Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Consultarea scrisă a părților interesate „O nouă strategie industrială pentru Europa”  

​VERSIUNE REVIZUITĂ

Europa a fost dintotdeauna leagănul industriei. De a lungul istoriei, sectorul industrial și a dovedit capacitatea de a declanșa schimbări. În prezent, industria europeană se confruntă cu nevoia unei tranziții către durabilitate și digitalizare, care au un impact din ce în ce mai mare asupra tuturor domeniilor de politică. Comunicarea COM(2020) 102 final pe tema O nouă strategie industrială pentru Europa, prezentată de Comisia Europeană, abordează aceste provocări. Strategia urmărește să stimuleze competitivitatea Europei și autonomia sa strategică într o perioadă de instabilitate geopolitică și de creștere a concurenței la nivel mondial.

Comunicarea scoate în evidență trei priorități cheie: în primul rând, menținerea competitivității industriei europene la nivel mondial și a unor condiții de concurență echitabile atât în UE, cât și la nivel mondial; în al doilea rând, obiectivul ca Europa să atingă neutralitatea climatică până în 2050; și, în al treilea rând, conturarea viitorului digital al Europei. Strategia examinează principalii factori ai transformării industriale europene și propune un set cuprinzător de acțiuni viitoare.

Deși recunoaște relevanța autorităților locale și regionale, comunicarea nu le acordă importanța pe care o merită. Acest lucru a fost descris în avizul CoR pe tema „Abordarea localizată a politicii industriale a UE” [adoptat la 26 27 iunie 2019, raportoare: Jeanette Baljeu (NL RE)], în care CoR subliniază rolul important al nivelului local și regional pentru Strategia industrială și rolul lor esențial în punerea în practică a unei abordări localizate.

Comitetul Regiunilor:

 • constată că abordarea localizată necesită o bună funcționare a rețelelor și clusterelor de cooperare; subliniază, de asemenea, că cooperarea lor interregională este esențială pentru dezvoltarea sinergiilor și pentru realizarea masei critice în ceea ce privește investițiile comune pentru diseminarea inovării în lanțurile valorice industriale din întreaga Europă;
 • subliniază că guvernele regionale și locale au un rol esențial în stabilirea activă a relațiilor de cooperare necesare la nivel interregional și transfrontalier;
 • solicită consolidarea sprijinului acordat de UE pentru ecosistemele și clusterele regionale, în cadrul investițiilor interregionale pentru inovare;
 • consideră că, la nivel paneuropean și interregional, cooperarea are de jucat un rol important în exploatarea potențialului economiei circulare și neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon..

Strategia a fost publicată înainte de a se constata că pandemia de Covid 19 va avea un impact atât de negativ asupra industriei în ansamblu; prin urmare, ea nu menționează niciun impact potențial al crizei, fapt care face necesară o adaptare sau revizuire.

CoR va adopta un aviz pe tema „O nouă strategie industrială pentru Europa” pe baza documentului Comisiei cu același titlu, cel mai probabil în cadrul sesiunii sale plenare din 1 2 iulie 2020, avizul având-o ca raportoare pe Jeanette Baljeu (NL RE).

Dna Baljeu ar dori ca, împreună cu dumneavoastră, să explorăm o serie de întrebări în cadrul unei consultări scrise, organizate de Comitetul Regiunilor. Consultarea se referă la întrebările de mai jos, la care dna Baljeu vă invită să răspundeți prin e mail la econ@cor.europa.eu înainte de 14 mai 2020..

Întrebări

 1. Neutralitatea climatică – Tranziția ecologică
 2. Poziția de lider în domeniul digital – Tranziția digitală
 3. Competitivitatea globală

Raportoarea vă adresează următoarele întrebări:

 1. Pe ce ar trebui să se pună accentul în dezvoltarea ecosistemelor industriale europene, inclusiv în lumina situației actuale generate de COVID 19?
 2. În opinia dumneavoastră, Comisia ar trebui să adapteze normele privind concurența și cadrul privind ajutoarele de stat la dezvoltarea de noi piețe tehnologice și mondiale? Dacă da, ne puteți da un exemplu?
 3. Cum ar putea poziția autorităților locale și regionale (ALR) să fie consolidată prin noua strategie industrială? Care ar putea fi rolul membrilor Comitetului Regiunilor în acest context?
 4. În opinia dumneavoastră, ce este necesar pentru a asigura o concurență loială la nivel mondial și în cadrul pieței interne a UE?
 5. Ce rol ar trebui să joace autoritățile locale și regionale în cadrul Pactului pentru competențe pentru a asigura o tranziție digitală incluzivă a industriei?
 6. Credeți că Comisia Europeană stabilește prioritățile corecte? Pe ce ar trebui insistat mai mult? Ce lipsește?

 


Contact:
Contact Person: Claudia Moser
Organizer: ECON Secretariat
Partajează :