Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Consultarea scrisă a părților interesate „O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025”  

_____________

 

Raportoare: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE)

președinta Comunității autonome La Rioja

_____________

 

Context general

La 5 martie 2020, Comisia Europeană și-a prezentat Strategia privind egalitatea de gen în Europa.

Strategia urmărește să realizeze o Europă a egalității de gen, în care violența bazată pe gen, discriminarea pe criterii de sex și inegalitatea structurală dintre femei și bărbați să dispară.

Strategia evocă și contextul acestui an, în care se sărbătoresc 25 de ani de la adoptarea Declarației și Platformei de acțiune de la Beijing și Obiectivele de dezvoltare durabile, în special ODD 5.

Comisia SEDEC va adopta proiectul de aviz pe tema „O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025" în cadrul ședinței din 9 iulie 2020, raportoare fiind dna Concepción ANDREU RODRÍGUEZ (ES-PSE).

Principalul obiectiv al avizului Comitetului European al Regiunilor va fi identificarea oportunităților și provocărilor cu care se confruntă autorităților regionale și locale ale UE, prin acțiunile politice prevăzute în strategia europeană.

Strategia nu recunoaște și nici nu menționează rolul orașelor și regiunilor ca actori-cheie ai măsurilor în favoarea egalității de gen; de aceea, Comitetul European al Regiunilor ar trebui să solicite recunoașterea administrațiilor locale și regionale ca parteneri strategici în conceperea, aplicarea și monitorizarea strategiei, dat fiind că, grație competențelor lor, ele desfășoară o activitate semnificativă în materie de egalitate de gen.


Obiectivul sesizării

Pentru a ține seama de diversele poziții și a îmbogăți conținutul avizului, incluzând perspectiva locală și regională și pe cea a asociațiilor și organizațiilor care lucrează în domeniul egalității de gen, raportoarea ar dori să abordeze cu dvs. o serie de aspecte prin intermediul unei consultări în scris pe care o va organiza Comitetul European al Regiunilor.

Consultarea se referă la întrebările de mai jos, la care dna Andreu vă invită să răspundeți, adresându‑vă la: sedec@cor.europa.eu, înainte de 22 mai 2020.

  • Credeți că strategia Comisiei Europene înglobează principalele aspecte ale politicii UE în domeniul egalității de gen în următorii cinci ani? Dacă răspunsul este „nu", ce priorități tematice noi ați adăuga?
  • Ce structuri, medii și forme de cooperare sunt necesare pentru a include aspectul de gen în toate politicile? Care dintre ele credeți că ar putea fi dezvoltate de autoritățile locale și regionale? Cum ar putea participa Comitetul European al Regiunilor la această cooperare?
  • Considerați că strategia ar trebui să aibă o legătură mai strânsă cu unele dintre prioritățile tematice stabilite de actuala Comisie, cum ar fi Agenda digitală și Pactul verde european? Cum ne putem asigura că egalitatea de gen este integrată mai ferm în strategiile și procesele politice esențiale pentru viitorul UE, inclusiv în politicile economice și bugetare?
  • Considerați necesară aplicarea unor metodologii de evaluare a impactului dimensiunii de gen în CFM 2021-2027, în semestrul european și în bugetele anuale naționale, regionale și locale? Considerați că indicatorii propuși în strategie sunt utili și suficienți?
  • Considerați că COVID-19 va avea vreo consecință specifică în ceea ce privește genul (telemunca și îngrijirile, domeniul sănătății etc?) Dacă răspunsul este „da", ce domenii credeți că vor fi afectate?
  • Ați dori să evidențiați vreun aspect, măsură, indicator, bună practică sau propunere în legătura cu dimensiunea de gen?
  • În ce mod ar putea fi organizată participarea autorităților locale și regionale la platformele și instrumentele prevăzute în strategie, cum ar fi grupul de lucru pentru egalitatea de gen, Programul de învățare reciprocă sau Platforma privind cartele diversității?

_____________Contact:
Contact Person: Valeria Satta
Organizer: SEDEC Secretariat
Partajează :
 
Informații pe această temă
Text pentru consultare în scris: O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025
Evenimente conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/18TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

18th SEDEC commission meeting (mandate VII)
18th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-STOPPING-GENDER-BASED-VIOLENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

Open stakeholder consultation on CoR opinion on stopping gender-based violence – cities and regions leading the way
Open stakeholder consultation on CoR opinion on stopping gender-based violence – cities and regions leading the way

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/OPENING-CONFERENCE-FOSTERING-WOMEN-LEADERSHIP-CHANGING-WORLD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

Opening of the Committee of the Regions Conference "From local to global: fostering women's leadership in a changing world"
Opening of the Committee of the Regions Conference "From local to global: fostering women's leadership in a changing world"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/RISE-OF-WOMEN-IN-CULTURE-IN-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

„Rise of Women in culture in the Western Balkans“
„Rise of Women in culture in the Western Balkans“

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/CLIMATE-CHANCE-SUMMIT-EUROPE-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

CoR Members at Climate Chance Summit Europe 2022
CoR Members at Climate Chance Summit Europe 2022