Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile în avangarda dezbaterii europene pentru un viitor digital și durabil  

Ședința Comisiei ECON reunește reprezentanți ai Comisiei, Parlamentului și Consiliului și membri ai Comitetului European al Regiunilor (CoR)

Membrii Comisiei pentru politica economică (ECON) a CoR sprijină o poziție de reglementare mai strictă în ceea ce privește marile platforme de internet în proiectul lor de aviz referitor la pachetul legislativ privind serviciile digitale. În prezența reprezentanților Parlamentului European, ai Comisiei Europene și ai Consiliului, membrii Comisiei ECON și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la faptul că obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU și realizarea lor până în 2030 nu sunt luate suficient în considerare de către Comisia Europeană. Pentru a încuraja Comisia să își intensifice angajamentul politic în această privință, ei au adoptat proiectul de aviz „Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă până în 2030” .

Legislația inclusă în pachetul privind actul legislativ privind serviciile digitale propune o reglementare mai strictă a marilor platforme de internet care au ajuns să modifice în mod fundamental structurile, normele și echilibrele de putere ale spațiilor comerciale online și discursul public. Ea urmărește să restabilească o concurență loială între întreprinderi într-un mediu digital uniform și să combată răspândirea nestânjenită a dezinformării prin asigurarea respectării responsabilității platformelor. Întrucât multe dintre sectoarele în care platformele online joacă un rol dominant, cum ar fi transportul urban, locuințele și cazarea turistică, sunt reglementate la nivel local și regional, avizul are o importanță deosebită pentru CoR. Pachetul legislativ privind serviciile digitale este alcătuit din două inițiative legislative: Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale.

Rodi Kratsa (EL-PPE), guvernatoarea regiunii Insulelor Ioniene și raportoarea pentru avizul CoR, a declarat: „Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale sunt cei doi piloni principali ai strategiei digitale europene. Ele vor constitui cadrul integrat de care are nevoie Uniunea Europeană pentru a crea noi oportunități de a furniza servicii digitale și de comerț electronic transfrontaliere tuturor europenilor. În cursul procesului de elaborare, în numele Comitetului European al Regiunilor, am colectat și am compilat opinii și sugestii din partea tuturor actorilor de pe piață, fără compromisuri cu privire la aspecte importante, cum ar fi protecția utilizatorilor și a consumatorilor.”

Raportorul Parlamentului European pentru Actul legislativ privind piețele digitale, Andreas Schwab (DE-PPE), s-a alăturat dezbaterii, declarând: „Timp de mulți ani, unii actori digitali mari și-au impus modelele de afaceri pe «noi tărâmuri ale făgăduinței» precum piețele digitale: astfel, și-au consolidat poziția pe piața unică europeană, fără a intra cu nimeni într-o concurență echitabilă. Este momentul ca legiuitorul UE să preia controlul situației. Parlamentul European solicită acest lucru încă din 2014 și, în cele din urmă, Comisia a publicat cele două propuneri privind Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale. Trebuie să garantăm o concurență loială pentru a asigura o piață unică prosperă, o gamă mai largă de opțiuni pentru consumatori și un nivel mai ridicat de inovare, pentru «pluralitate» și condiții de concurență echitabile pe piața unică a UE.”

Membrii Comisiei ECON au adoptat, de asemenea, proiectul de aviz „Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă până în 2030”, cu scopul de a încuraja Comisia Europeană să consolideze poziția ODD ca principii directoare pentru politica UE în următorul deceniu. Membrii au pledat pentru ODD ca expresie a valorilor europene fundamentale și a identității europene.

Dl Ricardo Rio (PT-PPE), primarul orașului Braga și raportorul CoR pentru aviz, a declarat: „Colegii mei, reprezentanți aleși din orașe și regiuni, sunt tot mai interesați să integreze ODD în strategiile lor pe termen lung și în deciziile lor politice de fiecare zi. Am observat o pierdere treptată a locului central pe care ODD îl ocupau în discursul UE. Este momentul să le promovăm și să le reintroducem în centrul directivelor și politicilor UE. Prezentul aviz este rezultatul unui proces îndelungat de colaborare cu un grup divers de părți interesate și este dovada angajamentului CoR de a îndeplini Agenda 2030.”

Frances Fitzgerald (IE-PPE) , vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European și membru al comisiei economice a PE, a intervenit de asemenea în dezbaterea ECON: „Este încurajator să constatăm nivelul de ambiție exprimat în proiectul de aviz al Comitetului European al Regiunilor cu privire la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă până în 2030. Îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă trebuie să fie o prioritate pentru toate statele membre ale UE, mai ales în condițiile în care încă ne confruntăm cu criza provocată de pandemia de COVID-19 și în contextul eforturilor de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Prin intermediul instrumentului Next Generation EU și al Mecanismului de redresare și reziliență, avem șansa unică de a da altă greutate obiectivelor de dezvoltare durabilă și de a ieși, astfel, mai puternici din criză.”

Cele două avize sunt programate să fie adoptate în cadrul sesiunii plenare a CoR, care va avea loc în perioada 30 iunie-2 iulie.

În plus, Comisia ECON a CoR a numit-o pe Martine Pinville (FR-PSE), membră a Consiliului Regional Noua Aquitanie, raportoare pentru avizul din proprie inițiativă privind protecția indicațiilor geografice industriale și artizanale în Uniunea Europeană, și pe Tadeusz Truskolaski (PL-AE), primarul orașului Białystok, raportor pentru Raportul privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2020.

Persoană de contact:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Partajează :