Alianța europeană a orașelor și regiunilor pentru reconstrucția Ucrainei 

​Alianța europeană a orașelor și regiunilor pentru reconstrucția Ucrainei a fost lansată de CoR și de partenerii săi, inclusiv asociațiile autorităților locale și regionale din UE și Ucraina, pentru a-și coordona eforturile comune orientate către sprijinirea redresării și reconstrucției Ucrainei.

Creată în urma apelului lansat de președintele Zelensky, Alianța a fost lansată la șapte zile după ce Ucraina a primit statutul de țară candidată la UE, în cadrul celei de-a 150-a sesiuni plenare a CoR.

Alliance Insight [pdf]

Cuprins

Rol

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a forțat milioane de ucraineni să își părăsească locuințele, a distrus sute de orașe și sate și continuă să devasteze regiunile Ucrainei.

Deși UE și autoritățile sale locale și regionale vor continua să ofere ajutor de urgență, este, de asemenea, important să ne unim forțele pentru a sprijini redresarea și reconstrucția Ucrainei, atât în prezent, cât și după război.

CoR, împreună cu asociațiile partenere ale autorităților locale și regionale din UE și Ucraina, a lansat Alianța europeană a orașelor și regiunilor pentru reconstrucția Ucrainei, care va reuni, de asemenea, orașele și regiunile din UE și Ucraina și asociațiile lor naționale reprezentative. Alianța a fost creată cu următoarele finalități:

 • să coordoneze eforturile comune, orașele și regiunile din Uniunea Europeană fiind pregătite să aloce resurse pentru a sprijini o reconstrucție eficace și durabilă a Ucrainei;
 • să faciliteze în continuare comunicarea și cooperarea partenerilor săi principali cu instituțiile UE și în cadrul „platformei pentru reconstrucția Ucrainei”, precum și între autoritățile locale și regionale și asociațiile din UE și din Ucraina;
 • să furnizeze informații și feedback instituțiilor UE și „platformei pentru reconstrucția Ucrainei” și să încurajeze dialogul politic cu nivelul local și regional care sprijină eforturile de reconstrucție;
 • să faciliteze furnizarea de expertiză în materie de consolidare a capacităților, de bună guvernanță și de asistență tehnică orașelor și regiunilor din Ucraina.

Principii

Alianța îndeamnă la o reconstrucție durabilă a Ucrainei, care se bazează pe următoarele principii:

 • asigurarea unui sprijin ferm pentru integritatea teritorială a Ucrainei și pentru dreptul de a-și apăra suveranitatea;
 • consolidarea integrării europene și a accesului autorităților locale și regionale din Ucraina la rețelele europene;
 • conferirea autonomiilor locale un rol de lider în procesul de redresare și reconstrucție, împreună cu guvernul central al Ucrainei, cu UE și cu alți parteneri internaționali;
 • punerea în aplicare a unei strategii de reconstrucție bazată pe planificarea integrată la nivel teritorial, valorificând abordările sistemice pentru teritorii durabile, ecologice, inteligente și favorabile incluziunii, pe baza principiului „a reconstrui mai bine”;
 • respectarea principiilor Cartei europene a autonomiei locale, în conformitate cu Strategia de dezvoltare regională a statului (ucrainean) pentru perioada 2021-2027, ținând cont de revizuirea și evoluția planificată a acesteia, precum și a cadrului de descentralizare existent în Ucraina;
 • promovarea dezvoltării și modernizării zonelor rurale din Ucraina ca o componentă importantă a succesului acestei țări;
 • punerea unui accent puternic pe îmbunătățirea bunei guvernanțe la nivel local/regional, inclusiv transparența, combaterea corupției, protejarea libertății mass-mediei locale și promovarea guvernării electronice;
 • facilitarea dezvoltării întreprinderilor și a inovării la nivel local și regional.

Urmărirea acestor principii va fi posibilă numai dacă nivelul local și cel regional vor deveni piatra de temelie a eforturilor de reconstrucție a Ucrainei.

Acțiuni

Alianța solicită:

 • un mecanism de implicare simplu care să permită localităților/regiunilor/asociațiilor din UE/europene să își ajute omologii ucraineni în eforturile lor de reconstrucție;
 • un program inter pares și de înfrățire pentru a consolida dezvoltarea capacităților și a înlesni schimbul de cunoștințe de specialitate pe picior de egalitate;
 • resurse suficiente pentru promovarea parteneriatelor de înfrățire ale clusterelor între UE și părțile ucrainene;
 • o abordare favorabilă incluziunii, care să reunească orașe, comune, sate, comunități și regiuni, garantând coerența cu ceea ce a fost deja utilizat până în prezent pentru dezvoltarea teritorială durabilă a Ucrainei (în Ucraina și în UE);
 • un angajament ferm de promovare a autonomiei locale/regionale, abunei guvernanțe și a democrațieilocale;
 • un sistem eficace de guvernanță pe mai multe niveluri, bazat pe principiile OCDE privind investițiile publice la toate nivelurile deguvernare.

Alianța invită parteneri precum BEI, BERD, OCDE și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei să găsească soluții pentru a facilita colaborarea mai strânsă cu autoritățile locale și regionale în scopul de a contribui la construirea unui viitor prosper și durabil pentru Ucraina și de a consolida democrația locală și valorile comune ale UE.

Alianța solicită o cooperare strânsă cu viitoarele președinții ale Consiliului UE pentru a asigura coordonarea coerentă a acțiunilor locale și regionale cu statele membre ale UE.

Ader​are

Alianța este deschisă cooperării și invită autoritățile locale și regionale și asociațiile acestora din întreaga Europă să se alăture eforturilor de sprijinire a reconstrucției Ucrainei. Dacă doriți să vă alăturați Alianței, vă rugăm să contactați:SupportUkraine@cor.europa.eu​​

Ultimele știri

Multimedia

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Alte materiale video

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Date de contact

Partajează:
 
Back to top