Membri 

Comitetul European al Regiunilor (CoR) are 329 de membri, reprezentanți ai autorităților locale și regionale din toate cele 27 de state membre. Ei se întrunesc la Bruxelles, în cadrul sesiunilor plenare , de 5-6 ori pe an, pentru a discuta despre prioritățile politice și pentru a adopta avize pe marginea legislației UE.

Membrii trebuie să fie aleși în mod democratic și/sau să dețină un mandat politic în țara lor de origine. Fiecare guvern național își propune reprezentanții locali și regionali (membri titulari și membri supleanți) – delegațiile naționale –, care trebuie să fie apoi numiți de către Consiliul UE.

În aprilie 2019, Biroul a adoptat o strategie pentru o participare echilibrată din perspectiva genului a membrilor în cadrul CoR.

Membrii nu primesc nicio remunerație din partea CoR. Cu toate acestea, pentru ședințele CoR și misiunile aprobate în mod corespunzător, membrilor li se rambursează costul efectiv al biletelor de transport și ei primesc indemnizații menite să le acopere toate cheltuielile pe durata deplasării și la locul de desfășurare a ședinței. Mai multe informații sunt disponibile aici .

​Membrii CoR sunt grupați în funcție de afilierea lor politică – – și domeniile de interes – comisii.

Pentru informații suplimentare, consultați Portalul membrilor, Codul de conduită al membrilor CoR, Regulamentul de procedură al CoR și Vademecumul.

​​Rețeaua foștilor membri​ reunește foști membri și membri supleanți ai Comitetului European al Regiunilor, oferindu-le posibilitatea de a urmări în continuare activitatea și activitățile politice ale CoR. Ea este deschisă și altor persoane și prieteni ai CoR care doresc să își pună experiența și cunoștințele în slujba CoR și a Europei.

Partajează :
 
Back to top