Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Consultarea scrisă a părților interesate privind Raportul privind obstacolele din calea pieței unice și Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a pieței unice  

Piața unică a UE a fost creată în urmă cu peste 25 de ani și de atunci este o piatră de temelie a dezvoltării economice a UE. Este considerată una dintre cele mai importante realizări ale UE și se află în centrul integrării sale economice și politice.

Piața unică a atins un nivel ridicat de integrare economică în ceea ce este, în prezent, cea mai mare piață combinată din lume, iar acest lucru a adus beneficii substanțiale economiilor statelor membre, precum și orașelor și regiunilor acestora.

Cu toate acestea, cetățenii și întreprinzătorii se confruntă în continuare cu bariere care îi împiedică să beneficieze pe deplin de potențialul pieței unice. Totodată, apar noi obstacole. Dacă s‑ar elimina barierele rămase și s‑ar aplica în mod eficient legislația europeană existentă, piața unică ar putea aduce beneficii suplimentare substanțiale economiei UE și cetățenilor săi.

Comisia Europeană este conștientă de acest lucru și a adoptat, de‑a lungul anilor, o serie de inițiative pentru a elimina aceste bariere și a îmbunătăți punerea în aplicare și asigurarea respectării normelor privind piața unică. În linia acestor eforturi permanente, Comisia a publicat, la 10 martie 2020, două comunicări privind piața unică.

Prima, „Identificarea și înlăturarea barierelor din cadrul pieței unice", semnalează o serie întreagă de obstacole cu care se confruntă pe piața unică întreprinderile și consumatorii din Europa. Comunicarea semnalează cauzele principale: reguli naționale restrictive și complexe, capacități administrative limitate, transpunerea imperfectă a normelor UE și aplicarea lor inadecvată.

A doua comunicare este intitulată „Planul de acțiune pe termen lung pentru o mai bună implementare și asigurare a respectării normelor privind piața unică". Acest plan de acțiune este rezultatul unui proces lansat în martie 2019 de către Consiliul European. El cuprinde peste 20 de măsuri care își propun să asigure o mai bună punere în aplicare și asigurare a respectării normelor pieței unice, în strânsă cooperare cu statele membre.

Ambele comunicări fac parte din pachetul de politici al Comisiei menite să ajute industria europeană să realizeze tranziția către neutralitatea climatică și leadership‑ul digital. Pachetul privind politica industrială și strategia privind IMM‑urile vor fi abordate în două avize distincte ale Comitetului European al Regiunilor (CoR).

Comunicările privind piața unică menționate anterior vor face obiectul unui nou aviz specific al CoR, pentru care Comisia ECON l‑a numit raportor pe Tadeusz Truskolaski (AE‑PL), primarul orașului Białystok.

Adoptarea avizului este planificată pentru ședința Comisiei ECON din 24 iunie 2020 și sesiunea plenară din 12‑14 octombrie 2020.

Dl Truskolaski ar dori, prin prezenta consultare scrisă, să afle opinia părților interesate relevante și să adune informații pentru analiza o serie de aspecte:

Întrebări

  1. Considerați că Comisia Europeană a identificat toate barierele relevante cu care se confruntă piața unică și a stabilit corect prioritățile în comunicările sale privind piața unică din 10 martie 2020? Dacă nu, ce lipsește și de ce?
  2. Comisia Europeană ar trebui să ia în considerare noi propuneri legislative pentru a aborda obstacolele din calea pieței unice și pentru a consolida punerea în aplicare a normelor privind piața unică? Dacă da, ce tipuri de inițiative ar trebui avute în vedere?
  3. Cum putem proteja mai bine piața unică de activitățile economice neloiale ale unor guverne și entități din țări terțe? Cum putem proteja mai bine piața unică împotriva practicilor de dumping de pe piața mondială?

Vă rugăm să contribuiți la prezenta consultare trimițând, până la 20 mai 2020, ora 15:00, răspunsurile dumneavoastră la cele trei întrebări de mai sus și orice alte observații suplimentare pe adresa econ@cor.europa.eu.

De asemenea, vă rugăm să rețineți că raportorul și echipa sa vă stau la dispoziție pentru întrevederi și discuții online, la cerere și atunci când este cazul.

Cu stimă,

 

Secretariatul Comisiei ECON​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Partajează :
 
Informații pe această temă
Evenimente conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/17TH-ECON-COMMISSION-MEETING-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

17th ECON commission meeting
17th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act