Declarație privind locul regiunilor în structura Uniunii Europene în contextul Conferinței privind viitorul Europei 

Cuprins

Pandemia actuală a demonstrat, încă o dată, cât de important este rolul autorităților locale și regionale* în asigurarea protecției cetățenilor europeni, fie prin furnizarea de servicii medicale și sociale, fie prin sprijinirea întreprinderilor în vederea redresării economice. Unul dintre factorii-cheie ai unei abordări de succes a provocărilor actuale este guvernanța pe mai mute niveluri, care ar trebui să se reflecte exact în procesul decizional al UE. Conferința privind viitorul Europei este o ocazie de a reflecta asupra locului pe care îl ocupă regiunile în structura Uniunii Europene pentru a-i consolida legitimitatea democratică și a întări încrederea în rândul cetățenilor acesteia.

În cele 27 de state membre ale UE diferă modul în care sunt distribuite puterile legislative și administrative între diversele niveluri de guvernanță. Multe dintre ele au sisteme unitare, centralizate, în timp ce în șapte state membre regiunile dețin competențe legislative importante și se bucură de un anumit grad de autonomie. În ansamblu, autoritățile locale și regionale pun în aplicare 70 % din totalul legislației UE și sunt responsabile de o treime din cheltuielile publice și de aproximativ jumătate din investițiile publice. Ar trebui construită o  Alianță a Regiunilor pentru Democrația Europeană , care să includă atât nivelul parlamentar, cât și cel executiv. Această alianță ar trebui să includă  toate  regiunile Uniunii Europene, precum și teritoriile administrative echivalente, și ar trebui să coopereze strâns cu organele reprezentative ale acestora în scopul de a le spori impactul legitim asupra procesului decizional al UE, reflectându-le competențele și interesele comune.

Având în vedere obiectivul legitim de a spori rolul regiunilor în elaborarea politicilor la nivelul UE, guvernele, parlamentele și consiliile regionale convin să valorifice mai bine oportunitățile oferite de Comitetul European al Regiunilor prin domeniile sale de competență stabilite în tratate, dacă este cazul, pentru a răspunde mai bine nevoilor cetățenilor chiar în locul unde trăiesc aceștia. Așadar, noi, reprezentanții regiunilor din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, declarăm următoarele:

1.  avem convingerea că premisa fundamentală a democrației este încrederea cetățenilor astfel cum este exprimată prin votul acestora la scrutinele locale, regionale, naționale și europene. Regiunile, cu precădere cele cu competențe legislative, dețin responsabilitatea legală și politică pentru orientarea și aplicarea legislației Uniunii Europene și aduc valoare adăugată acesteia. Regiunile și liderii lor politici sunt aproape de oameni și sprijină consolidarea încrederii cetățenilor în democrația europeană. În conformitate cu principiul subsidiarității și cel al proporționalității, regiunile joacă un rol fundamental în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Prin urmare, inițiativele existente bazate pe dovezi concrete, de exemplu Rețeaua de centre regionale (RegHub) a Comitetului European al Regiunilor pentru monitorizarea punerii în aplicare a legislației europene și platforma Comisiei Europene „Pregătiți pentru viitor” sunt inițiative pe care le salutăm și care ar trebui dezvoltate în viitor, cu sprijin din resursele Uniunii Europene;

2.  ne asumăm angajamentul de a folosi Conferința privind viitorul Europei ca ocazie de a stabili un dialog cu cetățenii și de a purta o dezbatere pe marginea rolului regiunilor în structura democratică a Uniunii Europene și în consolidarea încrederii cetățenilor europeni. Obiectivul nostru politic pe termen lung este să sporim impactul politic al regiunilor la nivel european în legătură cu subiecte care au relevanță directă în ce privește activitatea autorităților locale și regionale;

3.  avem convingerea că Comitetul European al Regiunilor reprezintă o valoare adăugată în ce privește reprezentarea obiectivelor noastre instituționale și politice. În acest cadru, acționăm împreună, printre altele, ca  Alianță a Regiunilor pentru Democrația Europeană . Suntem gata să facem uz de experiența noastră și de mandatul nostru democratic pentru a garanta că, prin implicarea noastră profundă, opiniile și nevoile cetățenilor europeni se vor face mai bine auzite și li se va da curs prin acțiuni la nivel european.

Să susținem împreună Casa europeană a democrației, în care Uniunea Europeană este acoperișul protector, statele membre sunt zidurile rezistente, iar autoritățile locale, intermediare și regionale sunt temeliile sale solide! Să aducem Europa aproape de oameni, acolo unde trăiesc!

 

*În prezenta declarație termenul „autorități locale și regionale” se referă la instituții publice cu personalitate juridică, care fac parte din structura statului și se situează sub nivelul administrației centrale, care răspund în fața cetățenilor. De regulă, autoritățile locale și regionale sunt compuse dintr-un organ deliberativ sau de elaborare a politicilor (un consiliu sau o adunare) și un organ executiv (un primar sau un alt funcționar executiv) care sunt alese sau selectate în mod direct sau indirect la nivel local. Termenul cuprinde diverse niveluri administrative, de exemplu sate, localități, districte, județe, provincii, regiuni etc., ceea ce înseamnă că sunt incluse și autoritățile intermediare.

Dacă regiunea sau asociația dumneavoastră dorește să sprijine această declarație și să i se adauge logoul mai jos, vă rugăm să transmiteți detalii prin intermediul acestui formular online.​

_____________

Parteneri

Partajează:
 
Back to top