorități. Planul de acțiune semnat de CoR și comisara Gabriel va sprijini eforturile noastre în vederea atingerii acestor obiective.”

Anne Karjalainen (FI-PSE), președinta Comisiei SEDEC a CoR, a declarat: „Ancorarea fermă la nivel local și regional a acțiunilor în domeniul educației, cercetării și inovării și culturii este esențială pentru coeziunea Europei, redresarea durabilă și tranziția lină către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Planul de acțiune comun reflectă pe deplin voința politică de a continua acțiunile comune pe teren, promovând sinergii puternice între politici și instrumente, astfel încât nicio persoană și nicio localitate să nu fie lăsate în urmă.”

Pandemia de COVID-19 a adus în prim plan eforturile de cercetare și soluțiile inovatoare în domeniul asistenței medicale, precum și în alte sectoare ale societății. Pentru a stimula și mai mult dezvoltarea ecosistemelor regionale de inovare, aprofundarea inițiativei de succes privind Platforma de schimb de cunoștințe (PSC) a CoR și a Comisiei Europene reprezintă o parte esențială a planului de acțiune. Platforma va căpăta o importanță strategică și va fi aliniată pe deplin la prioritățile Spațiului european de cercetare (SEC), astfel cum a anunțat Comisia în recenta sa comunicare privind noul SEC.

PSC 2.0 își propune să ajute orașele și regiunile să devină vectori activi ai schimbării și lideri în materie de inovare, să valorifice noile cunoștințe create prin intermediul programului Orizont Europa , să multiplice raza de acțiune a SEC și să aducă principalele sale concepte și mesaje mai aproape de cetățeni. CoR va participa la cartografierea ecosistemelor de cunoaștere din întreaga UE pentru a forma ERA Hubs (centrele SEC) – structuri care reunesc părțile interesate de la nivel regional.

„Centrele SEC reprezintă o posibilitate de a oferi recunoaștere instituțională deplină ecosistemelor regionale și centrelor de inovare și de a valorifica pe deplin o abordare localizată a științei și inovării. Cu toate acestea, ele nu trebuie să fie doar un instrument de reducere a decalajului în materie de inovare; ele pot deveni un cadru excelent pentru a stimula proiecte colective de cercetare și inovare, combinând mai multe ecosisteme regionale și centre de inovare într - o abordare ascendentă”, a subliniat raportorul CoR Christophe Clergeau (FR-PSE), membru al Consiliului Regional Ținuturile Loarei. Proiectul său de aviz privind noua comunicare pe tema SEC a fost dezbătut în ședința Comisiei SEDEC.

Planul de acțiune prevede, de asemenea, un rol important pentru CoR în sprijinirea celor cinci misiuni Orizont Europa , de exemplu prin stabilirea de parteneriate și rețele între regiuni și orașe. În plus, el arată că regiunile și orașele pot juca un rol de catalizator pentru promovarea sinergiilor dintre finanțarea programului Orizont Europa și cea a politicii de coeziune.

De asemenea, proiectul-pilot Știința întâlnește regiunile va fi extins pentru a sprijini elaborarea de politici bazate pe știință la nivel regional și local, precum și cooperarea și schimbul de bune practici între regiuni. Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene va sprijini regiunile și orașele, furnizându-le mai multe date subnaționale.

În domeniul educației și culturii, cele două instituții se angajează să cartografieze inegalitățile în materie de educație, în special în ceea ce privește accesul la e-învățare. Planul prevede o implicare puternică a orașelor și regiunilor în Coaliția pentru educație și climă, care are ca obiectiv promovarea educației pentru durabilitatea mediului, precum și în punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru educația digitală , actualizat. În același timp, el și-a propus promovarea valorilor europene, a identităților și a cetățeniei prin educație și cultură la nivel regional și local.

Informații suplimentare:

SEDEC este Comisia CoR pentru politica socială, ocuparea forței de muncă, educație, cercetare și cultură. Reuniunea din 25 noiembrie s-a desfășurat în totalitate la distanță, ca urmare a situației sanitare din Europa. Pe lângă avizul dlui Christophe Clergeau privind SEC, au fost prezentate spre adoptare și următoarele trei proiecte de aviz:

Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței

Raportorul Csaba Borboly (RO-PPE), președintele Consiliului Județean Harghita, a declarat: „Autoritățile locale și regionale joacă un rol semnificativ în sprijinirea educației, a integrării forței de muncă și a inițiativelor legate de competențe la nivel local. Trebuie însă recunoscut că o abordare universală nu este sustenabilă, date fiind decalajele digitale și economice dintre regiuni. Prin urmare, trebuie să cooperăm îndeaproape cu instituțiile UE, cu IMM-urile și cu toate părțile interesate; avem nevoie ca fondurile să fie alocate rapid autorităților locale și regionale și actorilor locali pentru a adapta cu succes strategiile și planurile de acțiune locale.”

Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte către locuri de muncă pentru generația viitoare – consolidarea Garanției pentru tineret

Raportoarea Romy Karier (LU-PPE), membră a Consiliului Local Clervaux, a declarat: „Propunerea privind consolidarea Garanției pentru tineret este deosebit de importantă în contextul crizei provocate de pandemia de COVID - 19, care are un efect disproporționat asupra tinerilor. Autoritățile locale și regionale pot acționa ca o punte între diferitele părți interesate, cum ar fi instituțiile de învățământ, organizațiile de tineret și serviciile publice de ocupare a forței de muncă, pentru a sprijini punerea în aplicare efectivă a Garanției pentru tineret, care ar trebui să genereze locuri de muncă stabile și durabile.”

Relansarea sectoarelor culturale și creative

Raportorul Giuseppe Varacalli (IT-RE), membru al Consiliului Local Gerace, a declarat: „Sectoarele culturale și creative reprezintă 4,2 % din PIB-ul european; împreună cu activitățile conexe, acest procent crește cu mult peste 5 %. În ciuda utilizării noilor tehnologii, marea majoritate a activităților din domeniu se bazează pe prezența fizică; în mare parte, profesioniștii acestui sector nu au putut să își continue activitățile în timpul crizei provocate de COVID-19. Avizul solicită Europei să acționeze ca o pârghie pentru ca statele membre să utilizeze toate fondurile și măsurile disponibile pentru a sprijini cultura, încercând să nu lase pe nimeni în urmă.”

Toate cele patru avize vor fi dezbătute și adoptate în sesiunea plenară a CoR din februarie 2021.

Pentru a pregăti terenul pentru o redresare echitabilă și favorabilă incluziunii în urma crizei provocate de pandemia de COVID - 19, regiunile și orașele își consolidează, de asemenea, cooperarea cu Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) a Comisiei Europene. În urma unei dezbateri cu directorul general al DG EMPL, Joost Korte , membrii Comisiei SEDEC au adoptat un plan care identifică domenii specifice de cooperare consolidată în contextul Summitului social de la Porto (mai 2021), al Planului de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și al Agendei europene pentru competențe . CoR poate facilita schimbul de informații și de bune practici în ceea ce privește finanțarea din REACT-UE și din Fondul social european Plus puse la dispoziție pentru a sprijini măsurile de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor și a promova dialogul dintre autoritățile locale și regionale în elaborarea de planuri de combatere a șomajului în rândul tinerilor, în strânsă colaborare cu partenerii sociali.

Ședința Comisiei SEDEC a avut loc cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Citiți aici declarația președintei Comisiei SEDEC, Anne Karjalainen și a raportoarei CoR, Concha Andreu .

Persoană de contact:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :