Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor  

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor (# EURegionsWeek) este cea mai mare manifestare anuală de la Bruxelles dedicată politicii regionale.

Această manifestare a ajuns o platformă unică de comunicare și de colaborare, reunind regiuni și orașe din întreaga Europă, inclusiv pe reprezentanții lor politici, funcționari, experți și reprezentanți ai mediului academic.

În ultimii 17 ani, în cadrul manifestării au fost realizate multe acțiuni de promovare a modalităților prin care regiunile și orașele utilizează fondurile UE pentru a le îmbunătăți cetățenilor viața de zi cu zi.

În ce constă de fapt această manifestare?

La începutul lunii octombrie, sosesc la Bruxelles peste 9 000 de participanți și 1 000 de vorbitori din toată Europa și din afara ei pentru a lua parte la un program ce cuprinde peste 300 de ateliere, expoziții și manifestări vizând stabilirea de contacte pe tema dezvoltării regionale și locale. În fiecare an, organizatorii adaptează programul la contextul specific al agendei UE. Participarea la această manifestare este gratuită.​

De ce să dedicăm „o săptămână" orașelor și regiunilor?

Regiunile și orașele sunt implicate în elaborarea majorității politicilor UE. Autoritățile publice de la nivelurile subnaționale din UE gestionează o treime din cheltuielile publice (2 100 de miliarde EUR pe an) și două treimi din investițiile publice (aproximativ 200 de miliarde EUR), acestea din urmă fiind adesea cheltuite în conformitate cu dispozițiile legale ale UE.

Cum a început?

În 2003, Comitetul European al Regiunilor, Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali, a invitat reprezentanțele locale și regionale la Uniunea Europeană cu sediul la Bruxelles să deschidă larg ușa vizitatorilor, în același moment, în cadrul unui concept comun, „Ziua porților deschise". De-a lungul anilor, această inițiativă a devenit o manifestare anuală importantă, în care se implică și Comisia Europeană și alte părți interesate. În 2016, aceasta a fost redenumită „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor", renunțându-se la sintagma „Open Days", pentru a evita confuzia cu evenimentul anual „Open Doors/Open Days" („Ziua porților deschise"), organizat în luna mai de toate instituțiile UE în apropierea Zilei Europei, dar și cu evenimente similare organizate de reprezentanțele Comisiei în statele membre cu aceeași ocazie.

Cine sunt organizatorii?

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este organizată în comun de Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene. La începutul anului, de obicei în luna ianuarie, organizatorii lansează o invitație de participare în parteneriat. În urma acestei invitații, sunt selectați peste 500 de parteneri din întreaga Europă: regiuni și orașe, în principal grupate în consorții tematice (parteneriate regionale), întreprinderi, instituții financiare, asociații internaționale sau organizații universitare. Partenerii trebuie să organizeze seminare pe teme de interes comun, adesea legate de punerea în aplicare a fondurilor structurale și de investiții europene și a altor programe ale UE.

Cum este structurat programul?

Programul este conceput în jurul unei devize și al unor subteme. Atelierele sau dezbaterile sunt organizate de trei categorii de parteneri: 1) parteneriate regionale alcătuite din regiuni sau orașe europene; 2) parteneri instituționali ai UE; 3) întreprinderi, instituții financiare și asociații locale și europene. Participanții și vorbitorii se deplasează între diferitele locuri de desfășurare a evenimentului din Bruxelles: locul sau locurile de desfășurare a conferinței, locurile de întâlnire a partenerilor regionali, reprezentanțele statelor membre și alte spații.

Cine participă la Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor?

Publicul este interesat în mod specific de politica regională și urbană, fiind deci format, în principal, din funcționari de la nivel local, regional, național și european. Participantul tipic vine din partea unei administrații regionale sau locale, se află pentru prima dată la această manifestare și călătorește la Bruxelles special în acest scop.

Care este impactul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor?

Impactul manifestării a fost evaluat sistematic încă de la început. Participanții au subliniat, în special, utilitatea informațiilor obținute de la instituțiile UE pentru gestionarea profesională a fondurilor UE și colaborarea în rețea cu colegi din alte țări. Impactul mediatic considerabil dovedește, de asemenea, importanța acestei manifestări. An de an, în jur de 300 de jurnaliști din presa scrisă, audiovizuală și online din întreaga Europă vin la Bruxelles pentru a reda manifestarea.

Care este procedura de depunere a candidaturii în calitate de partener?

Consultați site-ul web al Săptămânii europene a regiunilor și orașelor pentru mai multe informații cu privire la procedura de depunere a candidaturii în calitate de partener al manifestării.

Care este procedura de înregistrare în calitate de participant?

Consultați site-ul web al Săptămânii europene a regiunilor și orașelor pentru mai multe informații cu privire la procedura de înregistrare în calitate de participant la manifestare.

Care este modul de înregistrare pentru a primi buletinul informativ?

Share:
Informaţii pe această temă