Rețeaua foștilor membri ai Comitetului European al Regiunilor  

Rețeaua este o nouă inițiativă a Comitetului European al Regiunilor (CoR), gândită pentru foștii membri titulari sau supleanți ai Comitetului European al Regiunilor, oferindu-le posibilitatea de a urmări în continuare activitatea și activitățile politice ale CoR. Ea este deschisă și altor persoane și prieteni ai CoR care doresc să își pună experiența și cunoștințele în slujba CoR și a Europei.

Scopul rețelei este de:

 • ​a ajuta CoR să se adreseze consiliilor locale și regionale și celor un milion de politicieni de la nivel local și regional din toate regiunile UE;
 • a contribui la promovarea inițiativelor politice ale CoR;
 • a comunica cu privire la politicile Uniunii Europene care sunt relevante la nivel local și regional;
 • a vă transmite din experiența și cunoștințele factorilor de decizie de la nivelul UE prin intermediul rețelelor și activităților CoR;
 • a vă sprijini să aduceți Europa mai aproape de cetățenii noștri.
Ce oferim:

 • ​invitații la manifestări, sesiuni de informare tematică online și dezbateri politice la nivel înalt;
 • informări cu privire la evoluții recente ale politicilor UE relevante la nivel local și regional;
 • legitimație personalizată pentru a accesa sau a utiliza clădirile CoR din Bruxelles;
 • buletin informativ personalizat al CoR și noua aplicație online pentru membri;
 • sprijin pentru inițiativele pe care le aveți la nivel local și regional (de exemplu, dialoguri cu cetățenii).
Cum puteți contribui: 

 • ​​​ajutați-ne să promovăm inițiative și propuneri politice ale CoR și informații generale despre UE în rândul unui public mai larg;
 • participați la manifestări locale privind afacerile UE organizate în regiunea sau orașul dumneavoastră;
 • propuneți noi idei sau inițiative.


​Date de contact:

Unitatea de protocol a CoR – Serviciul pentru vizitatori și foști membri

FormerMembers@cor.europa.eu

Tel: + 32 2 282 21 24/25 64


 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: