Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
COP24: Regiunile și orașele își vor continua presiunile pentru un nivel mai înalt de ambiție în ceea ce privește clima  
Comitetul European al Regiunilor reiterează nevoia imperativă de a crește nivelurile naționale de ambiție în privința climei, salutând în același timp cadrul de reglementare de la Paris, deoarece deschide calea către consolidarea guvernanței pe mai multe niveluri din domeniul climei

Negocierile COP24 privind clima și-au atins obiectivul principal: un acord asupra unui set de reguli comune pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris în 2020. Cu toate acestea, raportul IPCC 1,5°C confirmă că este necesar un nivel de ambiție mult mai ridicat pentru a inversa tendințele alarmante în ceea ce privește încălzirea globală. La Katowice, Comitetul European al Regiunilor (CoR) și-a unit forțele cu rețelele mondiale de autorități locale, pentru a solicita un rol oficial pentru orașe și regiuni în cadrul Acordului de la Paris. Cadrul de reglementare adoptat deschide calea către acțiuni consolidate, la mai multe niveluri, în domeniul climei și către o cooperare mai strânsă între autoritățile naționale, pe de o parte, și cele locale și regionale, pe de cealaltă parte. El încurajează guvernele naționale să ia în considerare contribuțiile dialogurilor Talanoa, printre care și apelul CoR de a implica autoritățile locale și regionale în definirea strategiilor și planurilor de acțiune naționale privind schimbările climatice . Clic aici pentru a citi un rezumat al activităților și declarațiilor membrilor CoR @ COP24 .

Sâmbătă, 15 decembrie, părțile la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) au înregistrat un succes fără precedent în lupta colectivă împotriva schimbărilor climatice la nivel global, adoptând cadrul de reglementare de la Paris – un set de reguli și orientări pentru operaționalizarea Acordului de la Paris începând cu anul 2020, inclusiv un cadru suplimentar privind transparența, alături de reguli referitoare la finanțarea combaterii schimbărilor climatice, atenuarea acestor schimbări și adaptarea la ele.

Cadrul de reglementare de la Paris „invită Părțile să țină cont de rezultatele dialogurilor Talanoa atunci când își elaborează contribuțiile stabilite la nivel național (CSN) și în eforturile lor de a îmbunătăți punerea în aplicare și nivelul de ambiție înainte de 2020.” Includerea acestui alineat în cadrul de reglementare de la Paris a fost argumentată și solicitată președințiilor COP23 și COP24 de către dl Cor Lamers (NL-PPE), președintele Comisiei ENVE a CoR și primarul orașului Schiedam, în sesiunea de închidere a dialogurilor Talanoa , din 12 decembrie.

Cadrul de reglementare de la Paris este, prin urmare, o realizare concretă pentru orașele și regiunile din întreaga lume și deschide calea consolidării guvernanței pe mai multe niveluri în domeniul climei, invitând guvernele naționale să coopereze cu autoritățile locale și regionale la definirea CSN, a strategiilor și planurilor de acțiune privind clima. Printre contribuțiile dialogurilor Talanoa pe care cadrul de reglementare de la Paris recomandă guvernelor naționale să le ia în considerare, se numără și apelul CoR la „participarea deplină a actorilor de la nivelul subnațional la elaborarea politicilor din domeniul climei și la punerea în aplicare a contribuțiilor stabilite la nivel național.”

Markku Markkula (FI-PPE), prim-vicepreședintele CoR „Este clar că guvernele naționale din toată lumea au eșuat în privința creșterii nivelurilor lor de ambiție privind clima, însă acordul de la Katowice rămâne un punct de cotitură în eforturile noastre colective de a câștiga bătălia împotriva încălzirii globale. Trebuie, prin urmare, să nu subestimăm marea realizare de a fi ajuns la un acord în privința orientărilor comune pentru punerea în aplicare a acordului de la Paris. Nu trebuie însă nici să ne culcăm pe lauri, ci să stabilim cu celeritate mecanisme de piață și mecanisme finanțate adecvate care să contribuie la reducerea emisiilor globale. Fără îndoială, vocea autorităților locale și regionale a avut un ecou tot mai puternic în negocierile internaționale referitoare la climă. COP21 a recunoscut pentru prima dată în mod explicit rolul crucial al orașelor și regiunilor în combaterea schimbărilor climatice. Trei ani mai târziu, cadrul de reglementare de la Paris invită părțile să îi implice și mai mult pe actorii de la nivel subnațional în elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor lor privind clima. Este un succes net și suntem încrezători că cooperarea efectivă pe mai multe niveluri se va îmbunătăți treptat, odată cu aplicarea Acordului de la Paris.”

Cor Lamers (NL-PPE), președintele Comisiei ENVE a CoR și primar al orașului Schiedam a afirmat: „Noi, cei la Comitetul European al Regiunilor, așteptăm cu interes continuarea discuțiilor cu părțile , așa cum am arătat și prin intermediul dialogurilor Talanoa, în vederea construirii unui parteneriat și mai puternic pentru a întreprinde acțiuni la mai multe niveluri și a-i face simțită prezența în deciziile viitoare. Ne așteptăm ca acest cadru de reglementare de la Paris să promoveze participarea autorităților locale și regionale la definirea CSN, în special în contextul următoarei evaluări globale a acțiunilor din domeniul climei, din 2019. Trebuie să ajungem la un acord și în ce privește piețele de carbon juste și flexibile, prin care să se reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu costuri rezonabile și să explorăm posibilitățile oferite de taxele pe emisiile de carbon, pentru a-i încuraja pe investitori și pe consumatori să aleagă căi care să genereze mai puține emisii de carbon. Împreună putem exploata la maximum potențialul tranziției – atât de necesare – către energia curată. Prin inițiative emblematice cum este cea a Convenției globale a primarilor , nivelurile local și regional vor continua să obțină rezultate și, în același timp, să solicite un nivel mai înalt de ambiție în domeniul climei.

Andrew Cooper (UK-AE), membru al Consiliului Districtului Kirklees din Regatul Unit și raportor pentru avizul CoR pe tema „Guvernanța în domeniul climei după 2020” a declarat: „Salutăm invitația directă adresată Părților de a lua în considerare propunerile incluse în dialogurile Talanoa , deoarece acest proces facilitează includerea contribuțiilor de la nivel subnațional în elaborarea inventarelor, strategiilor și planurilor de acțiune naționale în domeniul climei. Noi însă ne menținem cu fermitate apelul de a include în mod oficial contribuțiile stabilite la nivel regional și local (CSR/CSL), pentru a se asigura participarea deplină a actorilor de la nivel subnațional la elaborarea și implementarea politicilor climatice, inclusiv la elaborarea și punerea în aplicare a CSN.”

Apelul ca contribuțiile stabilite la nivel regional și local (CSR/CSL) să vină în completarea angajamentelor naționale în cadrul de reglementare de la Paris are mai multe scopuri: să acorde regiunilor și orașelor un rol oficial în punerea în aplicare a Acordului de la Paris, să crească gradul de responsabilizare a autorităților locale și regionale în ceea ce privește acțiunile privind clima, să îmbunătățească exactitatea datelor utilizate în procesul de evaluare la nivel global și să contribuie la reducerea decalajului actual în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră.

Următoarea evaluare la nivel global a acțiunilor din domeniul climei este programată pentru 2019. Evaluarea la nivel global este un proces prin care se măsoară progresele colective în ceea ce privește realizarea Acordului de la Paris și a obiectivului lui pe termen lung. Evaluarea ține cont de următoarele aspecte: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la ele, finanțarea combaterii lor și sprijinul pentru punerea în aplicare a măsurilor din domeniul climei.

Orașele sunt responsabile pentru 70% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial, administrațiile locale fiind răspunzătoare pentru mai mult de 70% din măsurile de reducere a schimbărilor climatice și până la 90% din măsurile de adaptare la schimbările climatice.

Pentru a încuraja acțiunile în domeniul climei în zonele urbane, Forumul comitetului permanent pentru finanțare al CCONUSC 2019 se va concentra pe finanțarea combaterii schimbărilor climatice și pe orașele durabile.

COP24 nu a putut ajunge la un acord în ceea ce privește regulile globale pentru mecanisme de piață precum piețele de carbon – un instrument pentru reducerea costurilor implicate de reducerea emisiilor. Discuțiile privind operaționalizarea mecanismelor de piață vor continua anul viitor, iar COP25, care va avea loc în Chile între 11 și 22 noiembrie 2019, va adopta eventualele orientări globale.

Context:

Delegația CoR la COP24 a fost alcătuită din dl Markku Markkula (FI-PPE) , prim-vicepreședintele CoR și președintele Consiliului Municipal Espoo, dl Cor Lamers (NL-PPE) președintele Comisiei ENVE a CoR și primarul orașului Schiedam, dl Valter Flego (HR-ALDE), al doilea vicepreședinte al Comisiei ENVE a CoR și prefectul județului Istra, dl Andrew Cooper (UK-AE), coordonatorul Grupului AE din Comisia ENVE a CoR, raportorul CoR privind guvernanța în domeniul climei după 2020 și membru al Consiliului Districtului Kirklees, dl Marco Dus (IT-PSE), raportor privind finanțarea combaterii schimbărilor climatice și membru al Consiliului Local Vittorio Veneto , dna Sirpa Hertell (FI-PPE), raportoarea CoR privind strategia de adaptare la schimbările climatice a UE și membră a Consiliului Municipal Espoo, dl Andres Jaadla (EE-ALDE), coordonatorul Grupului ALDE din Comisia ENVE a CoR și membru al Consiliului Municipal Rakvere, dna Daiva Matonienė (LT-CRE) coordonatoarea Grupului CRE din Comisia ENVE a CoR și membră a Consiliului Municipal Šiauliai și dl André Van De Nadort (NL-PSE) , coordonatorul Grupului PSE din Comisia ENVE și primarul localității Weststellingwerf.

Clic aici pentru a citi un rezumat al celor mai importante activități și declarații ale membrilor delegației CoR la COP24.

Faceți clic aici pentru a vizualiza albumul foto al Delegației CoR @ COP24

Mesajele politice și delegația CoR la COP24

Broșura privind cele mai bune practici COP24

Contribuțiile stabilite la nivel regional și local

Ambasadorii Convenției primarilor a CoR

Dialogurile Talanoa au fost lansate anul trecut de către președinția fijiană a COP23, drept cadru global facilitator pentru dialog cu scopul de a face bilanțul eforturilor colective în domeniul climei întreprinse de autoritățile subnaționale, de societatea civilă și de întreprinderi în vederea îmbunătățirii procesului decizional de la nivelul ONU cu privire la climă.

Cadrul de reglementare al Acordului de la Paris cuprinde reguli și orientări detaliate pentru punerea în aplicare a acordului de referință la nivel global adoptat în 2015 și acoperă toate domeniile, inclusiv transparența, finanțarea, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la ele. Principalele rezultate ale COP24 includ:

Primul sistem universal din istorie cu ajutorul căruia părțile pot monitoriza și raporta progresele acțiunilor privind schimbările climatice și care oferă elemente de flexibilitate țărilor care au reală nevoie de ea. El va fi o sursă de inspirație pentru toate părțile pentru a-și îmbunătăți practicile de-a lungul timpului și a-și comunica progresele în termeni clari și comparabili.

Un rezultat bun, consensual, în privința aspectelor legate de adaptare. Părțile au acum la dispoziție orientări și un registru în care să-și comunice acțiunile cu privire la adaptarea la impactul schimbărilor climatice.

În ceea ce privește procesul de evaluare la nivel global, invită părțile să evalueze regulat progresele și nivelul de ambiție pe baza celor mai recente date științifice.

Nu în ultimul rând, prin deciziile privind finanțarea și tehnologia , s-a creat un pachet solid, care, în opinia Uniunii Europene, va oferi în mod cert asigurări partenerilor noștri în ce privește angajamentul nostru în favoarea unei solidarități și a unui sprijin constant la nivel mondial ( CE ).

Citiți aici comunicatul de presă al CCONUSC – COP24

Contact: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023