Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Consultarea scrisă a părților interesate pe tema „O Europă socială puternică pentru tranziții juste”  

Comunicarea Comisiei Europene „O Europă socială puternică pentru tranziții juste", adoptată în ianuarie 2020, dorește să inițieze o dezbatere amplă cu privire la punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. În același timp, comunicarea se dorește a fi și o foaie de parcurs pentru acțiunile-cheie anunțate de Comisie în perioada 2020-2021. Pe baza contribuțiilor părților interesate, Comisia va elabora, până în decembrie 2020, un Plan de acțiune pentru 2021, prin care își va prezenta punctul de vedere cu privire la necesitatea unor noi măsuri de politică, însoțite (sau nu) de inițiative juridice la nivel european.

Obiectivul principal este de a garanta că cele trei tranziții principale cu care se confruntă UE – și anume neutralitatea climatică, digitalizarea și schimbările demografice – sunt abordate în mod echitabil.

Cu toate acestea, de la adoptarea comunicării Comisiei Europene, pandemia de COVID‑19 a impus nevoia urgentă de a aborda situația de urgență de la nivel mondial în materie de sănătate și de a atenua consecințele socioeconomice ale acesteia.

Comunicarea Comisiei Europene menționată mai sus va face obiectul unui nou aviz al CoR, pentru care Comisia SEDEC a numit-o pe președinta sa, dna Anne Karjalainen (FI-PSE), ca raportoare.

Adoptarea avizului este prevăzută pentru ședința Comisiei ECON din 9 iulie și în sesiunea plenară din 12-14 octombrie 2020.

Dna Karjalainen ar dori, prin prezenta consultare scrisă, să afle opinia părților interesate relevante și să adune informații pentru a analiza următoarele aspecte:

 1. A fost implicată autoritatea/organizația dumneavoastră (locală sau regională) în punerea în aplicare a unuia sau mai multor aspecte ale Pilonului european al drepturilor sociale? Care sunt acestea?
   
 2. Punerea în aplicare a Pilonului social în domeniile în care ați fost implicat a fost un succes? Ce aspecte pot fi îmbunătățite?
   
 3. Aveți observații specifice cu privire la guvernanța măsurilor de implementare a Pilonului european al drepturilor sociale?
   
 4. În ceea ce privește tema generală a tranzițiilor echitabile, cărui domeniu politic i‑ați acorda prioritate (maximum 3) în contextul specific al autorității/organizației dumneavoastră locale sau regionale?
   
 5. V‑ați confruntat cu provocări de mediu în orașul sau regiunea/organizația dumneavoastră? Ce măsuri au fost luate pentru a asigura o tranziție ecologică echitabilă din punct de vedere social?
   
 6. Tranziția digitală a devenit o realitate pe teren. Cum abordați impactul său social la nivel local și regional?
   
 7. Comisia Europeană a publicat o foaie de parcurs pentru inițiativele viitoare legate de cele 20 principii ale Pilonului european al drepturilor sociale. Care sunt opiniile dumneavoastră cu privire la această listă? Considerați că lista este adecvată? Ați propune măsuri suplimentare la nivel european?
   
 8. A fost afectată autoritatea/organizația dvs. locală sau regională de pandemia de COVID‑19? În ce domeniu/domenii?
   
 9. Pandemia de COVID-19 a avut repercusiuni sociale și economice inestimabile. Considerați că Comisia Europeană ar trebui să prevadă măsuri suplimentare pe termen lung pentru a consolida reziliența piețelor muncii, a proteja locurile de muncă și a asigura furnizarea eficientă a serviciilor publice la nivel local și regional?

Vă rugăm să contribuiți la această consultare trimițând, până la 26 mai 2020, răspunsurile dumneavoastră la întrebările de mai sus și orice alte observații suplimentare pe adresa sedec@cor.europa.eu.


Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Partajează :
 
Informații pe această temă
Consultarea scrisă a părților interesate pe tema - O Europă socială puternică pentru tranziții juste
Evenimente conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/18TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

18th SEDEC commission meeting (mandate VII)
18th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO