Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
COP25: Orașele și regiunile unite își unesc forțele pentru stimularea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice  
La Madrid, Comitetul European al Regiunilor își consolidează alianțele cu rețelele mondiale ale autorităților locale și regionale, în timp ce orașele și regiunile din întreaga lume se angajează să își continue acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, în perspectiva COP26 de la Glasgow

COP25 nu a ajuns la un acord privind normele care să permită punerea deplină în aplicare a Acordului de la Paris. Nu s - a ajuns la o decizie finală nici cu privire la indicatorii regionali prevăzuți în cadrul de reglementare de la Paris sau la apelul la o colaborare pe mai multe niveluri. Cu toate acestea, reuniunea de la Madrid a demonstrat că orașele și regiunile din întreaga lume se angajează ferm să atingă un nivel mai ridicat de ambiție și de acțiune în domeniul climei. Delegația Comitetului European al Regiunilor (CoR) a susținut cu fermitate atât rolul central pe care îl joacă orașele și regiunile în găsirea de soluții la încălzirea globală, cât și necesitatea oficializării rolului lor în guvernanța din domeniul climei la nivel global. Orașul Glasgow se pregătește să găzduiască, în decembrie 2020, COP26, de la care se așteaptă angajamente mai ambițioase în domeniul climei și acțiuni pe mai multe niveluri. Faceți clic aici pentru a accesa fotografiile COR de la COP25.

Cea de - a 25 - a conferință a părților (COP) de la Convenția - cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) nu a reușit să ajungă la un acord cu privire la aspectele nerezolvate ale cadrului de reglementare de la Paris – setul de proceduri, norme și mecanisme de raportare pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris începând cu 2020. Aspectele care au împiedicat negociatorii COP25 să ajungă la un acord la Madrid privesc piețele mondiale ale carbonului și mecanismele de comercializare a certificatelor de emisii, finanțarea sprijinului destinat țărilor în curs de dezvoltare pentru adaptarea la schimbările climatice și asumarea unor angajamente mai ambițioase în domeniul climei.

Comitetul European al Regiunilor a fost reprezentat la COP25 de o delegație condusă de prim - vicepreședintele Markku Markkula , din care au făcut parte: Jean - Noël Verfaillie (RE-FR) , al doilea vicepreședinte al Comisiei ENVE și membru al Consiliului Departamental Nord, Benedetta Brighenti (PSE-IT) , membră a Consiliului Local Castelnuovo Rangone, Andries Gryffroy (AE-BE) , membru al Parlamentului flamand și prim - vicepreședintele Senatului belgian și Tjisse Stelpstra (CRE-NL) , membru al Consiliului executiv al provinciei Drenthe.

Alături de ei, o serie de alți membri ai CoR au participat la COP25 în numele circumscripțiilor lor. Printre aceștia s - au numărat: Ximo Puig (PSE-ES) , președintele regiunii Valencia și președintele delegației spaniole în cadrul CoR, Raffaele Cattaneo (PPE-IT) , ministrul mediului și schimbărilor climatice din Lombardia, Francisco Igean Ariqueta (RE-ES) , vicepreședinte al Guvernului regional al Comunității Autonome Castilia y León, Manuel Cardenete Flores (RE-ES) , vice - consilier pentru turism, renovare, justiție și administrație locală în Guvernul regiunii Andaluzia, Virginia Marco Cárcel (PSE-ES) , directoare generală pentru afaceri europene în Guvernul regional Castilla - La Mancha, Mikel Irujo Amezaga (AE-ES) , director general pentru acțiunea externă în Guvernul regiunii Navarra, Sirpa Hertell (PPE-FI) , membră a Consiliului Local Espoo și Witold Stępień (PPE-PL) , membru al Parlamentului regional al voievodatului Łódź.

La COP25 au fost prezenți doi participanți la programul Young Elected Politician (YEPs) United 4 Climate (Tineri politicieni aleși uniți pentru climă): Henrick Wickström (RE-FI) , membru și președinte al Consiliului Local al orașului Inkoo și Maximilian Reinhardt (RE-DE) , membru al Consiliului Local al orașului Sindelfingen, responsabil pentru afaceri europene.

Membrii CoR au rostit discursuri programatice în cadrul a peste 20 de evenimente și au fost prezenți la peste 15 reuniuni bilaterale. Unii dintre ei au participat la reuniuni la nivel înalt privind stadiul negocierilor cu Comisia Europeană, cu Președinția finlandeză a UE și cu deputați în Parlamentul European. Principalele mesaje politice ale CoR în cadrul COP 25 sunt sintetizate aici.

Sinteza activităților membrilor CoR în cadrul COP25.

Sâmbătă, 7 decembrie

Activitățile delegației CoR la COP25 au demarat sâmbătă, cu intervențiile dlor Raffaele Cattaneo (PPE-IT) , ministrul regional pentru mediu și schimbări climatice din Lombardia și Tjisse Stelpstra (CRE-NL) , membru al Consiliului executiv al provinciei Drenthe, în cadrul Adunării generale a coaliției Under2.

Coaliția Under2 este o comunitate mondială de guverne naționale și regionale care s - au angajat să întreprindă acțiuni ambițioase în domeniul climei, în conformitate cu Acordul de la Paris. Coaliția reunește peste 220 de guverne, reprezentând peste 1,3 miliarde de locuitori și 43 % din economia mondială. Un raport recent confirmă faptul că acțiunile climatice întreprinse la nivel regional le depășesc pe cele ale guvernelor naționale. CoR s - a angajat să consolideze cooperarea cu această puternică rețea mondială de lideri ce acționează în domeniul climei, formată din guverne regionale, și cu secretariatul acesteia, Grupul pentru combaterea schimbărilor climatice .

În numele regiunii Navarra, membră activă a Coaliției Under2, au luat cuvântul ministrul regional al mediului și afacerilor rurale, dna Itziar Gómez și dl Mikel Irujo (AE-ES) , membru al CoR.

Prim - vicepreședintele Markku Markkula a fost prezent în pavilionul UE la următoarele evenimente: „Accelerarea tranziției: acțiunea hotărâtoare a orașelor și regiunilor”, organizat în cooperare cu ICLEI, și „De la date la politică: valorificarea indicilor pentru dezvoltarea durabilă și politicile climatice”, eveniment organizat în comun de Centrul Comun de Cercetare (JRC).

Sâmbătă, 8 decembrie

Prim - vicepreședintele Markku Markkula și Raffaele Cattaneo (PPE-IT) au luat parte la sesiunea „Liderii de la nivel regional în situația de urgență privind schimbările climatice. Soluții naturale pentru adaptare și rezolvarea problemelor legate de apă”. De asemenea, în cadrul Adunării generale a regiunilor din Regions4 , a luat cuvântul Raffaele Cattaneo (PPE-IT) .

Membrii CoR au participat la o recepție de bun venit din cadrul COP25, oferită de primarul orașului Madrid, José Luis Martínez - Almeida, în Pavilionul Cecilio Rodriguez din parcul Retiro.

Luni, 9 decembrie

În prezența delegației CoR la COP25, Uniunea Europeană a găzduit „Ziua Convenției globale a primarilor: contribuțiile stabilite la nivel național (CSN) pentru situația de urgență privind schimbările climatice. Este momentul să acționăm pe mai multe niveluri”.

Benedetta Brighenti (PSE-IT) a transmis observațiile finale în prezența noii comisare pentru energie a UE, Kadri Simson. „2020 va fi un punct de cotitură pentru Convenție, întrucât ea va trebui să îndrume orașele și regiunile către realizarea obiectivelor UE pentru 2030. Convenția trebuie să fie în măsură să răspundă provocărilor viitoare și este esențială pentru realizarea obiectivelor Pactului ecologic european” , a afirmat Benedetta Brighenti, raportoarea avizului CoR privind Convenția primarilor după 2020 .

Andries Gryffroy (AE-BE) , prim - vicepreședintele Senatului belgian și membru al CoR a luat cuvântul în cadrul sesiunii „Tendințe globale în legislația și litigiile din domeniul climei: îmbunătățirea rezilienței și a mijloacelor de adaptare”.

Tjisse Stelpstra (CRE-NL) , membru al CoR, a participat la masa rotundă organizată în Pavilionul german pe tema „Tranziții urbane inteligente: soluții de mobilitate inovatoare și eficiente.” Dl Stelpstra, care ocupă funcția de ministru regional și viceguvernator al provinciei Drenthe, a afirmat: „Trebuie să ne transformăm mijloacele de transport, deoarece reprezintă 23 % din emisiile totale ale UE și generează costuri externe ridicate: poluare, accidente, zgomot și congestionarea traficului. Trebuie să dezvoltăm abordările de tipul «mobilitatea ca serviciu» pornind de la o perspectivă centrată pe utilizator și să modernizăm rețelele electrice, stocarea energiei electrice și gestionarea infrastructurii publice în vederea introducerii de tehnologii inovatoare în domeniul pilelor de combustie și al bateriilor. Nu vom reuși decarbonizarea transporturilor fără o cooperare eficientă între toate nivelurile de guvernare.”

Marți, 10 decembrie

Pavilionul UE a reunit o serie de reprezentanți ai autorităților locale și regionale, ai asociațiilor industriale, ai ONG - urilor, ai întreprinderilor private și funcționari UE și ai CCONUSC cu ocazia „Zilei UE a energiei @ COP25”. Tematica a cuprins: evoluția sistemului energetic către 100 % energie din surse regenerabile, accelerarea inovării pentru îndeplinirea Pactului ecologic european, asigurarea unei tranziții echitabile pentru toate regiunile și toți cetățenii, crearea de condiții la nivel local pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor și rolul programului Copernicus în ce privește decarbonizarea UE.

Prim - vicepreședintele Markku Markkula a rostit un discurs programatic, subliniind că „pentru factorii de decizie publici și privați consolidarea capacităților este esențială. Planificarea urbană, renovarea clădirilor vechi și rețelele energetice inteligente trebuie să constituie domenii prioritare pentru o colaborare bazată pe cunoaștere.”

Pavilionul Chile a găzduit evenimentul: „Foaie de parcurs către COP26: din Chile până în Regatul Unit”, în cadrul căruia vicepreședintele Markkula a declarat: „Cum putem realiza obiectivele în materie de climă? Este un proces de învățare. Este vorba de învățare comparativă, evaluare comparativă și acțiune comparativă.” Accentul a fost pus pe „consolidarea contribuțiilor orașelor și a nivelului subnațional la creșterea nivelului de ambiție al obiectivelor privind clima”.

O delegație formată din nouă membri ai CoR a asistat la comunicarea vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans , cu privire la stadiul negocierilor din cadrul COP25, alături de delegația Parlamentului European, condusă de deputatul în Parlamentul European Bas Eickhout (Verts/ALE-NL) , membri ai unor parlamente naționale și ai Comitetului Economic și Social European (CESE). Referindu - se la rezultatele negocierilor privind piețele mondiale ale carbonului și mecanismele de comercializare a certificatelor de emisii care ar putea submina eforturile de decarbonizare, dl Timmermans a declarat că „lipsa unui acord este de preferat unui acord nefavorabil” .

Tjisse Stelpstra (CRE-NL) a organizat o reuniune bilaterală cu deputatul în Parlamentul European Bas Eickhout (Verts/ALE-NL) , pe tema guvernanței pe mai multe niveluri și a unui proiect pe bază de hidrogen în provincia Drenthe.

Raffaele Cattaneo (PPE-IT) a fost unul dintre participanții la masa rotundă organizată în Pavilionul italian pe tema „Noi trebuie să acționăm – tinerii deschid calea”.

Andries Gryffroy a participat la o reuniune parlamentară organizată de Uniunea Interparlamentară ( UIP ) și Congresul Deputaților din Spania pentru promovarea schimburilor referitoare la acțiunile parlamentare privind schimbările climatice.

Benedetta Brighenti (PSE-IT) a participat la dialogul deschis al PSE privind combaterea schimbărilor climatice și a avut o întâlnire bilaterală cu ministerul italian pe tema inițiativei „Convenția primarilor”.

Miercuri, 1 decembrie

Delegația completă a CoR la COP25, căreia i s-au alăturat Ximo Puig (PSE-ES) , președintele regiunii Valencia și delegația spaniolă din cadrul CoR, s-au întâlnit cu Dimitris Zevgoland, șeful adjunct al Delegației UE la COP25 , care le - a comunicat ultimele informații cu privire la stadiul actual al negocierilor.

A fost abordată și Comunicarea privind Pactul ecologic european. Membrii și-au împărtășit dorința de a implica Comitetul European al Regiunilor în lucrările legislative viitoare, care se anunță numeroase, au ținut să reamintească că orașele și regiunile dau deja dovadă de un nivel mai mare de ambiție decât guvernele naționale și și - au reiterat angajamentul de a depune toate eforturile pentru a asigura, la nivel local, o tranziție neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei. Citiți aici comunicatul de presă.

După reuniune, vicepreședintele Markkula și președintele Puig au participat la o conferință de presă în Pavilionul UE.

Markku Markkula a afirmat: “ Uniunea Europeană trebuie să conducă în continuare lupta împotriva încălzirii globale. Comunicarea privind Pactul ecologic sosește la momentul potrivit, deoarece intrăm în faza finală a negocierilor pentru punerea deplină în aplicare a Acordului de la Paris. CoR își reiterează angajamentul de a contribui pe deplin la obiectivele Pactului ecologic, astfel încât să se asigure că orașele și regiunile participă pe deplin, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

Ca dovadă a angajamentului membrilor CoR de a stimula acțiunile din domeniul climei pe teren, președintele Ximo Puig a afirmat: „La sfârșitul mandatului meu, energia consumată de administrația regională, inclusiv de clădirile de birouri, de școlile publice și de spitale va proveni în proporție de 100 % din surse de energie ecologice și regenerabile.”

Raffaele Cattaneo (PPE-IT) a luat cuvântul în cadrul evenimentului la nivel înalt organizat în Pavilionul italian, „Proiectul CDP (Carbon Disclosure Project) în Italia: o privire asupra actorilor din prima linie și a tendințelor la nivelul întreprinderilor italiene și al administrației locale în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice.”

Andries Gryffroy (AE-BE) a fost invitat să ia cuvântul la evenimentul interparlamentar organizat de Țările de Jos în Pavilionul Benelux pe tema „Dinamizarea Pactului ecologic european împreună cu Consiliul interparlamentar consultativ al Benelux - ului”.

Joi, 12 decembrie

Jean - Noël Verfaillie (RE-FR) a luat cuvântul în Pavilionul francez, în cadrul dezbaterii privind punerea în aplicare a strategiilor de adaptare ale actorilor teritoriali. Dl Verfaillie, al doilea vicepreședinte al Comisiei ENVE și membru al Consiliului Departamental Nord, a afirmat: „Trebuie să dezvoltăm noi mecanisme financiare, cum ar fi obligațiunile ecologice, pentru a pune în aplicare proiecte de adaptare la schimbările climatice în orașele noastre. Pentru a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris și ale Pactului ecologic european, trebuie să consolidăm capacitatea administrativă la nivel local, în vederea elaborării de propuneri de proiecte și să asigurăm «atractivitatea financiară» a potențialelor investiții. Susțin solicitarea Comitetului European al Regiunilor privind stabilirea unui set unic de orientări pentru coordonarea tuturor măsurilor de consolidare a capacităților finanțate de UE și reexaminarea nivelurilor de cofinanțare din partea UE, dat fiind că autoritățile locale și regionale nu dispun de capacitatea financiară pentru a colecta suficiente fonduri proprii.”

Andries Gryffroy (AE-BE) a participat la o dezbatere privind legislația referitoare la adaptarea la schimbările climatice și elaborarea politicilor în cadrul Laboratorului pentru reziliență al CCONUSC ( UNFCCC Resilience Lab ). „Încălzirea globală afectează deja teritoriile noastre și nu avem altă opțiune decât să dezvoltăm politici eficiente de adaptare la schimbările climatice. Guvernele naționale trebuie să consolideze capacitățile autorităților locale și regionale pentru ecologizarea orașelor și aplicarea de soluții naturale de reducere la minimum a riscurilor climatice și a pierderilor și daunelor pe care le provoacă” , a spus el. Vicepreședintele Senatului flamand a participat, de asemenea, în Pavilionul francez, la dezbaterea „Securitatea aprovizionării cu energie electrică în sprijinul eforturilor de atenuare și adaptare”.

Sirpa Hertell (PPE-FI) a ținut un discurs programatic în Pavilionul Regatului Unit, în cadrul unui eveniment organizat de Institutul Grantham, o inițiativă a Fundației Grantham pentru protecția mediului.

Vineri, 13 decembrie

Ultima zi a COP25 a început cu perspectiva prelungirii negocierilor în timpul week-endului. În conformitate cu invitația adresată Organizației Națiunilor Unite de către Grupul de reprezentare a autorităților locale și orășenești (LGMA), organism nestatal care reunește autoritățile locale și regionale din întreaga lume, Comitetul European al Regiunilor a solicitat Comisiei Europene și Președinției finlandeze a UE să acorde sprijin pentru includerea „colaborării pe mai multe niveluri” în decizia finală a COP25.

Întrucât negocierile s - au concentrat pe piețele carbonului și asistența acordată economiilor în curs de dezvoltare pentru adaptarea la schimbările climatice, textele au fost aduse la un numitor comun minim. Acest lucru a împiedicat integrarea, în deciziile finale, a colaborării pe mai multe niveluri și, cu atât mai puțin, a indicatorilor regionali ai cadrului de reglementare de la Paris.

Evenimentul de la Madrid a demonstrat, cu toate acestea, că orașele și regiunile din întreaga lume sunt ferm hotărâte să atingă un nivel mai ridicat de ambiție și să desfășoare în continuare acțiuni în domeniul climei la nivel local.

În perspectiva COP26 de la Glasgow, Grupul de reprezentare a autorităților locale și orășenești (LGMA) solicită guvernelor naționale să - și ridice nivelul de ambiție în domeniul climei și să ia măsuri, una dintre acestea fiind implicarea deplină a autorităților locale și regionale în actualizarea contribuțiilor stabilite la nivel național (CSN).

Context

Cea de - a 25 - a Conferință a părților (COP) din cadrul Convenției - cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC) a avut loc la Madrid, în perioada 2 - 15 decembrie 2019, președinția fiind deținută de Chile.

Faceți clic aici pentru a accesa portalul COR privind COP25.

Faceți clic aici pentru a afla cum sunt implicați membrii CoR în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice pe teren.

CoR a reacționat de la COP25 la Comunicarea privind Pactul ecologic european . Pentru mai multe informații, clic aici.

Citiți aici comunicatul de presă referitor la Rezoluția „Pactul ecologic european”, adoptată de Comitetul European al Regiunilor în sesiunea plenară din 5 decembrie 2019. Una dintre propunerile emblematice ale CoR este lansarea unui forum al orașelor și regiunilor, al Comisiei Europene și al statelor membre pentru a monitoriza punerea în aplicare a Pactului.

Editorialul președintelui Karl - Heinz Lambertz „Trebuie să acționăm acum, împreună”Liderii de la nivel local și regional își prezintă viziunea pentru a transpune în realitate Pactul ecologic european

Persoană de contact: david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022