Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Liderii locali și regionali sunt esențiali pentru a legitima abordarea ascendentă a Conferinței privind viitorul Europei  

Reprezentanți ai Parlamentului European și ai mediului universitar confirmă faptul că CoR ar trebui să joace un rol important în colectarea de contribuții din partea cetățenilor în mod permanent, deoarece autoritățile locale și regionale reprezintă nivelul de guvernare cel mai apropiat de aceștia și cel mai fiabil.

Membrii Comisiei CoR pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale – CIVEX – au luat în discuție modalitățile de consolidare a rolului CoR în sistemul de guvernanță al UE, în special în perspectiva Conferinței privind viitorul Europei, în prezența dlui Domènec Ruiz Devesa, deputat în Parlamentul European (ES-S&D), și a dnei Sarah Meyer, cercetătoare asociată la Universitatea Dunării din Krems. Bazele democratice ale Uniunii Europene se numără printre principalele probleme pe care le va aborda conferința, autoritățile locale și regionale ocupându-se zilnic de apărarea bazelor democratice ale UE și exersând cel mai mult democrația participativă. În urma dezbaterii a reieșit că conferința oferă oportunitatea de a ilustra și de a promova rolul CoR ca reprezentant instituțional al orașelor și regiunilor în procesul decizional al UE, în contextul tratatelor existente. Dintr-o perspectivă mai largă, ar putea fi avute în vedere modificări ale tratatului în direcția creșterii competențelor legislative ale CoR, pentru a consolida dimensiunea democratică a UE.

Conferința privind viitorul Europei va aduce laolaltă, în cadrul unor dezbateri deschise, favorabile incluziunii și transparente, cetățeni, societatea civilă, autoritățile naționale, regionale și locale și instituțiile europene, pentru a da un nou impuls proiectului european și pentru a consolida democrația europeană. Se preconizează că ea va fi lansată la 9 mai, Ziua Europei 2021, cu o întârziere de un an din cauza pandemiei de COVID-19.

Întrebările formulate în cursul dezbaterii au urmărit să clarifice dacă actualul cadru juridic al UE îi permite CoR să își joace pe deplin rolul de voce a orașelor și regiunilor din UE și ce rol specific ar putea fi avut în vedere în cadrul Conferinței privind viitorul Europei pentru CoR și autoritățile locale și regionale în cadrul unui proces condus de cele trei instituții ale UE: Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE.

Mark Speich (DE-PPE), secretar de stat pentru afaceri federale, europene și internaționale al landului Renania de Nord-Westfalia și președintele Comisiei CIVEX a CoR, a declarat: „În calitate de politicieni de la nivel regional și local, noi trebuie să formulăm idei concrete despre Uniunea Europeană a viitorului. Avem nevoie de o viziune clară asupra viitorului unei Europe a regiunilor. Cu cât această viziune va fi mai clară, cu atât vom putea lua mai eficient măsurile necesare pentru realizarea acesteia, utilizând Conferința privind viitorul Europei ca oportunitate în acest proces. Solicităm în permanență ca autoritățile locale și regionale să fie luate în considerare în mai mare măsură în procesul decizional și în legislația europeană. Acum este esențial să se elaboreze propuneri clare, astfel încât de această solicitare să se țină seama, de altfel, în mod explicit din perspectivă instituțională și procedurală”.

Domènec Ruiz Devesa, deputat în Parlamentul European (ES-S&D), coordonatorul din partea grupului S&D în cadrul Comisiei AFCO a Parlamentului European, a prezentat proiectul-pilot al PE pe tema „Construirea Europei împreună cu entitățile locale” și a explicat modul în care membrii CoR și-ar putea aduce contribuția: „Pentru a aduce Europa mai aproape de cetățenii săi și în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, ar trebui să consolidăm dimensiunea europeană în colaborarea cu factorii de decizie de la nivel local și regional, instituind un mod participativ mai structurat și permanent, alături de organizațiile societății civile, partenerii sociali și cetățeni. În acest scop, proiectul-pilot „Construirea Europei împreună cu entitățile locale” ( Building Europe with Local Entities – BELE ) va fi pus în aplicare pentru a consolida comunicarea directă cu cetățenii cu privire la inițiativele politice desfășurate de Uniune, prin declarații periodice în mass - media și dezbateri conduse de autoritățile locale. Ne revine responsabilitatea de a ne asigura, prin intermediul acestor inițiative, că conferința pune în practică o abordare ascendentă pentru a se ajunge la un dialog semnificativ”.

Sarah Meyer, cercetătoare asociată la Universitatea Dunării din Krems, a prezentat proiectul REGIOPARL , care urmărește să analizeze modul în care nivelul regional și local pot fi actori esențiali pentru participarea democratică. Ea a afirmat: „Întrucât Consiliul pledează în mod clar pentru primatul abordării politice în ceea ce privește Conferința privind viitorul Europei, CoR ar putea să își dedice eforturile unei includeri consecvente și sistematice a perspectivei regionale și locale în toate activitățile și rezultatele conferinței, subiect cu subiect. În ceea ce privește implicarea directă a cetățenilor, gestionarea așteptărilor va fi esențială, deoarece o participare fără putere de decizie sau de stabilire a agendei nu este de natură să susțină legitimitatea democratică a procesului de elaborare a politicilor UE”.

Persoană de contact:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel. mobil: +32 473 52 41 15

Partajează :