Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
COP24: orașele și regiunile solicită un rol oficial în cadrul Acordului de la Paris  
La Katowice, Comitetul European al Regiunilor își unește forțele cu rețelele mondiale de autorități locale, pentru a solicita un rol oficial pentru orașe și regiuni în Acordul de la Paris

Orașele sunt responsabile pentru 70% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial, administrațiile locale fiind răspunzătoare pentru mai mult de 70% din măsurile de reducere a schimbărilor climatice și până la 90% din măsurile de adaptare la schimbările climatice. Cu toate acestea, Acordul de la Paris nu reușește să integreze un sistem care să monitorizeze și să raporteze angajamentele orașelor și regiunilor și rezultatele lor în materie de reducere a emisiilor de CO 2 . Cererea de contribuții stabilite la nivel subnațional pentru a completa angajamentele naționale în cadrul de reglementare de la Paris are ecou la Katowice, deoarece este din ce în ce mai mult considerată un element esențial pentru a reduce actualul decalaj în ceea ce privește emisiile . Comitetul European al Regiunilor a luat cuvântul în sala de plen a Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu ocazia Conferinței COP24 privind schimbările climatice, pentru a solicita un rol oficial pentru orașe și regiuni în punerea în aplicare a Acordului de la Paris, care urmează să limiteze încălzirea globală la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. Faceți clic aici pentru a vizualiza albumul foto al Delegației CoR @ COP24.

Comitetul European al Regiunilor este prezent la COP24 de la Katowice cu un mandat clar, și anume acela de a pleda pentru un rol oficial acordat autorităților locale și regionale în guvernanța globală în domeniul climei și în punerea în aplicare a Acordului de la Paris. La trei ani de la semnarea Acordului de la Paris privind schimbările climatice, Katowice reprezintă termenul-limită asumat voluntar pentru a adopta un program de lucru solid, în scopul punerii în aplicare a acordului.

Acesta este un rezumat al activităților și declarațiilor CoR @ COP24.

13 decembrie 2018

Prim-vicepreședintele CoR, dl Markku Markkula (FI-PPE), a adresat un discurs de încheiere la pavilionul UE în cadrul unei sesiuni speciale privind forțele motrice care pot acționa în sensul realizării unei industrii europene neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Președintele Consiliului Municipal al orașului Espoo a afirmat: „Salutăm intențiile pozitive și tendințele industriilor mari consumatoare de energie de a-și micșora amprenta de carbon. Puteți conta pe sprijinul nostru pentru a institui parteneriate care să valorifice la maximum potențialul planului SET și să promoveze cercetarea și inovarea, catalizând în același timp cooperarea dintre UE, statele membre, regiuni, industrie și institute de cercetare. Transformarea industrială a Europei trebuie să fie o prioritate a programului Orizont Europa și a investițiilor regionale și private. Fără decarbonizarea sectorului industrial nu vom putea atinge obiectivele privind energia și clima pentru 2030 și nici nu ne vom putea onora angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris, și cu atât mai puțin obiectivele pentru 2050 ale strategiei privind neutralitatea din punct de vedere climatic. În prezent, trebuie să colaborăm pentru o tranziție reciproc avantajoasă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.” Evenimentul „ Către o industrie europeană înfloritoare, neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon ” a fost organizat de DG RTD a Comisiei Europene în cooperare cu Carbon Market Watch și cu PPP SPIRE.

12 decembrie 2018

COP24 a găzduit sesiunea de încheiere a Dialogurilor Talanoa pentru orașe și regiuni , și alocuțiunea de deschidere a Secretarului General al ONU, dl António Guterres . Într-un format neobișnuit, sesiunea la nivel înalt a fost prezidată de doi președinți ai COP: președintele COP23 și prim-ministrul fijian , dl Josaia Voreqe Bainimarama , și ministrul polonez al energiei și secretar de stat plenipotențiar pentru președinția COP24, dl Michał Kurtyka ,.

Dl Cor Lamers (NL-PPE) , primarul localității Schiedam și președintele Comisiei ENVE a CoR, a luat cuvântul în sesiunea plenară în numele autorităților locale din întreaga lume pentru a solicita includerea oficială a orașelor și regiunilor în Acordul de la Paris. Dl Cor Lamers a transmis mesajul politic în numele Grupului de reprezentare a autorităților locale și orășenești (LGMA). Grupul de reprezentare a autorităților locale și orășenești (LGMA) , având ICLEI ca punct focal, coordonează observatorii autorităților locale la negocierile interguvernamentale ale CCONUSC privind clima.

Dl Cor Lamers a afirmat: „În numele LGMA, solicităm părților semnatare ale Acordului de la Paris să extindă dialogurile Talanoa dincolo de COP24 și să includă contribuțiile stabilite la nivel regional și local în cadrul contribuțiilor stabilite la nivel național în Acordul de la Paris. Mai mult, salutăm faptul că președinția COP24 recunoaște oficial angajamentele și realizările administrațiilor locale și regionale în declarația finală a COP24. Autoritățile locale din întreaga lume sunt pregătite să îndeplinească obiectivele stabilite. Puteți conta pe noi.”

Prin LGMA, autoritățile locale și regionale din întreaga lume solicită tuturor părților să se asigure că următoarea mențiune este inclusă în declarația finală a COP24. „Salutăm rezultatele și realizările dialogurilor Talanoa și invităm părțile să le folosească pentru contribuțiile stabilite la nivel național”. Administrațiile locale solicită președinției COP24 ca paragraful să fie consolidat prin intermediul unei referințe la acțiunea pe mai multe niveluri și să fie inserat integral în declarația finală a COP24.

Națiunile Unite au confirmat în ultimul lor   Raport privind decalajele în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră potențialul orașelor și al regiunilor în lupta împotriva încălzirii globale, recunoscând în același timp lipsa de informații cu privire la impactul acestora. Contribuțiile stabilite la nivel regional și local (CSNRL) sunt concepute pentru a compensa lipsa de date, reducând, totodată, decalajul în ceea ce privește emisiile și sporind ambițiile climatice.

La sfârșitul sesiunii, președințiile COP23 și COP24 au anunțat un apel la acțiune Talanoa. Dialoguri Talanoa au fost lansate anul trecut de către președinția fijiană a COP23, drept cadru global facilitator pentru dialog cu scopul de a face bilanțul eforturilor colective în domeniul climei ale autorităților subnaționale, societății civile și întreprinderilor în favoarea unui proces mai bun de luare a deciziilor cu privire la climă la nivelul ONU. De-a lungul anului 2018, LGMA a participat la peste 60 de dialoguri Talanoa în 40 de țări, dintre care 52 au fost găzduite de autorități locale și regionale, rețelele lor sau partenerii lor.

La 12 decembrie, președintele Comisiei ENVE a CoR, dl Cor Lamers , s-a întrunit cu omologul său din Parlamentul European, dna Adina-Ioana Vălean ( RO-PPE) , președinta Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI). Ambii au participat la sesiunea de informare cu privire la negocierile COP24, prezidată de comisarul european pentru politici climatice și energie, dl Miguel Arias Cañete.

11 decembrie 2018

La 11 decembrie, CoR a luat parte la Ziua energiei a Uniunii Europene, în pavilionul UE de la COP24. Într-o sesiune specială privind regiunile carbonifere, dl Markku Markkula (FI-PPE) , prim-vicepreşedintele CoR a afirmat: „cazul regiunilor carbonifere revelă cât de importantă este guvernanța pe mai multe niveluri pentru a realiza tranziția energetică. Guvernele naționale, orașele și regiunile, industria, universitățile, cetățenii și UE trebuie să lucreze împreună pentru ca această transformare să fie un succes. Noile tehnologii și consolidarea capacităților sunt esențiale pentru a renunța la cărbune ca sursă de energie. Regiunile carbonifere au nevoie de măsuri financiare solide și adaptate. Prin urmare, salutăm propunerea dlui Jerzy Buzek , deputat în Parlamentul European, președintele Comisiei ITRE a Parlamentului European, de a aloca 4,8 miliarde EUR în cadrul următorului buget multianual al UE pentru Fondul pentru o tranziție energetică echitabilă". CoR sprijină Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție , creată cu numai un an în urmă de către Comisia Europeană ca parte a Pachetului de măsuri privind energia curată.

Comisarul Miguel Arias Cañete a afirmat că „În UE, 240 000 de lucrători sunt angajați în industria cărbunelui. 41 de regiuni din 12 state membre sunt încă active, în prezent, în această industrie. Doresc să transform provocarea legată de tranziție într-o oportunitate pentru regiunile carbonifere. Acest lucru este posibil și fezabil. Am acordat deja sprijin pentru reforme structurale în 13 regiuni-pilot din Slovacia, Polonia, Grecia, România, Republica Cehă, Germania și Spania.

Pentru a-și consolida parteneriatul strategic, CoR și ICLEI - autorități locale pentru durabilitate - au organizat o reuniune bilaterală cu ocazia COP24, la 11 decembrie. „Întrucât negocierile climatice sunt în curs de desfășurare, este un moment excelent pentru a ne întâlni și a reitera cooperarea noastră trecută, prezentă și viitoare în domeniul acțiunilor climatice, dat și în domeniul protecției și al conservării biodiversității”, a afirmat dl  Markku Markkula (FI-PPE) . Dl Ashok Sridharan , președintele ICLEI și primarul orașului Bonn, solicită membrilor CoR să continue să asigure punerea în aplicare a obiectivelor în materie de climă și biodiversitate în Europa, precum și să-și ridice nivelul de ambiție și să-și perfecționeze mecanismele financiare.

La 11 decembrie, delegația CoR a participat la sesiunea de informare a Comisiei Europene privind progresele înregistrate în ceea ce privește negocierile COP24 , împreună cu membrii Parlamentului European și delegații statelor membre. Dl Andrew Cooper (UK-AE) , membru al Consiliului Districtului Kirklees și raportor privind Guvernanța în domeniul climei după 2020 , i-a declarat comisarului Arias Cañete: „Dorim să examinăm textul politic final al COP24 și să ne asigurăm că autoritățile locale și regionale au un rol oficial. Dorim recunoașterea faptului că noi suntem cei care vor da rezultate pe teren. Trebuie să fim incluși și să se țină seama de noi”. Comisarul Arias Cañete a afirmat: „Suntem foarte conștienți de faptul că punerea în aplicare a politicilor climatice necesită implicarea orașelor și a regiunilor. Nu cunoaștem încă textul care va fi prezentat de președinții organelor în după-amiaza aceasta. O astfel de referință a fost inclusă și vom încerca să sprijinim această idee.”

10 decembrie 2018

Dl Andrew Cooper (UK-AE) s-a adresat publicului la pavilionul UE pentru a reitera apelul CoR ca „rapoartele de inventariere naționale ale cadrului de transparență din Acordul de la Paris să includă o secțiune cu privire la acțiunile de atenuare realizate de guvernele subnaționale.” Dl raportor Cooper a avut ocazia de a împărtăși aceste mesaje la pavilionul german, împreună cu dl Ashok Sridharan , președintele ICLEI și primarul orașului Bonn , într-o sesiune consacrată temei „Indicatorii obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru orașe și inspirația pentru a crește nivelul de ambiție al contribuțiilor determinate la nivel local.”

La 10 decembrie, la Ziua Convenției globale a primarilor, la pavilionul UE, dl Markku Markkula (FI-PPE) a afirmat: "Este timpul pentru ambiții mai înalte în domeniul schimbărilor climatice și pentru acțiuni mai îndrăznețe. Orașele și regiunile sunt gata să-și sporească contribuțiile în favoarea climei pentru a completa angajamentele naționale. Sloganul Președinției poloneze a COP24 este «Aducem schimbarea împreună». Noi, autoritățile locale și regionale, suntem ambițioase, favorabile incluziunii și inovatoare. Știm cum să asigurăm combaterea schimbărilor climatice. Astăzi, spunem părților ONU: Puteți conta pe noi.” Manifestarea a fost co-organizată de DG CLIMA a Comisiei Europene, ICLEI, Biroul Convenției primarilor și CoR. Dl Markku Markkula s-a întâlnit cu dl Marcin Krupa , primarul orașului Katowice, și a felicitat orașul care a găzduit COP24 pentru că s-a alăturat Convenției primarilor, întrucât „este necesar ca tot mai multe orașe care militează pentru acțiunile climatice să aibă rezultate care să răspundă promisiunilor Acordului de la Paris.”

Pe 10 decembrie, dna Sirpa Hertell (FI-PPE) , raportoarea Avizului CoR privind strategia UE de adaptare la schimbările climatice și membră a Consiliului Municipal al orașului Espoo, a organizat o ședință bilaterală cu Alianța pentru climă. Ea a afirmat: „ Suntem de acord cu rețelele partenere cu privire la faptul că este timpul să accelerăm acțiunile locale de combatere a schimbărilor climatice. Pentru a inversa tendința de încălzire globală, avem nevoie de un nou model economic și social, iar acesta poate fi încununat de succes numai dacă este înrădăcinat în planul local.”

Tot pe 10 decembrie, delegația CoR la COP24 a fost invitată de primarul orașului Katowice , dl Marcin Krupa , la Tranziția climatică de la Katowice: Apogeul orașelor și regiunilor la COP24 . Aceasta a constituit ocazia de a prezenta cele peste 60 de dialoguri Talanoa ale orașelor și regiunilor , alături de o dezbatere pe tema acțiunii climatice la nivel local, în care prim-vicepreşedintele Markku Markkula a împărtășit principalele mesaje politice ale CoR către COP24 .

La sfârșitul primei săptămâni a COP24, dl Marco Dus (IT-PSE) a fost unul dintre participanții la Summitul 2018 privind sănătatea globală și schimbările climatice . Raportorul Avizului CoR privind finanțarea combaterii schimbărilor climatice a afirmat că „factorii de decizie politică de la nivel local, național și global trebuie să acționeze în prezent pentru a reduce în mod considerabil poluarea și a consolida reziliența climatică. Accesul la finanțare este un element esențial pentru numeroase autorități locale și regionale care urmăresc să pună în aplicare acțiunile climatice legate de sănătate.” Expunerea la poluarea aerului cauzează moartea a 7 milioane de persoane în lume, în fiecare an. Îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris ar putea salva în jur de 1 milion de vieți pe an în întreaga lume până în 2050, doar prin reduceri ale poluării aerului ( OMS ).

Pe lângă broșura specială de bune practici COP24 și pentru a spori în continuare vizibilitatea orașelor și regiunilor care acționează în domeniul politicii privind schimbările climatice, CoR a coordonat prezența la COP24 a câștigătorilor din 2018 ai premiilor „Orașele Convenției în prim plan” . Delegației CoR s-au alăturat, în această a doua săptămână a COP, dl Roberto Campelli , primarul localității Monsano , dl Erik Lauritzen , primarul localității Sønderborg , și dl Frederic Ximeno , comisar însărcinat cu ecologia în Consiliul Local al orașului Barcelona .

Context:

Delegația CoR la COP24 este alcătuită din dl Markku Markkula (FI-PPE) , prim-vicepreședintele CoR și președintele Consiliului Municipal Espoo, dl Cor Lamers (NL-PPE) președintele Comisiei ENVE a CoR și primarul Schiedam, dl  Valter Flego (HR-ALDE), al doilea vicepreşedinte al Comisiei ENVE a CoR și prefectul județului Istra, dl Andrew Cooper (UK-AE), coordonatorul Grupului AE din Comisia ENVE a CoR, raportorul CoR privind guvernanța în domeniul climei după 2020 și membru al Consiliului Districtului Kirklees, dl Marco Dus (IT-PSE), raportor privind finanțarea combaterii schimbărilor climatice și membru al Consiliului Local Vittorio Veneto , dna Sirpa Hertell (FI-PPE), raportoarea CoR privind strategia de adaptare la schimbările climatice a UE și membră a Consiliului Municipal Espoo, dl Andres Jaadla (EE-ALDE), coordonatorul Grupului ALDE din Comisia ENVE a CoR și membru al Consiliului Municipal Rakvere, dna Daiva Matoniene (LT-CRE) coordonatoarea Grupului CRE din Comisia ENVE a CoR și membră a Consiliului Municipal Šiauliai și dl André Van De Nadort (NL-PSE) , coordonatorul Grupului PSE din Comisia ENVE și primarul localității Weststellingwerf.

Mesajele politice și delegația COP24

Broșura privind cele mai bune practici COP24

Contribuțiile determinate la nivel regional și local

Ambasadorii CoR ai Convenției primarilor

18/11/2018 Schimbări climatice: Puteți conta pe noi” – Cuvânt de deschidere al dlui Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor, și al dlui Markku Markkula, vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor

15/11/2018 COP24: Sunteți pregătiți?

19/09/2018 Autoritățile locale își sporesc nivelul de ambiție în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice

06/07/2018 Schimbările climatice: este nevoie de mai multă ambiție și de o nouă guvernanță pentru a pune în aplicare Acordul de la Paris

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul web al CoR consacrat COP24

Contact: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :