Delegații naționale 

Cuprins

Fiecare delegație națională este alcătuită din membri ai CoR ce provin din fiecare dintre cele 27 de țări ale UE. Ele reflectă echilibrul de ansamblu, politic, geografic și local/regional din fiecare stat membru.

Consiliul Uniunii Europene numește oficial membrii CoR, la propunerea statelor membre.

Împreună, cei 329 de membri alcătuiesc Adunarea CoR, care se întrunește la Bruxelles de câteva ori pe an, pentru a dezbate prioritățile politice și pentru a adopta avize pe marginea legislației UE.

Fiecare delegație națională își alege președintele și desemnează un coordonator. Rolul coordonatorilor este de a asigura legătura dintre administrația CoR și membrii delegației naționale din care fac parte.

Declinarea răspunderii: conținutul acestor pagini a fost furnizat de către coordonatorii delegațiilor naționale.

Comitetul Regiunilor declină orice responsabilitate sau angajare a răspunderii pentru aceste informații.

Partajează:
 
Back to top