Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Reforma PAC: modernizarea și protejarea sectorului agricol în folosul noii generații de agricultori  

„Vârsta lucrătorilor din agricultură este din ce în ce mai ridicată. Pentru fiecare tânăr fermier în vârstă de până la 35 ani, există circa nouă fermieri care au depășit vârsta de 55 de ani. Problema reînnoirii generațiilor este departe de a putea fi rezolvată prin scăderea vârstei medii a agricultorilor din UE. Ea implică și dotarea noii generații de fermieri tineri și înalt calificați cu capacitatea de a pune toate avantajele tehnologice în slujba practicilor agricole durabile în Europa.” Acestea au fost cuvintele cu care comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a deschis dezbaterea cu liderii locali și regionali pe tema viitorului politicii agricole comune, desfășurată în cursul sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor, din 9 februarie.

„Scăderea cu 20% a numărului de exploataţii agricole între 2007 și 2013 arată că se impune modernizarea și îmbunătățirea acestui pilon esențial al Uniunii Europene. Pentru a-l face atractiv pentru generațiile viitoare și pentru a proteja modul de trai al tuturor comunităților noastre locale, este necesar să construim o PAC cu adevărat durabilă și finanțată corespunzător. Comunitățile noastre agricole trebuie sprijinite prin eforturi reînnoite de a crea o agendă rurală europeană inovatoare”, a declarat dl Markku Markkula, președintele Comitetului European al Regiunilor.

Cu prilejul dezbaterii, membrii Adunării UE a reprezentanților autorităților locale și regionale au adoptat un aviz pe tema „Acordarea de sprijin tinerilor agricultori din Europa”, elaborat de dl Arnold Hatch (UK-CRE), membru al Consiliului Local Alderman, Armagh, Banbridge & Craigavon din Irlanda de Nord. „Tinerii se îndepărtează de agricultură și de mediul rural, îndreptându-se către zonele urbane. În prezent, aproximativ 72% dintre cetățenii UE trăiesc în zone urbane, și se preconizează că, până în 2020, această cifră va crește în mai multe țări la peste 90%. Suntem cu toții de acord cu privire la importanța comunităților rurale, dar nu facem destul pentru a le sprijini. O economie rurală sănătoasă presupune un sector agricol sănătos, dar aceasta implică reforme ale sistemului de sprijin financiar pentru tinerii fermieri. Sistemul de subvenții ar trebui mai degrabă să vizeze nevoile agricultorilor cu experiență, precum și ale celor mai noi, decât să aibă legătură cu proprietatea asupra terenului. Sistemul actual îi favorizează pe fermierii existenți, fapt care face mai dificilă intrarea tinerilor în acest sector. Trebuie să investim mai mult în competențe, iar aici autoritățile locale și regionale au un rol esențial de jucat, oferind consiliere pentru tinerii fermieri în privința aspectelor tehnice, juridice și financiare”, a declarat dl Arnold Hatch.

Dl Hatch a subliniat, de asemenea, că prevederile PAC trebuie să recunoască mai bine importanța tinerilor fermieri în contextul juridic și economic de la fața locului (cum ar fi transferul drepturilor, persoanele mai vârstnice care au început abia de curând o activitate agricolă), cu luarea în considerare a situației tinerilor fermieri care își încep cariera alături de membri mai în vârstă ai familiei sau a altor întreprinzători din domeniul agricol.

Raportorul avizului CoR privind viitorul PAC după 2020, dl Guillaume Cros (FR-PSE), vicepreședinte al Consiliului Regional Occitanie, a afirmat că factorii de decizie locali și regionali și-au manifestat preocuparea față de viitorul zonelor rurale care nu pot ține pasul cu cele urbane. El a îndemnat Comisia Europeană să sporească sprijinul financiar destinat dezvoltării rurale, care a scăzut de la 32,6% din bugetul fondurilor structurale ale UE în perioada 2007-2013, la 21,3% în perioada 2014-2020. Dl Cros a susținut că procentul actual este prea mic și nu reflectă ponderea geografică, demografică și economică a zonelor rurale.

Dezbaterea a avut loc la câteva zile după lansarea consultării publice a Comisiei Europene, care a durat trei luni, aceasta fiind prima etapă a lucrărilor de modernizare și simplificare a politicii agricole comune. În luna iulie 2017, comisarul Hogan va prezenta rezultatele consultării, care vor constitui punctul de plecare pentru propunerile oficiale ce urmează a fi publicate mai târziu în cursul acestui an.

Informații suplimentare

Acordarea de sprijin tinerilor agricultori din Europa, dl Arnold Hatch (UK-CRE), membru al Consiliului Local Alderman, Armagh, Banbridge & Craigavon

Inovarea și modernizarea economiei rurale, dl Randel Länts (EE-PSE), membru al Consiliului municipal Viljandi

Consultarea privind modernizarea și simplificarea politicii agricole comune (PAC); termen: 2 mai 2017

Informații suplimentare cu privire la politica agricolă comună

Contact:
Wioletta Wojewódzka
Tel. +32 2 282 2289
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

A fost lansată cererea de candidaturi pentru premiile ecologice ale UE
A fost lansată cererea de candidaturi pentru premiile ecologice ale UE
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Regiunile solicită un rol important în guvernanța UE a agriculturii carbonului pentru a evita orice risc pentru securitatea alimentară
Regiunile solicită un rol important în guvernanța UE a agriculturii carbonului pentru a evita orice risc pentru securitatea alimentară
08.02.2023