Alianța europeană a cetățenilor transfrontalieri  

Alianța europeană a cetățenilor transfrontalieri a fost inaugurată în 2020. Este o inițiativă care vizează o viață mai bună pentru cetățenii europeni care trăiesc în regiunile de frontieră ale UE.

Alianța europeană a cetățenilor transfrontalieri cuprinde mai multe părți interesate:​

  • Comitetul European al Regiunilor
  • Asociația regiunilor frontaliere europene (ARFE)
  • Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
  • Serviciul central european pentru inițiative transfrontaliere (CESCI)
Regiunile de frontieră interne reprezintă 40 % din teritoriul UE, 30 % din populația sa (150 milioane de persoane) și aproape 2 milioane de navetiști transfrontalieri. Instituirea pieței unice și a spațiului Schengen a dus la crearea a nenumărate noi oportunități în regiunile de frontieră, iar, în multe cazuri, aceste regiuni au încetat să mai fie periferii și s-au transformat în zone de creștere economică.

Dificultățile cu care se confruntă regiunile de frontieră

Nenumărate obstacole persistă însă. Cetățenii care locuiesc în regiunile de frontieră se confruntă în continuare cu dificultăți în viața de zi cu zi, atât în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă, accesul la asistență medicală, naveta zilnică, cât și depășirea problemelor administrative. La rândul lor, întreprinderile se confruntă cu dificultăți care le împiedică creșterea economică, iar autoritățile locale și regionale (ALR) continuă să se confrunte cu provocări în ce privește consolidarea cooperării transfrontaliere, de exemplu în domeniul serviciilor publice transfrontaliere.

Aceste provocări au devenit evidente în timpul crizei generate de pandemia de COVID-19, când, după decenii de liberă circulație, frontierele au fost închise peste noapte, ceea ce a pus în mare dificultate cetățenii și întreprinderile din regiunile de frontieră și a generat consecințe negative profunde în plan economic și social. Prin urmare, este esențial ca aceste obstacole să fie depășite pentru a se valorifica oportunitățile pe care le oferă frontierele deschise cetățenilor și întreprinderilor și să se adopte măsurile necesare pentru a realiza și a menține această evoluție chiar și în situație de criză.

O cooperare consolidată

Pe de altă parte, ar trebui remarcat faptul că criza a dat naștere unor forme diverse de cooperare și a pus în evidență interdependențele și solidaritatea existente la nivel transfrontalier, care, în prezent, trebuie organizate și consolidate prin politici publice la nivel european și național, ținându-se seama pe deplin de particularitățile regiunilor transfrontaliere.

​Declarația și rezoluția privind viitorul cooperării transfrontaliere

​În partea dreaptă puteți citi declarația Alianței europene a cetățenilor din regiunile transfrontaliere pe tema „Regiunile transfrontaliere în inima Europei de mâine", care a dus la adoptarea rezoluției pe tema „O viziune pentru Europa: Viitorul cooperării transfrontaliere", la 1 iulie 2021 de către Adunarea plenară a CoR.

Această rezoluție este rezultatul a numeroase discuții, consultări cu părțile interesate și consultări publice care au avut loc în perioada iulie 2020 – iulie 2021 și prezintă propuneri concrete ale Alianței și ale CoR în perspectiva Conferinței privind viitorul Europei.Share: