Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor  

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor (#EURegionsWeek) este cea mai mare manifestare anuală dedicată politicii regionale. În cadrul acestui eveniment anual care durează patru zile, regiunile și orașele își prezintă capacitatea de a genera creștere și locuri de muncă, de a pune în aplicare politica de coeziune a Uniunii Europene și de a demonstra importanța nivelului local și regional pentru o bună guvernanță europeană.

De la prima sa ediție și până în prezent, evenimentul s-a transformat într-o platformă unică de comunicare și de colaborare, reunind regiuni și orașe din întreaga Europă, inclusiv pe reprezentanții lor politici, funcționari, experți și reprezentanți ai mediului academic. Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor a contribuit mult la promovarea modalităților prin care regiunile și orașele utilizează fondurile UE pentru a le îmbunătăți cetățenilor viața de zi cu zi.

În ce constă de fapt această manifestare?

În octombrie, mai mult de 10 000 de participanți – printre care peste 1 000 de vorbitori din întreaga Europă și din afara acesteia – vor participa la un amplu program de conferințe, expoziții și manifestări vizând stabilirea de contacte pe tema dezvoltării regionale și locale. În fiecare an, organizatorii adaptează programul la contextul specific al agendei UE. Participarea la această manifestare este gratuită.

De ce să dedicăm „o săptămână" orașelor și regiunilor?

Regiunile și orașele sunt implicate în elaborarea majorității politicilor UE. Autoritățile publice de la nivelurile subnaționale din UE gestionează o treime din cheltuielile publice (2 100 de miliarde EUR pe an) și două treimi din investițiile publice (aproximativ 200 de miliarde EUR), acestea din urmă fiind adesea cheltuite în conformitate cu dispozițiile legale ale UE.

Cum a început totul?

În 2003, Comitetul European al Regiunilor, Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali, a invitat reprezentanțele locale și regionale pe lângă Uniunea Europeană cu sediul la Bruxelles să deschidă larg ușa vizitatorilor, în același moment, în cadrul unui concept comun, „Ziua porților deschise". De-a lungul anilor, această inițiativă a devenit o manifestare anuală importantă, în care se implică și Comisia Europeană și alte părți interesate. În 2016, aceasta a fost redenumită „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor", renunțându-se la sintagma „Open Days", pentru a evita confuzia cu evenimentul anual „Open Doors/Open Days" („Ziua porților deschise"), organizat în luna mai de toate instituțiile UE în apropierea Zilei Europei, dar și cu evenimente similare organizate de reprezentanțele Comisiei în statele membre cu aceeași ocazie.

Cine sunt organizatorii?

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este organizată în comun de Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene. La începutul anului, de obicei în luna ianuarie, organizatorii lansează o invitație de participare în parteneriat. În urma acestei invitații, sunt selectați parteneri din întreaga Europă: regiuni și orașe, în principal grupate în consorții tematice (parteneriate regionale), întreprinderi, instituții financiare, asociații internaționale sau organizații universitare. Partenerii trebuie să organizeze seminare pe teme de interes comun, adesea legate de punerea în aplicare a fondurilor structurale și de investiții europene și a altor programe ale UE.

Cum este structurat programul?

Programul este conceput în jurul unei devize și al unor subteme. Sesiunile sunt organizate de trei categorii de parteneri: 1) regiuni sau orașe; 2) parteneri instituționali ai UE; 3) întreprinderi, instituții financiare și asociații locale și europene. Începând din 2020, pentru a se adapta la pandemia de COVID-19, Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor a devenit un eveniment digital, care include sesiuni de lucru virtuale și oportunități de colaborare în rețea pentru parteneri și participanți.

Cine participă la Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor?

Publicul este interesat în mod specific de politica regională și urbană, fiind deci format, în principal, din funcționari de la nivel local, regional, național și european. Participantul tipic lucrează într-o administrație regională sau locală și ia parte pentru prima dată la acest eveniment.

Care este impactul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor?

Impactul manifestării a fost evaluat sistematic încă de la început. Participanții au subliniat, în special, utilitatea informațiilor obținute de la instituțiile UE pentru gestionarea profesională a fondurilor UE și colaborarea în rețea cu colegi din alte țări. Impactul mediatic considerabil dovedește, de asemenea, importanța acestei manifestări. An de an, în jur de 300 de jurnaliști din presa scrisă, audiovizuală și online din întreaga Europă vin la Bruxelles pentru a relata despre manifestare.

Care este procedura de înscriere ca partener?

Depunerea candidaturilor începe, de obicei, la sfârșitul lunii ianuarie a fiecărui an. Consultați site-ul web al Săptămânii europene a regiunilor și orașelor, în secțiunea „Parteneri", pentru mai multe informații cu privire la modul de depunere a candidaturii.

Care este procedura de înscriere ca participant?

Consultați site-ul web al Săptămânii europene a regiunilor și orașelor pentru mai multe informații cu privire la modul de depunere a candidaturii în calitate de participant la manifestare. Înscrierile se deschid în perioada verii.

Cum să vă abonați la buletinul informativ?

Abonați-vă la buletinul informativ al Săptămânii europene a regiunilor și orașelor.​


Partajează:
Informaţii pe această temă