Membrii  

Comitetul European al Regiunilor (CoR) are 329 de membri, reprezentanți ai autorităților locale și regionale din toate cele 27 de state membre. Ei se întrunesc la Bruxelles, în cadrul sesiunilor plenare , de 5-6 ori pe an, pentru a discuta despre prioritățile politice și pentru a adopta avize pe marginea legislației UE.

Membrii trebuie să fie aleși în mod democratic și/sau să dețină un mandat politic în țara lor de origine. Fiecare guvern național își propune reprezentanții locali și regionali (membri titulari și membri supleanți) – delegațiile naționale –, care trebuie să fie apoi numiți de către Consiliul UE.

În aprilie 2019, Biroul a adoptat o strategie pentru o participare echilibrată din perspectiva genului a membrilor în cadrul CoR.

Membrii CoR sunt grupați în funcție de afilierea lor politică – – și domeniile de interes – comisii.

Pentru informații suplimentare, consultați Portalul membrilor, Codul de conduită pentru membrii CoR și Regulamentul de procedură al CoR.

Rețeaua foștilor membri​ reunește foști membri și membri supleanți ai Comitetului European al Regiunilor, oferindu-le posibilitatea de a urmări în continuare activitatea și activitățile politice ale CoR. Ea este deschisă și altor persoane și prieteni ai CoR care doresc să își pună experiența și cunoștințele în slujba CoR și a Europei.