Regiunile obțin rezultate  

 

Campania „Regiunile și orașele în favoarea dezvoltării” face parte din eforturile Comitetului European al Regiunilor de a asigura realizarea Consensului european privind dezvoltarea și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU. Campania se axează pe activitatea orașelor și regiunilor implicate în planul de acțiune de 15 ani „pentru oameni, planetă și prosperitate”. Ea promovează contribuţiile create printr-o abordare ascendentă, pentru a face faţă provocărilor globale. De asemenea, campania pledează în favoarea unor schimbări ale politicilor la nivelul UE și la nivel mondial, care să sprijine comunitățile, orașele și regiunile în eforturile lor de a găsi răspunsuri locale la presiunile internaționale.

În conformitate cu obiectivul ONU de dezvoltare durabilă nr. 11 – de a asigura „dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile” –, campania #Regions4Dev se axează pe:

  • Durabilitate: acțiuni menite să promoveze dezvoltarea durabilă, dar şi dezvoltarea unei economii mai ecologice, circulare;
  • Rezilienţă: acțiuni ale orașelor și regiunilor pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;
  • Siguranţă: măsuri luate de orașele și regiunile UE în vederea stabilizării țărilor din vecinătatea UE și dezvoltarea unei „diplomații a orașelor”;
  • Societăţi incluzive: acțiuni care să facă orașele și regiunile incluzive pentru femei, copii, persoane în vârstă, persoane cu handicap și nou-veniți.


De ce #Regions4Dev?

Provocările globale necesită acțiuni la nivel local – din partea regiunilor, orașelor și comunităților locale. Fără asumarea unui rol de lider de către autoritățile locale și regionale, omenirea nu își va îndeplini obiectivul de a limita impactul schimbărilor climatice la mai puțin de 1,5 grade Celsius. Orașele și regiunile sunt obligate să acționeze, deoarece ele se află în prima linie a schimbărilor sociale și economice în întreaga lume: acolo trăiesc, muncesc şi se dezvoltă societăţile. Numeroase autorități locale și regionale aleg să ia inițiativa, găsind soluții care le permit comunităților lor să facă față schimbărilor într-un mod durabil. Ele merg chiar şi mai departe: creează alianțe internaționale și stabilesc parteneriate cu comunități din alte ţări.

Trebuie să gândim global și să acționăm local – un deziderat recunoscut atât de Uniunea Europeană prin Consensul european privind dezvoltarea, cât și de Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă.

Trebuie însă admis că, în multe domenii, potențialul regiunilor și orașelor – în calitate de catalizatori ai schimbărilor şi de forță stabilizatoare – nu a fost încă recunoscut de către guvernele naționale sau la nivel internațional.

Regiunile și orașele au devenit actori pe scena internațională. #Regions4Dev va ajuta la evidenţierea rolului pe care acestea îl joacă deja.
  

Catalizator pentru schimbare

  • Lumea se schimbă rapid, iar răspunsurile noastre trebuie să fie rapide, cu acțiuni la toate nivelurile de guvernare.
  • Aderă la Inițiativa de la Nicosia – parteneriate inter pares cu orașe din Libia
  • Aderă la Iniţiativa Ucraina  – parteneriate inter pares cu orașe şi regiuni din Ucraina
  • Aderă la Convenția globală a primarilor pentru climă și energie – o iniţiativă ascendentă care a început în Europa şi a devenit o mişcare de anvergură mondială în 2016
  • Aderă la „Primarii pentru creștere economică" – o posibilitate oferită oraşelor şi regiunilor din cadrul Parteneriatului Estic de a-şi dezvolta economiile cu sprijinul UE    
  • Oferă sprijin orașelor și regiunilor din țările în curs de dezvoltare – o intermediere pentru parteneriate inter pares cu astfel de regiuni este oferită de către CoR și Comisia Europeană