Codul de conduită al membrilor CoR  

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a adoptat, la 5 decembrie 2019, în cadrul celei de a 137-a sesiuni a Adunării Plenare, un Cod de conduită pentru membrii săi. Acest cod a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și are caracter obligatoriu pentru CoR.

Cuprins

Codul de conduită al CoR se bazează pe coduri similare care sunt deja în vigoare în alte instituții ale UE, dar ține, totodată, seama de particularitățile Comitetului, ai cărui membri nu sunt remunerați și care fie dețin un mandat electoral regional sau local, fie răspund politic în fața unei adunări alese.

Codul de conduită al CoR include, în principal, următoarele elemente:

  • Obligația ca membrii să își exercite funcțiile care le sunt încredințate cu deplină independență, imparțialitate, integritate, transparență, demnitate și respect față de diversitate.
  • Norme pentru evitarea conflictelor de interese, inclusiv obligația membrilor fie de a trimite CoR link-ul către declarația publică de interese financiare pe care au prezentat-o anterior la nivel național sau subnațional, fie, în absența unei astfel de declarații, de a depune o declarație utilizând formularul prevăzut în anexa la Codul de conduită. În ambele cazuri, CoR publică informațiile primite.
  • Limite privind acceptarea de cadouri sau avantaje: membrii nu pot accepta cadouri sau avantaje cu o valoare de peste 100 EUR; membrii pot accepta cadouri sau avantaje cu o valoare superioară doar dacă le predau instituției.
  • Norme menite să asigure faptul că membrii se comportă în mod corespunzător, respectându-i pe ceilalți membri, precum și pe membrii personalului. Codul include definițiile conceptelor de „hărțuire morală" și „hărțuire sexuală" din Statutul funcționarilor (care se aplică membrilor personalului).
  • În ceea ce privește punerea în aplicare, Codul stabilește procedura aplicabilă în cazul unei presupuse încălcări a dispozițiilor sale de către un membru și o serie de sancțiuni pentru a garanta respectarea sa. Decizia finală este luată de președinte, asistat de secretarul‑general, după audierea membrului în cauză. În cazul unei presupuse hărțuiri a unui membru al personalului de către un membru al CoR, având în vedere gravitatea eventualei infracțiuni, procedura este mult mai detaliată și include realizarea unei anchete de către un Comitet consultativ privind hărțuirea.

Membrilor CoR li se aplică, totodată, articolul 300 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în conformitate cu care aceștia trebuie să își exercite funcțiile în deplină independență și în interesul general al Uniunii.


Partajează:
 
Back to top